Evropská charta

Co je Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

 • strategický dokument prosazování rovnosti žen a mužů na komunální úrovni
 • přihlásilo se k ní již téměř 1500 evropských měst
 • je praktická a konkrétní - formuluje základní práva a principy, nabízí ale i konkrétní metody
 • mířena na místní a regionální samosprávy - na úroveň, která je lidem nejblíže
 • stanovuje dobrovolné závazky, není právně závazná
 • vytvořena Radou evropských regionálních a místních samospráv (CEMR)
 • stáhněte si celý text Charty: Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích
..více

Proč se zabývat rovností žen a mužů v obcích?

„Být ženou“ a „být mužem“ v současné společnosti není totéž, naše životní dráhy a zkušenosti se často liší. V některých životních etapách řešíme jiné problémy, máme jiné potřeby a priority.

I politická rozhodnutí mohou dopadat na životy žen a mužů různě. Například veřejnou dopravu využívají až ze 78 % ženy, individuální automobilovou především muži. Pouze 1/3 žen má kdykoli během dne možnost využít auto. Je proto potřeba investovat do obou typů dopravy.

Evropská charta nabízí návod, jak s odlišnými zkušenostmi pracovat a pomáhá řídit města tak, aby se v nich žilo dobře mužům i ženám.

Která města již přistoupila k Chartě

 • k 1.5. 2015 Chartu podepsalo 1495 obcí a měst ve 32 zemích
 • mezi největší patří např. Paříž, Brusel, Helsinky, Madrid
 • téměř 40 německých měst (Drážďany, Norimberk, Lipsko nebo Hamburg)
 • téměř 20 rakouských měst včetně Vídně (dále např. Salcburk, Innsbruck nebo Graz)
 • 158 řeckých signatářských obcí a regionů (většina přitom v roce 2011, tedy v době hledání alternativních cest rozvoje společnosti s cílem využití jejího celého potenciálu)
 • v ČR zatím 4 obce (Milotice, Staňkovice, Záluží and Praha 18 – Letňany)

Evropská charta v České republice

V ČR dosud neexistuje koordinovaný postup pro uplatňování politiky rovných příležitostí na úrovni samospráv, chybí potřebné metodiky a příklady z praxe. Charta jako strategický dokument může tyto nedostatky částečně nahradit. Prosazování Charty má u nás na starost Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Od roku 2009 se na jejím šíření významně podílí i Fórum 50 %.

..více

Užitečné publikace a zdroje informací

The Town for Equality - příklady dobré praxe z evropských měst

Rovné příležitosti ve městech a obcích: Jak začít? - sborník z konference o Evropské chartě

Příručka pro provádění Evropské charty - jak sestavit akční plán krok za krokem, jak sledovat vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů - příručka sestvená CEMRem, český překlad SMO ČR

Další příklady dobré praxe - sekce webu Fóra 50 %Studijní pobyt ve Švýcarsku   (fotek: 21)15.11.2011 Setkání Charta   (fotek: 8)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!