www.padesatprocent.czO násProjekty › Vzdělávání, podpora, rovnost: Jak čelit dominačním technikám

Vzdělávání, podpora, rovnost: Jak čelit dominačním technikám

Co jsou dominační techniky?

 • autorkou konceptu dominačních technik je norská profesorka sociální psychologie Berit Ås, která zároveň dlouhodobě působila v politice a jako první žena v Norsku se stala předsedkyní politické strany
 • teorie vznikla již v roce 1978, ale dodnes má platnost, různé autorky a různí autoři na ni navazují a pracují s ní
 • anglicky se tyto techniky nazývají master suppression techniques = techniky útlaku, útisku, dominance, někdy též „teorie pěti prstů“
 • jde o jemné (nezřetelné, nepatrné) vzorce útlaku, které se projevují v interakci mezi ženami a muži
 • popisují způsob, kterým jedna osoba/skupina osob získává nadvládu nad jinou osobou/skupinou osob, způsob uplatnění moci nad někým jiným
 • podle Ås popsané techniky používají specificky muži vůči ženám – vysvětluje to tím, že ženy a muži dodnes žijí ve dvou různých světech, dvou různých kulturách (máme jiné životní zkušenosti, jiné role, jsou na nás kladena odlišná očekávání)
 • autoři a autorky, kteří a které na její teorii navazují – např. tým FSV na Univerzitě Stockholm – zpochybňují, že by používání technik muselo být nutně spojeno s genderem a mohou je používat lidé, kteří jsou obecně vůči druhým v nadřazené pozici např. starší vůči mladším ženám, vedoucí vůči podřízeným atd.
 • používání dominačních technik je časté na pracovišti, v politice i v soukromém životě

Proč je dobré naučit se techniky rozeznávat?

 • ženám (potažmo všem, proti kterým je dominační technika používána) může pomoci:
  1. posílit sebevědomí – uvědomit si, že chyba není na jejich straně, že to ve skutečnosti nejsou ony, kdo je nudný, hloupý a směšný, i když se tak cítí
  2. pochopit, že dominačním technikám se může a měl/a by se bránit
  3. zahájit diskuzi – na pracovišti, v rodině, v politice; uvědomit si jak na straně žen, tak mužů, že je potřebné ocenit způsob, kterým ženy myslí, mluví a řeší problémy
 • rozpoznání dominačních technik – jak na straně těch, kdo jim podléhají, tak na straně těch, kdo je používají – může vést ke zlepšení a zefektivnění komunikace a spolupráce v kolektivu, k vytvoření nekonfliktního prostředí a rovnocenné komunikace

Kde se dozvím více?

V rámci projektu Vzdělávání, podpora, rovnost: Jak čelit dominačním technikám jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Norska a Polska vytvořili sadu informačních a vzdělávacích materiálů k tématu. Materiály v angličtině, norštině a polštině jsou ke stažení na anglické stránce projektu.

Informační brožura o dominačích technikách

Sada pro lektory a lektorky, která obsahuje:

Vzdělávací program pro političky

Vzdělávací program pro dívky

Rolovou hru pro političky

Rolovou hru pro dívky

Videa (k dispozici s českými titulky):

Političky:

Dívky:

Projekt "Vzdělávání, podpora, rovnost: Jak čelit dominačním technikám" byl podpořen z programu Evropské unie Erasmus+.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!