www.padesatprocent.czArgumenty pro vyvážené zastoupení › Proč podporovat vyvážené zastoupení v politice

Proč podporovat vyvážené zastoupení v politice

V populaci žije 50 % mužů a 50 % žen, v politice je žen pouhých 20 %.

Zkuste si představit, že by to bylo naopak a rozhodovalo v průměru 80 % žen, vláda by byla téměř výhradně "dámským klubem" a nikdy jsme neměli muže - prezidenta či premiéra. Nepřišlo by Vám to divné?

Pokud jedno pohlaví dominuje tímto způsobem, odrazí se to i ve stylu politiky
. V ideálním případě by měla politika odrážet složení celé společnosti, ne pouze její části.

..více


Veřejnost si přeje větší zapojení žen do rozhodování.

Drtivá většina lidí (82 %) považuje za důležité, aby se ženy podílely na řešení aktuálních společenských problémů. Výzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že lidé si vyšší zapojení žen do politiky přejí a považují je za užitečné. Přes 62 % dotázaných se domnívá, že je potřeba aktivně podporovat vstup žen do politiky. ..více

Ženy a muži mají jinou životní zkušenost a tedy i jiné priority v politice.

„Být ženou“ a „být mužem“ v současné společnosti není totéž, naše životní dráhy a zkušenosti se často liší. V některých životních etapách řešíme jiné problémy, máme jiné potřeby a priority.

I politická rozhodnutí tak mohou dopadat na naše životy různě.
Pokud o nás všech rozhodují převážně jen muži, je to jako dívat se na svět s jedním okem zavřeným. Jde to, ale není to ideální.

..víceSmíšené týmy jsou inovativnější.

Smíšené týmy jsou inovativnější - protože muži a ženy mají různé životní zkušenosti a tedy i názory, nápady a postřehy, které umožňují lepší řešení problémů. Je to logické - skupina stejně starých, podobně vzdělaných mužů/žen s obdobnou životní dráhou bude mít na určitý problém podobný názor spíše, než když budou ve skupině zastoupeny i ženy/muži s jiným úhlem pohledu. A opět se nejedná pouze o domněnku, ale studiemi podložený fakt. ..více

Ženy tvoří 61 % všech absolventů a absolventek vysokých škol.

V posledních letech přibývá absolventek vysokých škol, v současné době již dokonce převažují nad absolventy. V populaci tedy existuje vysoký podíl velmi vzdělaných žen, jejichž potenciál však zůstává nevyužitý.

Dle údajů ČSÚ se ženy začínají prosazovat i v "tradičně mužských" technických oborech, kde jich je aktuálně 32 %, v "tradičně ženských" oborech (pedagogika, učitelství a sociální péče) pak drtivě dominují (83 %).

..více

Země s vyšším zastoupením žen mají nižší míru korupce.

Existuje vazba mezi zastoupením žen a mírou korupce. Asi nejzásadnější studie na toto téma od autorů z Marylandské univerzity (Swamy et. al.: Gender and Corruption) z roku 2009 porovnávala data z celkem 43 zemí. Autoři rovněž testovali, jestli výsledky analýz nebyly ovlivněny dalšími faktory jako je věk, rodinný stav, míra HDP či úroveň vzdělání. Studie prokázala, že země s vyšším zastoupením žen mají nižší míru korupce.  ..více

Smíšené skupiny žen a mužů lépe a efektivněji pracují.

Výzkumy i praxe ukazují, že smíšené týmy žen a mužů pracují efektivněji než kolektivy, kde je významně zastoupena pouze jedna skupina. Existující studie se zaměřují na prostředí společností a firem, většinu závěrů však lze aplikovat i na politické prostředí.

Smíšené týmy žen a mužů více spolupracují a mají širší "záběr"myšlení (Peter Collet). Analýza více než 800 podniků (Gallup study) zase zjistila, že nabírání demograficky různorodé pracovní síly může dokonce zlepšit finanční výkonnost společnosti.

..více

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!