www.padesatprocent.czO násProjekty › Rovnost žen a mužů v komunální politice: od teorie k praxi

Rovnost žen a mužů v komunální politice: od teorie k praxi

Analýzy zastoupení žen ve vedení obcí

 

 

 

Infografiky

 

 

 

Rozhovory s komunálními političkami

 

 

 

Články:

Uplatňování gender mainstreamingu v praxi: jak ve Vídni zohledňují odlišné potřeby žen a mužů při plánování veřejného prostoru či při poskytování veřejných služeb

Proč je v nemocnicích více špinavých ručníků v pánských sprchách? Zkušenosti z Norska 

 

Co proběhlo:

Otevřená města: Cesta k rovnosti prostřednictvím gender mainstreamingu (kulatý stůl)

Města a obce pro všechny: jak zohledňovat odlišné potřeby žen a mužů (online školení)

Města a obce pro všechny: jak zohledňovat odlišné potřeby žen a mužů (online školení)

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou (Brno) (interaktivní workshop)

Jak se vypořádat s nenávistnými komentáři? (síťovací setkání)

Úvodní informační setkání pro mentorky

Úvodní informační setkání pro mentees

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou (Praha) (síťovací setkání a interaktivní workshop)

"Nenechme se vytlačit z veřejného prostoru!" Workshop pro političky

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu bylo přispět k systematickému zohledňování odlišných zkušenostÍ a potřeby žen a mužů na komunální úrovni. Souvisejícími cíli je monitorování aktuálního stavu zastoupení žen ve vedení měst a obcí, přímá podpora a zvyšování kapacit komunálních političek a politických aspirantek, zvýšení povědomí a kapacit nově zvolených komunálních zastupitelů a zastupitelek v oblasti uplatňování gender mainstreamingu a v neposlední řadě osvěta veřejnosti.

Realizace: leden 2023 – prosinec 2023

Kontakt:

forum(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Aktivity:

  • sběr a analýza dat v oblasti zastoupení žen v komunální politice
  • přímá podpora političek a žen se zájemem o vstup do politiky (vzdělávání, síťování, mentoring)
  • zvyšování kapacit místních samospráv v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů
  • osvěta v oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni měst a obcí

Donor:

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!