Ženy volí budoucnost: Mladé hlasy, silná Evropa

Ve volbách do Evropského parlamentu má Česko dlouhodobě jednu z nejnižších volebních účastí. Nenechte na sebe rozhodovat ostatní a #VyužijteSvůjHlas!

Celý článek >>

Aktuality

Markéta Kadlecová: Feminismus

(15.6.06)

Feminismus je u nás vnímán téměř jako extremistické hnutí. Feministky jsou považovány za ty, které nemají rády muže a chtějí s nimi soupeřit. Ženy, které jsou aktivní a úspěšné ve veřejném životě, jako o život zdůrazňují, že v žádném případě nejsou feministky. Málokterá z nich má ale o feminismu nějakou bližší představu a málokdo z těch, kdo o feministkách a feministech hovoří pejorativně, nějakou feministku či feministu zná.

Celý článek >>
 

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů

(14.6.06)

Na začátku června byla zveřejněna „ Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů“. Stínovou zprávu vypracovávají každé dva roky odbornice a odborníci z nevládní a akademické sféry a hodnotí v ní plnění politiky rovných příležitostí žen a mužů v České republice. Stínová zpráva je vydávána jako alternativa k vládním Souhrnným zprávám o plnění Priorit a postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Zajímavé je, že mezi oběma dokumenty existují v hodnocení plnění politiky rovných příležitostí výrazné rozdíly. Celkově se Stínová zpráva liší od vládní Souhrnné zprávy tím, že je vypracována nezávislými odbornicemi a odborníky, analyzuje více oblastí a navrhuje konkrétní doporučení ke zlepšení situace.

Celý článek >>
 

České poslankyně se stávají ohroženým druhem: zastoupení žen v nově zvolené Sněmovně

(13.6.06)

Po konečném sečtení hlasů z víkendových voleb se bohužel definitivně potvrdily pesimistické prognózy ohledně zastoupení žen v nové Poslanecké sněmovně, které naše organizace Fórum 50% zveřejnila na jaře. Počet poslankyň klesne ze současných 34 na 31, jejich podíl se tedy ze 17 % sníží na 15,5 %.

Celý článek >>
 

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2005

(13.6.06)

Tato zpráva je vydávána každoročně a hodnotí plnění vládních Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí v uplynulém roce. Hlavním problémem je, že podklady pro zprávu předkládají jednotlivá ministerstva a zpráva není vypracovávána nezávislými odborníky. Hodnocena nejsou faktická zlepšení situace, ale pouze formálně přijatá. Zpráva nenavrhuje žádné řešení, pouze konstatuje v jaké oblasti došlo ke zlepšení a na co je případně třeba se zaměřit.

Celý článek >>
 
« | 1 | .. | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | .. | 282 | »

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!