www.padesatprocent.cz › Bariéry v politice

Bariéry v politice

Nízká účast žen v politice není dána jednoduše tím, že ženy do politiky nechtějí nebo pro ni nemají ty správné vlohy. Spíše než o individuální schopnosti a (ne)zájem českých žen o politiku jde o nastavení vnějších podmínek. Ženy se do politiky dostanou, ale musí přitom překonat mnohem více překážek než stejně schopní (či stejně neschopní) muži. Vstup do politiky a působení v ní  jim (na rozdíl od mužů) znesnadňují 3 typy překážek, které se vzájemně proplétají a podporují: společenské, individuální a institucionální

Společenské

 • ovlivněny tím, jaké role považuje společnost za vhodné pro ženy a muže
 • postoje veřejnosti k účasti žen v politice
 • předsudky vůči ženám
 • působení v převážně mužském kolektivu

Individuální

 • vyplývají ze společenského očekávání
 • tradiční model rodiny - péče o děti a domácnost
 • nízké sebevědomí žen
 • vztah k politice


 • Institucionální

 • nastavení fungování politiky
 • volební systém
 • systém nominací
 • chybějící opatření na podporu žen  • Proč je v politice málo žen?   (fotek: 14)

  Newsletter

  Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

  Kurzy a služby

  Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

  Chci podpořit fórum 50 %

  Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!