www.padesatprocent.czO násProjekty › Politika pro ženy, ženy pro politiku

Politika pro ženy, ženy pro politiku

Anotace:

Cílem projektu je zvýšení podílu žen na moci a rozhodování. Projektové aktivity se zaměřují jednak na přímou podporu samotných političek a politických aspirantek (podpůrná setkávání, vzdělávání, zviditelňování, motivační program), jednak na osvětu široké veřejnosti, která je pro vyrovnání zastoupení žen klíčová. Chceme zvýšit povědomí veřejnosti o významu vyváženého zastoupení žen a mužů v politice a motivovat voliče a voličky, aby sami aktivně podporovali ženské kandidátky (nejen) ve volbách.

Realizace: srpen 2014 – duben 2016

Kontakty:

Karolína Silná (koordinátorka)

silna(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Markéta Mottlová (koordinátorka)

mottlova(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Pavel Houdek (PR manažer)

houdek@padesatprocent.cz603 243 227

Milan Posadovský (asistent)

office(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Aktivity:

  • analýzy kandidátních listin a výsledků voleb z hlediska zastoupení žen 
  • kampaň na podporu žen ve volbách do obecních zastupitelstev a Senátu 
  • zácviky - vzdělávací program pro političky a politické aspirantky 
  • síťovací setkání (nejen) političek
  • soutěž Nadějná politička
  • Sympozium České prezidentky
  • informační kampaň

Donor:

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

osf_praha_cz.gif

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!