www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Hana Moravcová

Nadějná politička 2016: Hana Moravcová


"Politika je nikdy nekončící proces, jehož cílem by měla být poctivá správa věcí veřejných. Je to týmová práce lidí, kteří svou vytrvalostí, trpělivostí a nadšením pro věc mění vize ve skutky," říká starostka Horních Počernic hana Moravcová.
Moravcová Hana

  • starostka MČ Praha 20 – Horní Počernice

Jak jste se k politice dostala?

Tatínek byl členem zastupitelstva od roku 1998, často jsme o problémech obce diskutovali, a tak mě logicky přivedl na myšlenku kandidovat v komunálních volbách.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Od r. 2002 jsem členkou Zastupitelstva Prahy 20, v letech 2006 – 2010 jsem byla radní pro oblast životního prostředí, předsedkyní kontrolního výboru, od r. 2010 starostkou Prahy 20, členkou Komise pro projekt Zdravá městská část a Místní agenda 21 a předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti. Od r. 2011 jsem byla členkou správní rady Nadace Chvalského zámku v Horních Počernicích a jsem členkou správní rady Nadační fond Šance, který pomáhá potřebným dětem a seniorům.

Co Vás na politické práci baví?

Práce v oblasti samosprávy je pro mě především službou lidem s využitím odborných i osobních zkušeností. Těší mě, že mohu nabídnout svůj potenciál a čas pro hospodárné a koncepční vedení obce bez nutného politického angažmá. Vždycky mě bavila práce s lidmi, kteří něco umí a jsou ochotni se o to podělit s ostatními.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za velký úspěch považuji například to, že jsme od Magistrátu hlavního města Prahy získali 160 milionů Kč pro Horní Počernice, které byly použity na rekonstrukci komunikací, dokončení kanalizace, projekt mimoúrovňové křižovatky MÚK Beranka, na opravy budov v majetku naší městské části a stavbu nové mateřské školy. Letos otevřeme zrekonstruovanou budovu knihovny, kde budou také prostory pro spolkovou činnost. Skvělý úspěch vidím i v tom, že se mi podařilo získat některé nemovitosti zpět do vlastnictví MČ Praha 20, docílit značných finančních úspor při výběrových řízeních a získat peníze pro obec z eurofondů. Důležité je pro mě udržování tradic, které podporují mezigenerační setkávání, ale též zakládaní tradic nových, například Ježíškova pošta nebo Formanské slavnosti v naší obci.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Vždycky mě bavilo podílet se na organizaci společenských akcí, třeba plesů pro seniory, dětských dnů nebo dopravně-výchovných akcích s názvem Bezpečná cesta do školy. Tento zájem trvá dodnes, i když mám mnohem méně času.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych pokračovala v práci s týmem mých kolegů ze sdružení nezávislých kandidátů Šance pro Počernice, ale i s ostatními členy zastupitelstva, kteří mají stejné cíle jako. Nyní chceme postavit novou tělocvičnu nebo víceúčelovou sportovní halu pro naše děti, chybí nám i důstojná budova základní umělecké školy. To je společně s řešením dopravních problémů, opravami komunikací, revitalizací zeleně a mnoha dalších akcí hodně práce. Co se týká mých politických ambicí, ráda bych změnila vztah hlavního města vůči městským částem, především z důvodu nesystémového přerozdělování finančních prostředků. Nejdůležitější však pro mě je spokojenost občanů.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Zklamání z ODS mě přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů, které by se stalo protiváhou tradičních politických stran, často zapomínajících, co je hlavním posláním politiky. Důležité jsou pro mě činy a konkrétní výsledky, nikoli plané řeči. V roce 2010 se mi podařilo založit uskupení Šance pro Počernice s největším počtem žen na kandidátkách všech kandidujících stran, a komunální volby jsme s přehledem vyhráli.

Máte nějaký politický sen?

Skutečně věcné a konstruktivní diskuse na jednáních zastupitelstva naší městské části. Již mnohokrát jsem se setkala s tím, že zcela jasný a logický návrh byl na zastupitelstvu smeten se stolu jen proto, že ho zpochybnila opozice. Všichni se snaží být strašlivě transparentní a neuvědomují si, že když neustále zpochybňují rozhodnutí vedení města, berou mu chuť do práce. Trestní oznámení jsou dnes běžnou součástí politického boje, což je mimořádně vyčerpávající.

A politický vzor?

Vzorem politickým i lidským jsou pro mě především moji rodiče, z historie Milada Horáková, T. G. Masaryk a Václav Havel, velcí bojovníci za pravdu a vlastní názor. Líbí se mi Masarykův výrok: „Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.“ Snažím se jím také řídit.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Vzorem politickým i lidským jsou pro mě především moji rodiče, z historie Milada Horáková, T. G. Masaryk a Václav Havel, velcí bojovníci za pravdu a vlastní názor. Líbí se mi Masarykův výrok: „Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.“ Snažím se jím také řídit.

Co je podle Vás politika?

Nikdy nekončící proces, jehož cílem by měla být poctivá správa věcí veřejných. Týmová práce lidí, kteří svou vytrvalostí, trpělivostí a nadšením pro věc mění vize ve skutky. Odhodlání nevzdávat se, když se objeví nějaká překážka. Proto se už léta řídím úslovím: „Co mě nezabije, to mě posílí.“ Politika je umění komunikace mezi občany a politiky, umění prosadit vlastní názory, ale zároveň schopnost dohodnout se s ostatními na smysluplné práci, v našem případě pro patnáctitisícovou městskou část Prahy.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!