www.padesatprocent.czBariéry v politice › Institucionální

Institucionální

Institucionální

 • nastavení fungování politiky
 • volební systém
 • systém nominací
 • chybějící opatření na podporu žen  • Způsob nominací na kandidátní listiny

  V ideálním případě by o nominaci na volitelné místo kandidátní listiny měly rozhodnout schopnosti a předchozí práce kandidáta či kandidátky. Politické strany, které sestavují kandidátní listiny, se tváří zdánlivě „objektivně“, pohlaví kandidátů a kandidátek prý „neřeší“. Výsledkem je, že ženy nejčastěji kandidují z 21. místa kandidátní listiny, zatímco muži v první pětici. Jak je to možné? Jsou české ženy méně schopné, než jejich mužští kolegové? Podíváme-li se na jejich vzdělání, ženy již dnes tvoří většinu absolventů a absolventek vysokých škol. Není pravdou, že o politiku nemají zájem - jak podle výzkumů veřejného mínění, tak podle jejich občanské angažovanosti je zájem žen a mužů o politiku srovnatelný.

  V čem je tedy zakopaný pes? V praxi bohužel nerozhoduje pouze zájem, kvalifikace či předchozí zkušenosti. Často rozhodují spíše známosti, kdo s kým chodí na golf, na pivo či do sauny, ale i na tom, kdo dokáže sehnat straně vlivné sponzory. Ženy jsou z těchto „pánských klubů“ většinou vyloučeny. I ve vedení stran, které má na sestavování kandidátek zásadní vliv, jsou muži opět v drtivé většině. Při výběru osob na kandidátní listinu přitom nemusí jít a priori o zlý úmysl, je celkem logické, že muži v politickém světě znají spíše další muže a těm pak i více důvěřují. 

  Chybějící opatření na podporu žen

  Příklady ze zahraničí ukazují, že ženy mají šanci se ve větší míře prosadit pouze tehdy, jsou-li v tomto úsilí aktivně podporovány. Nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem, jak zvýšit zastoupení žen v politice, jsou kvóty. Všechny evropské země, které zavedly legislativní kvóty, jsou na tom se zastoupením žen lépe než Česká republika: Belgie 41,3 %, Španělsko 39,7 %, Slovinsko 33,3 %, Francie 26,2 %, Polsko 24,3 %. Všechny země, které mají zastoupení žen alespoň 30 %, některý typ genderových kvót uplatňují. Ani u nás se bez tohoto opatření zastoupení žen a mužů nevyrovná (více o kvótách zde).

  Kvóty také nemohou fungovat samy o sobě, musí je doprovázet další opatření, která účast žen podpoří (aktivní cílené oslovování žen do členské základy, mentoringové a vzdělávací programy, slaďovací opatření uvnitř stran atd.). Kvóty však fungují jako impuls pro politické strany, aby začaly ženy aktivně oslovovat a podporovat.

  Volební systém

  Pokud jde o volební systém, větší šanci uspět mají ženy v rámci poměrného. Současný český systém je tak pro zvýšení zastoupení žen relativně vhodný. Ve prospěch žen mohou hrát i tzv. "preferenční hlasy", které například významně ovlivnily zastoupení žen ve Sněmovně po volbách v roce 2010. Jedná se však o nástroj poměrně slabý a nelze na něj nahléžet jako na spolehlivou cestu k vyváženému zastoupení.

  Newsletter

  Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

  Kurzy a služby

  Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

  Chci podpořit fórum 50 %

  Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!