www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Helena Kadlečíková

Nadějná politička 2016: Helena Kadlečíková


"Politika je podle mě hlavně o komunikaci a strategii. Komunální politika je především o autonomii a možnosti pečovat o ten "náš" kus země, o náš domov, ale k tomu je potřeba to dělat hlavou i srdcem," říká místostarostka Moravan, Helena Kadlečíková.
Helena Kadlečíková

  • místostarostka obce Moravany, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

O politiku jako takovou jsem se začala více zajímat někdy před deseti lety, kdy jsem byla na mateřské dovolené s první dcerou. Tehdy u nás v obci probíhal vrchol velké bytové výstavby a spoustě lidí začalo docházet, jaké negativní důsledky to naší obci přináší. Osobně jsem silně vnímala chybějící zázemí pro rodiny s dětmi a chtěla se na rozvoji obce sama podílet. V roce 2009 se u nás zvedla velká vlna odporu občanů proti politice developerů a já se k ní aktivně připojila. V obci vzniklo několik různých sdružení nezávislých kandidátů i nových politických stran a do voleb v roce 2010 jsme již šli s jasnými cíli, kterých jsme chtěli dosáhnout.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V komunální politice jsem od roku 2010 na postu místostarostky. V minulém volebním období jako druhá neuvolněná místostarostka a od roku 2015 jako první uvolňená místostarostka.

Co Vás na politické práci baví?

Především je to asi práce s lidmi, ale hlavně možnost realizovat zajímavé nápady, projekty a podílet se na rozvoji obce. Naše obec je pro mě srdeční záležitostí a přestože je to obec původně německá a čeští občané se sem přistěhovali až po válce, já zde mám již své kořeny, kamarády a vzpomínky a záleží mi na tom, aby se zde žilo dobře všem generacím.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

To je pro mě složitá otázka, protože moje práce v politice se silně prolíná s mojí prací ve sféře neziskové. Současně si mnohem více považuji úspěchů v oblastech, které jsou těžko měřitelné, jako například postupně se zvyšující informovanost občanů o dění v obci a na obci, třebaže máme k otevřené radnici ještě kus cesty před sebou, myslím, že se spousta věcí už změnila. Lepší komunikace mezi občany a úřadem. Větší spolupráce mezi obcí, neziskovkami i podnikateli a samozřejmě i příspěvkovými organizacemi. V loňském roce se mi navíc podařilo založit místní akční skupinu MAS Bobrava, která působí na území 12 obcí a rozvíjí spolupráci i mezi sousedními obcemi. Jako samozřejmost beru postavení nové budovy školky, zřízení centra volného času, nová dětská hřiště, výsadby zeleně atd.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Byla, jsem a nejspíš i budu... V roce 2009 jsem v obci založila občanské sdružení Vrabčák Moravany, který má za sebou po sedmi letech působení desítky realizovaných akcí pro veřejnost, především pro rodiny s dětmi, jeho kroužky prošly stovky dětí i dospělých, má vybudované zázemí pro volnočasové aktivity v prostorách bývalého obecního úřadu a před sebou ještě spoustu nápadů, kde dále by mohl působit. Ve Vrabčáku jsem předsedkyní spolku. V loňském roce, jak jsem již uvedla, jsem zakládala MAS Bobrava, kde jsem také předsedkyní spolku a se kterou mám spoustu plánů nejen v oblasti dotační politiky, ale, což je mi asi příznačné, především v oblasti rozvoje další spolupráce mezi obcemi a v nich působícími organizacemi.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych měla možnost se dále podílet na vedení obce a ovlivňovat její další rozvoj. Rozhodně nemám vysoké politické ambice, pořád je pro mě hodně důležitý kontakt s lidmi a práce, ze které mám dobrý pocit, i když třeba není tolik vidět.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Neměla jsem nikdy v úmyslu vstupovat do zaběhlých politických stran, mám ráda možnost mít svůj názor a problém s přejímáním něčeho, čemu na stoprocent nevěřím. V rámci komunální politiky bylo založení sdružení nezávislých kandidátů, dle mého názoru, nejlepším řešením. Naše sdružení nese název Moravany dětem, protože jeho členové vzešly z lidí kolem Vrabčáku. Našimi hlavními cíli byly aktivity směřující ke spokojenému životu rodin s dětmi, ale nejen ty. Před volbami jsme potom s občany hodně osobně diskutovali, abychom jim dokázali, že nám nejde jen o děti, ale o všechny generace a máme přehled i o aktuálních problematikách v obci.

Máte nějaký politický sen?

Mám spoustu snů, ale většinou se netýkají politiky.

A politický vzor?

Vzorem je pro mě každý starosta, který dokáže v obci starostovat a současně v ní i žít... Který se nemusí bát chodit po ulici a zajít si do hospody. Protože když s lidmi mluvíte slušně, ale na rovinu, když nemáte co skrývat, když máte svůj názor a současně akceptujete, že někdo ho má jiný, když umíte naslouchat a máte oči otevřené, tak to je pro mě ideál.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím si, že dnešní doba už dávno není dobou "mužské nadvlády", ale současně jsem i toho názoru, že dnešní ženy jsou někde na pomezí mezi emancipací a návratem ke skutečnému ženství. Řekla bych, že dnešní doba je dobou hledání rovnováhy mezi rovnými příležitostmi pro ženy i muže a opětovným probouzením ženské i mužské přirozenosti.
Žen je ve vysokých funkcích, nejen politických, čím dál více a společnost si čím dál častěji uvědomuje, že do těchto funkcí přináší svůj ženský pohled, který by se měl v ideálním případě navzájem doplňovat s tím mužským. Co si ale budeme nalhávat, ať už je to jakákoliv funkce, vždycky se může stát, že ji obsadí "špatný" člověk bez ohledu na pohlaví.
Problém žen v politice vidím v tom, že je to poměrně hodně časově náročná práce a v případě malých dětí v rodině to chce hodně tolerance a dobré zázemí.

Co je podle Vás politika?

Politika je podle mě hlavně o komunikaci a strategii. Komunální politika je především o autonomii a možnosti pečovat o ten "náš" kus země, o náš domov, ale k tomu je potřeba to dělat hlavou i srdcem.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen