www.padesatprocent.czMentoring, kvóty, legislativa › Mezinárodní závazky

Mezinárodní závazky

Všeobecná deklarace lidských práv

Anglické znění: The Universal Declaration of Human Rights

Rok přijetí: 1948

..více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Anglické znění: Convention on the Elimination of  all Forms of Discrimination of Women (CEDAW)

Rok přijetí: 1979

..více

Pekingská deklarace a akční platforma

Anglické znění: Beijing Declaration and Platform for Action

Rok přijetí: 1995

..více

Rezoluce Evropského parlamentu o ženách v rozhodovacích procesech

Anglické znění: European Parliament Resolution on Women in Decision Making

Rok přijetí: 2000

..více

Strategie pro rovnost žen a mužů (2010–2015)

Anglické znění: Strategy for Equality between Women and Men 2010–2015

Rok přijetí: 2010

..více

Strategie Rady Evropy pro genderovou rovnost (2014–2017)

Anglické znění: Council of Europe Gender Equality Strategy 2014–2017

Rok přijetí: 2013

..více

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!