www.padesatprocent.czGender mainstreaming › Genderové rozpočtování

Genderové rozpočtování

Genderové rozpočtování

genderove-rozpoctovani-planovani.png

Přínosy genderového rozpočtování

 • spravedlnost pro ženy a muže, chlapce a dívky
 • lepší využití zdrojů – staví na objektivních, měřitelných a doložitelných údajích
 • transparentní metoda sestavování veřejných rozpočtů, modernizace tradičních rozpočtových procesů
 • zapojování veřejnosti
 • posilování soudržnosti komunity
 • principy dobré správy
Příklady měst, kde je rozpočet sestavován metodou genderového rozpočtování

 • Vídeň, Linz (Rakousko)
 • Münster, Berlín (Německo)
 • Reykjavík(Island)

Metody genderového rozpočtování

 • genderové analýzy rozpočtu – kvantitativní a kvalitativní
 • participativní rozpočtování (rovnost v přístupu mužů i žen, v kontrole nad sestaveným rozpočtem, gender mainstreaming v participativním rozpočtování)

Publikace:

Genderové rozpočtování v regionálních a komunálních rozpočtech - publikace shrnující proces genderového rozpočtování v 6 krocích, výsledky projektu Gender Fokus, zdroj Gender Fokus  

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!