www.padesatprocent.czO násProjekty › Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen

Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen

Anotace:

Zkušenosti žen a mužů se liší a je nezbytné, aby ženy napříč různými společenskými skupinami byly veřejně aktivní a mohly konkrétní politiky ovlivňovat. Názorová rozmanitost (a zastoupení všech skupin obyvatelstva) vede k demokratičtejšímu a spravedlivějšímu politickému rozhodování. Projekt reaguje na nízkou občanskou angažovanost mladých žen ve strukturálně znevýhodněných regionech ČR. Cílem je na základě norského konceptu dominačních technik posílit kritické myšlení, zvýšit sebevědomí a sebeuvědomění vlastních schopností mladých žen a dodat jim motivaci a odvahu k občanské angažovanosti.

Realizace: duben 2022 – září 2023

Donor: Active Citizen's Fund – Fondy EHP a Norska

Kontakt:

Markéta Kos Mottlová (koordinátorka projektu)

mottlova(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Aktivity:

  • zážitkové vzdělávací "kempy" pro ženy ve věku 18–29 let 
  • reflexe vzdělání formou motivačních diářů
  • fokusní skupiny
  • síťovací setkání účastnic projektu
  • kampaň na Instagramu
  • divadlo utlačovaných
  • posílení kapacit organizace

Donor:

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti.

V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Partneři projektu:

Otevřená společnost, o.p.s.

Eva Søgnebotten, norská expertka v oblasti vzdělávaní a podpory žen


Project site in English

 

Co v projektu proběhlo:

Sexismus a sexuální obtěžování na školách (diskusní setkání)

Divadlo utlačovaných

Hořko-sladký stand-up Karolíny Hýskové

Feministická procházka Prahou

Posilovna sebe(vědomí) Hronov

Posilovna sebe(vědomí) Nová Role

Posilovna sebe(vědomí) Ostrava

Posilovna sebe(vědomí) Teplice

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!