www.padesatprocent.czRovnost žen a mužů v obcích › Gender mainstreaming ve městech a obcích

Gender mainstreaming ve městech a obcích

Dnešní podoba měst je výsledkem tradičního plánování a návrhů – typicky oddělené residenční čtvrti od průmyslových, komerčních a administrativních. Residenční čtvrti byly přitom plánovány pro ženy, nikoli však ženami. Tradiční procesy plánování měst reflektovaly potřeby „placených profesí“ (statisticky, tvrdými daty zachycené a sledované), nikoliv však práce neplacené. Důležitost neplacené práce se přitom z důvodu zvyšujícího se podílu závislých obyvatel (narůstající podíl obyvatel staršího věku) roste.

Gender mainstreaming směrem dovnitř

 • obce a města jako zaměstnavatelé
 • genderová rovnost v rozhodovacích pozicích

Gender mainstreaming směrem ven

 • služby poskytované obyvatelům a obyvatelkám
 • plánování (strategické, územní)
 • sestavování rozpočtu

Chcete vědět víc? Projděte si náš online vzdělávací modul.

Příklady opatření s dopadem na genderovou rovnost:

 

Péče

 • dostupnost předškolních zařízení
 • genderově senzitivní vzdělávání
 • nabídka pečovatelské, odlehčovací služby

Prostorové plánování

 • design obytných zón
 • bezbariérové bytové domy a přilehlé prostory
 • infrastruktura pro pěší
 • rozmístění základních obslužných funkcí města – short distance city

 

 

Doprava

 • podpora veřejné dopravy
 • bezbariérová doprava
 • dostupnost zastávek MHD

Bezpečnost

 • přehledné okolí zastávek MHD
 • podpora obětem domácí násilí - genderově motivovaného, násilí na seniorech

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!