www.padesatprocent.czRovnost žen a mužů v obcích › Další příklady dobré praxe

Další příklady dobré praxe

Rakousko

Vídeň

Rakouská metropole se chlubí více než dvacetiletou zkušeností s plánováním respektujícím potřeby žen.

V uplatňování principů gender mainstreamingu mají všechny části úřadu ve Vídni podporu oddělení specializovaného na tuto problematiku.

Příručky a další užitečné informace naleznete na stránce věnované gender manistreamingu ve Vídni.

..více

Švédsko

Ve Švédsku je genderová rovnost principem, který je již tradičně součástí politického rozhodování.

V plánování a rozhodování na úrovni měst a obcí poskytuje podporu například Švédský svaz měst a regionů. Svým členům v rámci programu pro udržitelnou rovnost nabízí tzv. "startovací sadu", která na konkrétních případech vysvětluje principy gender mainstreamingu.


Inspirujte se i Vy "startovací sadou" gender manistreamingu.

Německo

Berlín

Berlín je dalším hlavním městem, které se systematicky snaží zavést principy gender mainstreamingu do rozhodování a plánování již více než 10 let.

Jako jedno z několika německých měst se snaží perspektivu genderové rovnosti zakotvit také do sestavování rozpočtu.

Čtěte více o genderovém rozpočtován a gender maintreamingu v Berlíně.

Švýcarsko

svycarsko.jpg

Lausanne

Rovné příležitosti žen a mužů v rámci úřadu - opatření uplatňovaná v rámci úřadu, flexibilní pracovní úvazky, ošetření mateřské a otcovské dovolené, systém odměňování atd.

Centrum pro řešení konfliktů - toto poradenské centrum v rámci úřadu se zabývá problematikou sexuálního obtěžování, šikany na pracovisšti, případy diskriminace atd.

..více

Norsko

norsko.jpg

Flexibility in Norwegian Labour Market - konkrétní opatření, která mohou pomoci se slaďováním soukromého a pracovního života

Equal Opportunities in Norway - norský přístup k politice rovných příležitostí

Work Life Balance - příklady dobré praxe z norských obcí,které přistoupily k Chartě za rovnost žen a mužů

Kanada

The Female Friendly City - strategie a nástroje prosazování genderové rovnosti na komunální úrovni


Studijní pobyt ve Švýcarsku   (fotek: 21)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!