www.padesatprocent.cz › Co si myslí veřejnost

Co si myslí veřejnost

Ačkoli kolem tématu zastoupení žen v politice panuje řada předsudků a mýtů, česká veřejnost si nedostatečné zastoupení žen v politice uvědomuje a podporuje aktivní snahy o změnu současného stavu.

Postoje české veřejnosti k politice, politické angažovanosti a ženám v politice (2016) 

Výzkum veřejného mínění 2015

verejnost_2015_politika.png

 • zastoupení žen v politice vnímá většina (59 %) dotázaných jako nedostatečné
 • nejvíce kriticky je přitom hodnoceno zejména zastoupení žen ve vrcholné politice
 • panuje relativní shoda na tom, že je důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí
 • relativně vysoký podíl dotázaných se domnívá, že je potřeba aktivně podporovat vstup žen do politiky

..více

Výzkum veřejného mínění 2011

verejnost_2011_smernice.png

 • více než tři čtvrtiny (78 %) dotázaných v ČR podporují závazná legislativní opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení firem
 • převážná většina se domnívá, že by zastoupení žen a mužů ve vedení firem mělo být vyvážené za předpokladu, že muži i ženy mají stejné kompetence
 • téměř třetina se domnívá, že závazná legislativní opatření jsou nejlepším nástrojem vyrovnávání podílu žen a mužů ve vedení firem
..více

Výzkum veřejného mínění 2009

verejnost_2009_politika.png

 • drtivá většina (86 %) je přesvědčena o společenské užitečnosti zapojování žen do politiky
 • více než tři čtvrtiny oslovených pokládájí za potřebné, aby byl aktivně podporován vstup žen do politiky
 • téměř polovina dotázaných považuje za vhodné zavedení kvót pro muže a ženy do volených funkcí
 • necelé tři pětiny oslovených akceptují proměnu mechanismů sestavování volebních kandidátek uvnitř politických stran

..více

Výzkumy veřejného mínění 2006

verejnost_2006_i.png

 • drtivá většina (72 %) je přesvědčena o tom, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny ve veřejných funkcích
 • ještě více dotazovaných je přesvědčeno o společenské užitečnosti zapojování žen do politiky
 • dvě pětiny dotázaných se domnívají, že je v současnosti většímu zastoupení žen v politice bráněno
 • většina oslovených pokládá za potřebné, aby byl aktivně podporován vstup žen do politiky

..více

Zájem žen a mužů o politiku a veřejné dění (2006 – 2013)

 • souhrnný výstup z různých šetření provedených v letech 2006 – 2013
 • zájem žen o politická témata se zvýšil z 24 % v roce 2006 na 42 % v roce 2013
 • ženy i muži nechtějí v drtivé většině vstupovat do politických stran
 • rozdíl v politických znalostech žen a mužů není výrazný
 • ženy se však méně často považují za dostatečně kvalifikované a deklarují menší jistotu při diskusích o politice

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!