www.padesatprocent.cz › Podpořte nás

Podpořte nás

Velice si vážíme toho, že jste se rozhodli podpořit aktivity občanského sdružení Fórum 50 %, které dlouhodobě usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě.

Bezplatně se můžete stát naším fanouškem/fanynkou na Facebooku, odebírat náš newsletter, přihlásit se k nám na stáž nebo nás podpořit dobrovolnickou prací.

Pro svůj finanční dar můžete zvolit formu trvalého příkazu na účet číslo 2000347302/2010, pomocí kterého se stanete pravidelným podporovatelem či pravidelnou podporovatelkou našich aktivit.

Své jednorázové finanční dary můžete zaslat přímo na náš účet nebo využít přímo níže uvedený QR kód.

Dary pro naši organizaci jsou odečitatelné ze základu pro výpočet daně z příjmů. Rádi Vám vystavíme a pošleme Potvrzení o daru pro finanční úřad.  

Fórum 50 % je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

fairasing.jpgPřihlásili jsme se k Etickému kodexu pro jednání s dárci, jsme členem Profesionálního klubu fundraiserů.

Osobní údaje:Nevyplňujte:
*)
*)
*)
*)

Pokud chcete dostávat zpravodajství e-mailem, vyberte, jak často

Větší částky si můžete na základě našeho potvrzení odečíst od základu vašich daní.

Váš e-mail zpracovává nevládní organizace Fórum 50 %, o. p. s., V Luhu 715/6, Praha 4 – Nusle, 140 00, IČ: 247 73 018, (dále jen „Fórum 50%“), kontakt pro věci osobních údajů: sprincova@padesatprocent.cz.  Fórum 50% bude uchovávat a zpracovávat pouze Váš e-mail, jméno, příjmení a adresu,  které jste nám poskytli, tedy jen údaje v minimálním nezbytném rozsahu. Údaje shromažďujeme  za účelem vytvoření potvrzení o přijetí daru. Právním základem zpracování je Váš souhlas. Údaje budeme zpracovávat do doby, kdy svůj souhlas odvoláte. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. K Vašim osobním údajům budou mít přístup jen ti vybraní zaměstnanci, kteří spravují newsletter. Žádnému dalšímu příjemci Váš e-mail poskytovat nebudeme. Kromě práva kdykoliv svůj souhlas odvolat, můžete žádat opravu či doplnění údaje anebo požádat o kopii osobních údajů, které vedeme anebo je nechat přenést k jinému správci. Máte právo na výmaz e-mailového kontaktu z aktivního adresáře a toto právo realizujeme automaticky odvoláním souhlasu. Samotný e-mail pak zůstává na seznamu blokovaných, aby nedopatřením nemohlo dojít k nevyžádanému zaslání. Pokud byste měli za to, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonně, můžete žádat omezení zpracování či vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů. V tom případě můžete také kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz. “

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!