www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Regína Vřeská

Nadějná politička 2016: Regína Vřeská


"Pro mě osobně je politika posláním a službou pro občany, alespoň co se komunální politiky týká a velmi si této důvěry vážím. Tvrdím, že se slušností dojdu nejdál!" Seznamte se se starostkou obce Zbyslavice, Regínou Vřeskou.
Regína Vřeská

  • starostka obce Zbyslavice

Jak jste se k politice dostala?

Začínala jsem, jak se říká, „od píky“. V malé sousední vesničce jsem působila 18 let jako účetní, svou práci jsem ale vnímala časem trochu i jako politik. Nad rámec mých pracovních povinností mě bavilo vymýšlet a realizovat nové společenské i investiční akce, projekty, stála jsem u založení nového občanského sdružení, které velmi obohatilo život v obci. Nedlouho poté jsem přijala místo asistentky starosty v obci s téměř 3 tis. obyvatel, které přineslo mnoho nových zkušeností, jež uplatňuji dodnes. Chuť naplňovat své sny a posouvat kupředu věci, které mají smysl, bylo impulsem ke vstupu do komunální politiky v rodné obci a občané dali naší nové vizi zelenou.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Osm let jsem působila jako neuvolněná zastupitelka. V roce 2014 jsem byla zvolena starostkou obce Zbyslavice.

Co Vás na politické práci baví?

Každá práce má svá pro a proti, dobré dny a ty špatné. Já se v práci starostky opravdu našla, takže na otázku můžu s klidem odpovědět: všechno. Možná je to tím, že ji vykonávám s velkou trpělivostí, nadšením, s radostí. Stala se pro mě i koníčkem, kterému věnuji hodně svého volného času. Je to různorodá práce a má téměř neomezené možnosti. Naplňují mě aktivity, které ta práce obnáší, byť jsou často náročné, nepříjemné či únavné. Zároveň je to ale vzrušující, nové. Ta práce je výzvou každý den.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Pro mne osobně je to uskutečnění myšlenky komunitního plánování v obci. Rozhýbat komunikaci, která mezi občany a zastupiteli vázla, zapojit lidi do rozhodování, dát jim možnost, aby sami mohli ovlivnit místo, ve kterém žijí, to vše nebylo snadné, ale výsledek stojí za to. Důraz se snažím klást nejen na to, jak to chodí uvnitř obce, ale i jak je obec vnímána zvenčí. Zapojila jsem obec do Národní sítě Zdravých měst a obcí ČR, díky našim aktivitám obec po roce postoupila přímo do skupiny C. Rozjeli jsme rovněž propagaci obce, vytvořili nové webové stránky, FB profil, spoty v lokální televizi i články v nejčtenějších krajských novinách. Snažíme se o maximální informovanost občanů a bohatý společenský život. Proto si hodně považuji modernizaci místního zpravodaje a obnovu a zavedení některých nových místních tradic, které jsou podle mne velmi důležité – vítání nových občánků, setkávání s našimi seniory, společné zahájení adventu s vánočním jarmarkem… Mám velké štěstí, že jsem obklopena ochotnými a schopnými lidmi, kteří ve svém volném čase přiloží ruku k dílu. Protože všechny úspěchy nejsou jen úspěchem jedné osoby, ale všech občanů, kteří chtějí žít ve zdravé obci. Za jejich usilovnou pomoc se snažím děkovat při každé příležitosti.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Snaha o zkvalitnění života v obci, kde jsem působila, pro mne byla vždy hodně přirozená a spontánní. V obci Olbramice to vedle již zmíněného založení občanského sdružení a podílení se na organizaci mnoha společenských akcí a aktivit, byla řada investičních akcí – podílení se na úspěšném vypracování žádosti na rekonstrukci školy z dotace ROP Moravskoslezsko včetně následného monitoringu, vybudování Centra volného času, rekonstrukce školní zahrady s mnoha kvalitními herními prvky apod. Ne jinak tomu bylo ve Vřesině, kde se nám rovněž podařila rozsáhlá rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ a školní zahrady, vybudování lesních pěšin a řada menších projektů. Vedle aktivit v těchto obcích jsem byla koordinátorkou MAS Opavsko – Zdravé Opavsko.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Především chci zůstat dobrou starostkou. Zvykla jsme si řešit každodenní praktické problémy, zůstávám střízlivě na zemi. Výzva kandidovat do „vyšší“ politiky nyní přišla, nebráním se jí. Zda se posunu v politice dál, ukáže čas.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

V současné době nejsem členkou žádné politické strany, pouze registrovanou příznivkyní politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Máte nějaký politický sen?

Nikdy jsem jej v minulosti neměla. Věřím, že v každém okamžiku máme možnost začít měnit a naplnit svou cestu, sny, smysl i poslání. Jeden takový na politické úrovni je, pokud se splní, život má smysl žít.

A politický vzor?

Ne. Z každého člověka, se kterým jsem pracovala nebo se nyní potkávám, se snažím odnést jen to dobré. Nezáleží přitom, jakou má pozici či jakou funkci zastává. Naopak vyvarovat se chyb, které mě v životě ovlivnily.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Ženy i muži jsou v politickém životě důležití. Dokážou vidět věci z různých hledisek a společně nacházet lepší řešení mnoha situací a problémů. Především záleží na ženách, zda podrobí svůj čas práci v politice, a zároveň, zda najdou odvahu do světa politiky vůbec vstoupit. Na druhou stranu je zde skutečnost, že lidé dávají ženám méně hlasů než mužům. Z části je to nejspíš o zvyku. Řešení – dobré příklady: na naší kandidátce bylo 5 mužů, 4 ženy, zvoleno 2:2.

Co je podle Vás politika?

Pro mě osobně je politika posláním a službou pro občany, alespoň co se komunální politiky týká a velmi si této důvěry vážím. Tvrdím, že se slušností dojdu nejdál!

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen