www.padesatprocent.czRovnost žen a mužů v obcích › Úřad roku Půl na půl

Úřad roku Půl na půl

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje každoročně Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s organizacemi Alternativa 50+, Fórum 50 %, a Gender Consulting.

Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá vždy počátkem června v rámci konference „Rovné příležitosti“, kterou pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.

Více informací k aktuálnímu ročníku

Úřad roku Půl na půl 2016

Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem 2016   (fotek: 6)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!