www.padesatprocent.czO násProjekty › #StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám

#StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám

   Poslechněte si podcasty o projektu a tématech s ním souvisejících

 

 

 

 

   Přečtěte si rozhovory o tématu násilí vůči veřejně aktivním ženám

 

 

 

 

  Prohlédněte si příručku Jak vytvářet vstřícné politické prostředí?

 

 

 

 

   Desatero pravidel, jak podpořit veřejně aktivní ženy.

 

 

 

 

    Plakáty ilustrující dominační techniky ke stažení.

 

 

 

 

Co proběhlo:

Perníčky s poselstvím (happening na podporu veřejně aktivních žen)

Společně proti nenávisti (kulatý stůl)

Nenechme se vytlačit z veřejného prostoru (seminář pro veřejně aktivní ženy)

"Nenechme se vytlačit z veřejného prostoru!" – workshop pro novinářky

"Nenechme se vytlačit z veřejného prostoru!" – workshop pro občansky aktivní ženy

"Nenechme se vytlačit z veřejného prostoru!" – workshop pro akademičky

"Nenechme se vytlačit z veřejného prostoru!" – workshop pro političky

Shrnutí projektu:

Projekt otevírá v českém prostředí zcela nové téma – genderově podmíněné násilí na političkách a veřejně aktivních ženách. Ačkoli data pro český kontext chybí, zahraniční studie upozorňují, že se jedná o závažný a velmi rozšířený jev jak v reálném, tak kybernetickém prostoru. Ojedinělé medializované výpovědi českých veřejně aktivních žen existenci tohoto problému potvrzují. Násilí či obtěžující chování tak může být jednou z hlavních bariér pro vyšší politickou a veřejnou participaci žen.

Protože tato problematika nebyla dosud v českém kontextu specificky uchopena a popsána, ambicí projektu je především základně zmapovat situaci u nás, seznámit odbornou i laickou veřejnost s existencí a šíří problému a načrtnout možná řešení. Projekt lze chápat jako pilotní, na který by bylo vhodné v budoucnu navázat dalšími kroky a aktivitami.

Aktivity projektu sledují tři různé roviny problému. Na individuální úrovni se zaměří na přímou podporu samotných političek a veřejně aktivních žen, které díky workshopům a semináři budou různé formy násilí více reflektovat a umět se jim lépe bránit. Na systémové rovině bude prostřednictvím kulatého stolu otevřena diskuze o problému s relevantními aktéry s cílem pojmenovat příčiny a hledat systémová řešení, včetně přenosu dobré praxe. Ta pak budou shrnuta v příručce a šířena klíčovým aktérům, kteří mohou přispět ke změně. Na úrovni osvěty bude za pomoci kampaně zvýšeno povědomí široké veřejnosti o existenci násilí na političkách a veřejně aktivních ženách a zároveň bude veřejnost více motivována na tento problém upozorňovat a vyžadovat jeho řešení.

Realizace: listopad 2022 – prosinec 2023

Kontakt:

forum(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Aktivity:

  • workshopy a seminář pro ženy působící ve veřejném prostoru
  • výměna zkušeností mezi aktéry ze soukromého, veřejného, akademického a občanského sektoru
  • tvorba a šíření odborně-popularizačních dokumentů

Donor:

Norské fondy 2014–2021

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů


Project site in English

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!