www.padesatprocent.cz › TZ: Hlas mladých žen ve veřejném prostoru sílí

TZ: Hlas mladých žen ve veřejném prostoru sílí

Nevládní organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů ve veřejném životě, dnes představila hlavní výstupy projektu, který v uplynulém roce pomáhal mladým ženám se lépe prosadit ve veřejném prostoru. Jejich zkušenosti si mohlo na vlastní kůži vyzkoušet publikum divadla utlačovaných, uspořádané partnerskou organizací Otevřená společnost, které v odpoledních hodinách proběhlo v pražském A studiu Rubín.

„Mladá generace často vnímá svět jinak a je potřeba, aby i jejich hlas zazníval ve veřejném prostoru. Mladé ženy však naráží na celou řadu specifických překážek, a proto jsme se rozhodli je podpořit a motivovat k větší občanské angažovanosti,“ popisuje motivaci k realizaci projektu Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová.

Díky němu šedesát mladých žen z různých koutů České republiky prošlo intenzivním vzdělávacím programem, který zahrnoval nácvik obrany před manipulací v každodenním životě, kurz moderní sebeobrany i workshop k rozpoznávání a odolávání dezinformacím. Na jeho obsahu se kromě Fóra 50 %, Otevřené společnosti a Moderní sebeobrany podílela i norská expertka na podporu veřejně aktivních žen Eva Søgnebotten.

Podařilo se vytvořit bezpečný prostor vhodný pro sdílení zkušeností a strategií mezi sebou navzájem, s lektorkami i veřejně aktivními ženami z regionů. Díky unikátnímu Zápisníku (sebe)vědomí na sobě absolventky mohly pracovat i po skončení programu a zaznamenávat si utlačující situace, své vlastní pocity a reakce a sledovat, jak se postupně zlepšují.

Veřejnost se o každodenních zkušenostech žen dozvídá díky kampani #nejsivtomsama, která probíhá na sociálních sítích Fóra 50 %. Do kampaně může přispět každá žena, která zažila či zažívá nějakou formu obtěžování, manipulace nebo dokonce násilí prostřednictvím anonymního online dotazníku.

Účastníci a účastnice představení, které využilo interaktivní metodu divadla utlačovaných, si zkušenosti mladých žen mohli zažít na vlastní kůži a vyzkoušet si různé strategie, jak se utlačujícím situacím bránit. „Na našich kempech pro mladé ženy Posilovna sebe(vědomí) několikrát zaznělo, že účastnice na vlastní kůži zažily predátorské chování svých učitelů. A to nejen na vysokých, ale bohužel i na středních školách. Když jsem provedla další rešerše, zjistila jsem, jak rozsáhlý a bohužel i neřešený je to problém. Jelikož má divadlo utlačovaných nabízet nejen zážitek a možný trénink osobních reakcí na danou mezní situaci, ale zároveň směřovat i k hlubšímu pojmenování problému a jeho možným řešení, přišlo mi to jako mimořádně dobré téma,“ vysvětluje Barbara Herz, režisérka divadla utlačovaných, proč se rozhodla zabývat právě manipulací, sexismem a predátorským chováním pedagogů na středních školách.

Kontakty:

Veronika Šprincová, sprincova(@)padesatprocent.cz, 606 580 787

Barbara Herz, barbara.herz(@)email.cz

 

Tisková zpráva ke stažení

 

Projekt "Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen" podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!