www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Iva Kalátová

Nadějná politička 2016: Iva Kalátová


"Nemám osobní politický sen, přesto bych chtěla svou činností zvýšit důvěru občanů v politiku a pomoci k tomu, abychom jako lidé v sobě našli více úcty, pokory a tolerance." Seznamte se se starostkou města Rotava, Ivou Kalátovou.
Iva Kalátová

  • starostka města Rotava, ANO

Jak jste se k politice dostala?

V roce 2010 jsem stala členkou finančního výboru ZM, o necelý rok později po odstoupení vedení města jsem byla zvolena starostkou.

Co Vás na politické práci baví?

Přináší mi pocit uspokojení, když se něco dobrého podaří. Zároveň mám možnost pomoci ke zlepšení kvality života našich občanů. Trápil mě pocit, že se lidem u nás nežije nejlépe. Jak se s tím vším poprat se může zdát na první pohled složité, ale mně pomohla odpověď na jednoduchou otázku: "Co potřebuje člověk, který v Rotavě žije, aby se u nás cítil dobře a neřešil špatnou situaci tím, že se odstěhuje?" Odpověď není složitá: "Vytvořme mu právě takové podmínky, aby zde zůstal a vycházejme při tom ze základních lidských potřeb. Člověk bude spokojený tam, kde má možnost bydlet, chodit do práce, vychovávat děti, prožít klidné stáří, bude mít zabezpečené určité sociální podmínky a v neposlední řadě se bude cítit bezpečně." Tímto směrem jsem se vydala a každý dílčí úspěch v plnění tohoto cíle mi přinesl a stále přináší pocit uspokojení.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Moje úspěchy jsou úspěchy celého týmu. Jsem v čele kolektivu lidí, kteří mě v mém snažení podporovali a pomáhali mi. Na první místo bezesporu řadím vítězství v komunálních volbách 2014 v čele vlastními silami založeného SNK "Volba pro Rotavu", kdy mi po tříleté práci ve funkci starostky občané poděkovali důvěrou pro další volební období s výsledkem 36,4% hlasů pro sdružení a největším počtem preferenčních hlasů. Dále pak "návrat k finanční stabilitě města" - splacením dluhů, nastavením pravidel pro efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků. "20ti milionová investiční akce z dotace bez jediné koruny za vícepráce" - zateplení základní a mateřské školy; "Převzetí provozování vodního hospodářství vlastními silami (městem)" - bez externí firmy; "Snížení nezaměstnanosti o 10%" - zaměstnáváním v rámci smluv na veřejně prospěšné práce a SÚPM (stále v průměru 35 lidí). Jsem autorkou úspěšných dotačních projektů v rámci "Prevence kriminality" - od roku 2012 dosud. "Schválení strategie bytového hospodářství"-odkupování bytů zpět do vlastnictví města (navýšení bytového fondu o 10%) a tím i úspěšné řešení problémů s dlužníky, nové podmínky nájemních smluv, prostupné bydlení pro sociálně znevýhodněné občany; "Ekonomická a technická správa 10ti bytových domů", které nejsou v majetku města, městským úřadem. "Úřad pro občany" - reorganizace městského úřadu s kvalifikovanými a zodpovědnými úředníky; "OZV" - zákaz hazardu ve městě. Vybudování "Naučné stezky Rotavské varhany" - z dotace; "Zápis spolku Heimatchor do kulturního dědictví"; "Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež" - vydání předkladu knihy; Ocenění "Srdce pro Rotavu" - na návrh veřejnosti bylo předáno 50ti občanům ze současnosti i in memoriam, kteří se zasloužili o dobrou pověst našeho města na slavnostním galavečeru u příležitosti 50.výročí povýšení Rotavy na město. Nemohu na tomto místě vyjmenovat vše, ale snažila jsem se vyzdvihnout z mého pohledu to nejvýznamnější.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jsem předsedkyní a správcem třech Společenství vlastníků jednotek bytových domů v Rotavě od června roku 2009. Dnes jsou všechny tři domy ekonomicky stabilní, umíme řešit problémy s dlužníky, ve všech případech proběhla rekonstrukce a revitalizace domů, máme vlastní kotelny a lidé jsou spokojeni. Zkušenosti z této práce mi pomohly i při řešení bytové problematiky po nástupu do funkce starostky.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Jak jsem již zmínila, svých úspěchů jsem dosáhla díky týmové práci. Proto chci být i v budoucnu aktivním politikem, který je součástí zkušeného, respektovaného a uznávaného týmu, který svých politických cílů dosahuje legitimním způsobem. Nadále chci pracovat s čistým svědomím a se zodpovědností vůči občanům.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Delší dobu jsem sledovala aktivity nejen samotného hnutí ANO 2011, ale především jeho členů. Jsem toho názoru, že pokud mám být členem jakéhokoliv uskupení a vnitřně se ztotožním s jeho programem a stanovami, pak je pro mne druhou nezbytnou podmínkou, že budu spolupracovat s lidmi,, kteří jsou na vysoké profesionální a morální úrovni. A to byl jeden z rozhodujících momentů mého vstupu právě do tohoto politického hnutí. Na nejvyšším postu je člověk, kterého si nesmírně vážím a je pro mě osobně zárukou té nejvyšší kvality. Stejné mínění mám i o členech, které jsem stačila poznat a jsou na svých postech těmi nejpovolanějšími.

Máte nějaký politický sen?

Nemám osobní politický sen, přesto bych chtěla svou činností zvýšit důvěru občanů v politiku a pomoci k tomu, abychom jako lidé v sobě našli více úcty, pokory a tolerance, abychom se dokázali navzájem vnímat vstřícně a více si vážili jeden druhého.

A politický vzor?

Konkrétní politický vzor nemám. Je mnoho osobností nejen z řad politiků, jejichž práci a přístup k vykonávané profesi obdivuji a každý z nich je pro mne svým způsobem příkladem.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Neumím zhodnotit, jaký by měl být ideální poměr mužů a žen zastoupených v politice. Ale ženy jsou ve větším počtu určitě potřeba i na nejvyšších postech. A v tomto ohledu se situace za poslední dobu výrazně zlepšila. Za nejdůležitější však považuji profesní a osobnostní kvalitu každého politika.

Co je podle Vás politika?

Politika znamená správu věcí veřejných a v přeneseném smyslu znamená chování a jednání jednotlivce nebo skupiny k dosažení určitého cíle. Takto vnímám politiku i já. A správa věcí veřejných je i mou privátní činností.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen