www.padesatprocent.czO násProjekty › 100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti

100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti

Anotace:

V roce 2020 uplynulo 100 let od udělení volebního práva československým ženám. I přesto je zastoupení žen v české politice stále nízké. Cílem projektu je přispět k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů v politice. Aktivity projektu zahrnují jak analytickou část (analýza voleb, analýza stavu rovnosti žen a mužů v politických stranách, analýza bariér), tak část informační a osvětovou (doporučení pro politické strany, jak podpořit vyšší politickou participaci žen, brožura o rovnosti žen a mužů pro političky a politiky, debata k 100. výročí udělení volebního práva ženám).

Realizace: říjen 2020 – září 2021

Donor: Active Citizen's Fund – Fondy EHP a Norska

Kontakt:

Barbora Štička (manažerka projektu)

sticka(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Aktivity:

  • sběr a analýza dat v oblasti zastoupení žen v politice a v politických stranách
  • prosazování rovnosti žen a mužů uvnitř českých politických stran a hnutí
  • osvěta v oblasti nevyrovnaného zastoupení žen v české politice
  • posílení kapacit organizace 

Donor:

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti.

V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Project site in English

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!