www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Soňa Křenová

Nadějná politička 2016: Soňa Křenová


"Politika je věc veřejná. Dobrý politik by měl naslouchat názorům občanů, nejít proti jejich vůli. Měl by žít s lidmi a mezi lidmi. Měl by se o ně zajímat, jaký mají život, co je trápí. Tak nejlépe pochopí, co nejvíce lidé potřebují, " říká starostka Kácova, Soňa Křenová.
Soňa Křenová

  • starostka Kácova, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

Kandidovala jsem v komunálních volbách v roce 2010 a dostala jsem od občanů velkou podporu a byla jsem zvolena starostkou.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Pracuji v komunální politice šestým rokem jako uvolněná starostka. Nejsem členkou politické strany.

Co Vás na politické práci baví?

Především práce s lidmi. Vždycky jsem se ráda angažovala v různých věcech. Nyní to mám v popisu práce. Ráda pracuji s lidmi a mezi lidmi. Ráda řeším problémy občanů, ráda jim pomáhám, aby se vnaší obci cítili spokojeně, bezpečně, aby v ní měli zajištěné pokud možno všechny služby. Baví mě i realizovat jejich přání a potřeby. Ráda se angažuji v jednotlivých spolcích, podporuji jejich činnost, účastním se jejich akcí. Těší mě, že je v naší obci bohatý společenský život.Ráda realizuji i investiční akce, především budování základní infrastruktury a občanské vybavenosti.V této práci jsem se našla.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Především mě těší, že mám důvěru svých občanů, že mi věří.Myslím si, že se mi daří s nimi komunikovat a spolupracovat. Jednotlivé spolky spolu komunikují a spolupracují. Dokladem toho je velké množství společenských akcí a zapojení se obce již dvakrát do soutěže vesnice roku.Dále se nám podařilo zrekonstruovat hlavní silnici v obci včetně chodníků a veřejného osvětlení, zrekonstruovali jsme čistírnu odpadních vod a získali jsme dotaci na vodovod, který jsme v roce 2015 začali budovat. Vodovod jsme zatím v obci neměli a občané ho vítají, protože měli mají nedostatek vody ve studních, která je nekvalitní.Udrželi jsme úplnou základní devítiletou školu, ve které nám nyní přibývají žáčci.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jsem dlouhodobým členem výboru Sokola a jsem členem dobrovolných hasičů v obci. V obou organizacích se stále angažuji a pomáhám s přípravou a organizací jimi pořádaných akcí.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Především bych chtěla být i nadále prospěšná svým občanům, umět jim stále naslouchat a podporovat je. Dále rozvíjet naši obec, ve které je ještě mnoho práce. Vytvářet občanům důstojné podmínky pro spokojený život v naší obci. Přistavět ještě jednu třídu mateřské školy, postavit nízkometrážní a bezbariérové byty pro seniory, opravit faru, zrekonstruovat obecní byty , projednat zcela nový územní plán a pod.

Máte nějaký politický sen?

Mám.

A politický vzor?

Mým politickým vzorem je politička paní Madeleine Albrightová, která byla úspěšnou a oblíbenou političkou, ženou vzdělanou, chytrou a zároveň skromnou.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím si, že postavení žen v komunální politice není špatné. Cítím, že ženy starostky v obcích a v menších městech jsou respektovány muži i občany. Ve vyšší politice to mají ženy těžší než jejich mužské protějšky, mají to těžší se prosadit a získat si respekt. Myslím si, že je to jen otázka času, kdy se situace změní i ve vyšší politice a velkých městech. Zastávám také názor, že by zastoupení žen v politice, na jakékoli úrovni mělo být 50%. Ženský pohled na věc obohacuje politiku a přináší nová řešení problémů. V našem zastupitelstvu jsou 4 ženy a 5 mužů. Takže takřka ideál. Při projednávání a řešení problémů zastupitelstva je to znát, oba pohledy se doplňují.

Co je podle Vás politika?

Podle mě je to věc veřejná. Měla by se týkat většiny občanů, občané by měli mít právo se k problému vyjádřit. Dobrý politik by měl naslouchat názorům občanů, nejít proti jejich vůli. Měl by žít s lidmi a mezi lidmi. Měl by se o ně zajímat, jaký mají život, co je trápí. Tak nejlépe pochopí, co nejvíce lidé potřebují. Měl by svá rozhodnutí umět vysvětlit lidem a obhájit. Měl by se řídit svým zdravým rozumem, svědomím a srdcem.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen