www.padesatprocent.cz › Gender mainstreaming

Gender mainstreaming

Každé rozhodnutí a každá aktivita měst a obcí má jiný dopad na ženy a muže, kteří v nich žijí. Gender mainstreaming, tedy zohledňování odlišných potřeb plynoucích z jejich životních zkušeností přitom nic nestojí a vede ke spokojenosti všech obyvatel. Podívejte se na ukázku z videa Švédského svazu regionů a obcí, které přínosy tohoto přístupu dokládá na konkrétních příkladech.


Přínosy, vývoj, předpoklady

 • gender mainstreaming znamení zohledňování rozdílného dopadu na ženy a muže
 • využívá se v plánování, provádění nebo hodnocení různých opatření/politik
 • seznamte se s vývojem a hlavními milníky této strategie
 • zjistěte, jaké přínosy může mít jeho zavedení ve Vaší obci či městě
 • předpoklady pro úspěšné zavedení do praxe

 • ..více

 

Genderové rozpočtování

 

genderove-rozpoctovani-planovani.png

 • tvorba rozpočtů s ohledem na odlišné dopady na ženy a muže
 • jeden z nástrojů gender mainstreamingu
 • transparentní metoda sestavování veřejných rozpočtů
 • jedním z principů je zapojení veřejnosti do procesu tvorby rozpočtu
 • přispívá k posilování soudržnosti komunity a principům dobré správy

 • ..více

 

 

 

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!