www.padesatprocent.czO násProjekty › Rozvíjíme se na 100 %: Posilováním kapacit k udržitelnosti

Rozvíjíme se na 100 %: Posilováním kapacit k udržitelnosti

Anotace:

Cílem projektu je zvýšit kapacitu, efektivitu a dopad činnosti organizace Fórum 50 %, o.p.s. prostřednictvím spolupráce s externími expertkami a experty.  Jedná se zejména o vypracování a propojení klíčových strategických dokumentů a pravidelné vyhodnocování jejich plnění. Dále zvýšení kapacity konkrétních zaměstnankyň v oblasti komunikace a financování s cílem posílit finanční udržitelnost organizace.

Realizace: listopad 2023 – říjen 2025

Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost plus

Kontakt:

Veronika Šprincová (projektová manažerka)

sprincova@padesatprocent.cz, 774 411 151

Klíčové aktivity:

  • zpracování strategických dokumentů
  • vypracování a implementace PR strategie a systému zveřejňování informací
  • posílení spolupráce se státní správou a zahraničními organizacemi
  • analýza finančního plánu
  • fundraising

Výstupy:

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!