www.padesatprocent.czDatabáze expertek › Databáze českých expertek

Databáze českých expertek

Databáze expertek, obsahující jména a stručné životopisy více než stovky českých odbornic napříč obory.

Databáze je reakcí na častý argument (nejen) politické reprezentace, že nízké zastoupení žen je způsobeno nedostatkem schopných a kvalifikovaných žen. Naše databáze ilustruje, že vzdělané a šikovné ženy lze najít ve všech oborech.

Zařazení do databáze expertek neznamená, že se tyto ženy ztotožňují s cíli a činností Fóra 50 %, znamená pouze, že jsou kvalifikované odbornice v rámci svého oboru.

Uvítáme, pokud nám pomůžete databázi dále rozšiřovat. Vaše tipy nebo doplňující informace k životopisům posílejte na forum@padesatprocent.cz. Děkujeme.

Životní prostředí
Školství
Bezpečnost
Doprava
Finance
Gender
Kultura
Média a IT
Místní rozvoj
Nadace
Neziskové organizace
Práce a sociální věci
Průmysl a obchod
Sport
Spravedlnost
Věda a výzkum
Zahraniční věci
Zdravotnictví
Zemědělství

Informace byly získány z veřejně dostupných internetových zdrojů. Za správnost údajů neodpovídáme.


Příjmení Jméno Obor CV
Adámková Blanka Průmysl a obchod
Zahraniční věci

manažerka, obchodní ředitelka SANS SOUCI

životopis

Antošová Petra Věda a výzkum
Zahraniční věci
Neziskové organizace

poradenská, facilitační a konzultační činnost v oblasti projektového managementu, bývalá vedoucí oddělení zahraničních projektů a globálního rozvojového vzdělávání ADRA o.s., doktorandka na Katedře obecné antropologie FHS UK

životopis

Balážová Jarmila Média a IT

tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, šéfredaktorka časopisu Romano voďi, dramaturgyně pořadů v ČT, spolupracovnice ČRo, oceněna řadou novinářských cen včetně K.H. Borovského

životopis

Bartlová Milena Věda a výzkum

historička umění, specializace - umění a kultura středověku, metodologie dějin umění, muzeologie, pracuje na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze

životopis

Baštecká Bohumila Věda a výzkum

klinická psycholožka s praxí v sociálních službách, vyučující na ETF UK, odborná garantka Psychosociálního intervenčního týmu, specializace: pomoc po neštěstích

životopis

Bendová Marcela Věda a výzkum
Zdravotnictví

docentka působící v Ústavu psychologie a psychosomatiky, psycholožka Centra asistované reprodukce, specializuje se na psychosomatickou medicínu,vč.psychoonkologie a psychosomatických poruch v gynekologii, porodnictví a lymfologii

životopis

Bízková Rut Věda a výzkum
Životní prostředí

v současné době je předsedkyní Technologické agentury ČR, která podporuje aplikovaný výzkum a vývoj, pracovala v Ústavu jaderného výzkumu, bývalá tisková mluvčí ČEZ, bývalá ministryně životního prostředí a náměstkyně ministra životního prostředí, pracovala v CENIA, české informační agentuře životního prostředí

životopis

Bocianová Kateřina Zahraniční věci

dlouhodobě se věnuje zahraniční a evropské politice, momentálně působí jako zahraniční tajemnice ČSSD

životopis

Brixi Hana Finance
Nadace
Práce a sociální věci

Pracuje ve Světové bance a jako poradkyně pro Světovou zdravotnickou organizaci a Dětský fond OSN. Posledních 15 let pomáhá reformovat veřejné finance, sociální politiku a státní správu v zemích Evropy a Asie. Výzkumná a poradenská práce ji zatím zavedla asi do třiceti zemí na pozvání vlád se zájmem o reformy veřejného sektoru.

životopis

Budway Strobach Vera Gender
Místní rozvoj
Zahraniční věci

manažerka programu Diversitas: rovné příležitosti České spořitelny, pracovala jako politická poradkyně pro záležitosti Balkánu pro mezinárodní organizace ve Vídni, Ženevě a Bruselu

životopis

Čárská Zuzana Doprava

akademická pracovnice a vyučující na Fakultě dopravní na ČVUT (zaměřuje se na provoz na pozemních komunikacích), Ústav dopravních systémů

životopis

Čermáková Jana Školství
Životní prostředí

bývalá vedoucí oddělení Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při organizaci CENIA (české informační agentury životního prostředí), členka rady Národního centra pro perzistentní organické polutanty,v současnosti procuje na ministerstvu školství v odboru předškolního a základního vzdělávání

životopis

Čermáková Marie Gender
Věda a výzkum

socioložka, ředitelka Sociologického ústavu Akademie věd ČR, členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti mužů a žen

životopis

Černochová Hana Doprava
Věda a výzkum

bývalá finanční náměstkyně a po dva roky generální ředitelka státního podniku Letiště Praha, Je členkou vědecké rady Fakulty účetnictví a financí VŠE a členkou akademického senátu Vysoké školy obchodní v Brně, současná ředitelka pro logistiku Vítkovice a.s.

životopis

Damková Dagmar Sport

bývalá fotbalistka a fotbalová rozhodčí, předsedkyně ústřední komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky, jako první žena v historii členkou komise rozhodčích Unie evropských fotbalových asociací (UEFA)

životopis

Diblíková Vlasta Doprava

první kapitánka dopravního letadla v České republice, držitelka ocenění Lady Pro

životopis

Dolanská Vlasta Finance

úspěšná česká manažerka, bývalá ředitelka regionu IPB a později ČSOB, nominována na Manažerku roku 2008, výkonná ředitelka Poštovní spořitelny ČSOB

životopis

Dostálová Klára Místní rozvoj

bývalá vedoucí sekretariátu Regionální rady NUTS II Severovýchod, ředitelka Centra evropského projektování, generální ředitelka Královéhradecká agentura regionálního rozvoje

životopis

Drábková Jarmila Věda a výzkum
Zdravotnictví

primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Motole, autorka odborných lékařských standardů, její publikace obdržela Maydlovu cenu České chirurgické společnosti ČLS JEP, členka etické komice České lékařské komory

životopis

Durčáková Jaroslava Finance
Věda a výzkum

profesorka a rektorka VŠE v Praze, mezinárodní finance a finanční zařízení, devizové trhy, členka Klubu Českých hlav

životopis

Durnová Anna Média a IT
Věda a výzkum

politoložka (současná politická teorie, veřejná politika, srovnávací politologie, kvalitativní metodologie), filoložka (zejména teorie jazyka a diskurzu)

životopis

Dvořáková Vladimíra Školství
Věda a výzkum

politoložka, předsedkyně akreditační komise ČR

životopis

Emmerová Milada Zdravotnictví

poslankyně, bývalá hejtmanka Plzeňského kraje, bývalá ministryně zdravotnictví (2004-2005)

životopis

Fischerová Táňa Kultura
Nadace
Neziskové organizace

herečka, politička, bývalá poslankyně (2002-2006), moderátorka, spisovatelka

životopis

Formánková Vlasta Spravedlnost

soudkyně Ústavního soudu

životopis

Fučíková Terezie Věda a výzkum
Zdravotnictví

lékařka, výzkumná pracovnice, zástupkyně přednosty Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN Univerzity Karlovy, členka několika zdravotnických odborných organizací, držitelka ceny za nejlepší odbornou publikaci

životopis

Fuchsová Margita Zahraniční věci

emeritní velvyslankyně v Keni (působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Keňskou republiku, Burundskou republiku, Stát Eritrea, Komorský svaz, Rwandskou republiku, Seychelskou republiku, Sjednocenou republiku Tanzánii, Somálskou republiku a Ugandskou republiku)

životopis

Gabrielová Jarmila Kultura
Věda a výzkum

dějiny hudby a hudební vědy, docentka, profesorka, ředitelka Ústavu hudební vědy UK FF, bývalá České společnosti pro hudební vědu, nominována na cenu Česká hlava

životopis

Girstlová Olga Průmysl a obchod

spolumajitelka a generální ředitelka společnosti GiTy (telekomunikační skupina), členka vědecké rady Univerzity Tomáše Bati, členkou správní rady Slezské univerzity v Opavě

životopis

Haindlová Markéta Sport
Spravedlnost

právnička se zaměřením na sportovní právo, předsedkyně České asociace fotbalových hráčů a bývalá předsedkyně Odvolací a revizní komise Fotbalové asociace České republiky

životopis

Haisová Marie Neziskové organizace
Práce a sociální věci

koordinátorka projektů zaměřených na lidské zdroje, pořádá různé rozvíjející a vzdělávací semináře, poradenství pro instituce i jednotlivce, workshopy, publicistika

životopis

Hegerová Hana Kultura

významná československá zpěvačka a herečka, v roce 2002 obdržela cenu prezidenta Havla Za zásluhy, je držitelkou rytířské hvězdy francouzského Řádu umění a literatury

životopis

Heidlerová Hana Průmysl a obchod
Zahraniční věci
Zemědělství

dlouhodobě ve funkci ředitelky odboru pro evropskou integraci Ministerstva financí ČR, členka dozorčí rady České exportní společnosti, bývalá náměstkyně ministra zemědělství, členka rady Stálé mise ČR při OECD

životopis

Heráková Alica Média a IT
Neziskové organizace

redaktorka a moderátorka romského magazínu ostravské České televize, Romani luma, spoluorganizátorka Ghettofestu

Hlaváčková Petra Gender
Kultura
Věda a výzkum
Média a IT

kurátorka, historička umění, redaktorka architektonického časopisu ERA21, spoluzakladatelka serveru Artalk.cz a platformy 4AM Fórum pro architekturu a média, vyučující na Semináři dějin umění FF MU

životopis

Horváthová Jana Kultura
Věda a výzkum
Média a IT

ředitelka Muzea romské kultury, historička, etnografka, muzeoložka

životopis

Hradilková Jana Gender
Nadace
Neziskové organizace

bohemistka, sociální aktivistka, spoluzakladatelka Nadace Gender Studies, iniciátorka SOS Čečensko

životopis

Hrdá Edita Zahraniční věci

od roku 1992 pracuje Ministerstvu zahraničních věcí, od r. 1993 do 2003 působila jako mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Argentině a Paraguayi , současná velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku

životopis

Hrubošová Marcela Finance

majitelka společnosti Finance pro radost s.r.o., věnuje se podpoře vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a gramotnosti v podnikání

životopis

Hybášková Jana Zahraniční věci

politička, poslankyně, poslankyně Evropského parlamentu (2004-2009), od r. 2011 velvyslankyně Evropské unie v Iráku

životopis

Chatardová Marie Zahraniční věci

bývalá ředitelka Diplomatického protokolu, od 2002 do 2007 mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České repuubliky ve Švédsku, v současnosti velvyslankyně České republiky ve Francii a Monaku

životopis

Chylíková Johana Věda a výzkum

socioložka, odbornice na sociologický a psychologický kvantitativní výzkum

životopis

Illnerová Helena Věda a výzkum

biochemička, kandidatura na senátorku, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, bývalá předsedkyně Učené společnosti České republiky

životopis

Jachanová Doleželová Alexandra Gender
Neziskové organizace

místopředsedkyně České ženské lobby, místopředsedkyně Evropské ženské lobby, ředitelka Gender Studies. o.p.s.

životopis

Jakešová Lucie Neziskové organizace
Životní prostředí

tisková mluvčí Greenpeace ČR

životopis

Janíčková Petra Průmysl a obchod

výkonná ředitelka Britské obchodní komory, bývalá obchodní ředitelka mezinárodní jazykové školy a konzultantské firmy Berlitz

životopis

Janotová Jana Sport

zástupkyně ČOV v kanceláři Evropských olympijských výborů v Bruselu

Janyšková Miriam Finance
Práce a sociální věci

specialistka na strategický brand management, zakladatelka a ředitelka společensky odpovědného programu Charitky® (sociální podnikání)

Jeslínková Jaroslava Zahraniční věci

bývalá česká velvyslankyně v Litvě (1993-1998), bývalá ředitelka odboru Generální inspekce, bývalá vedoucí pobočky velvyslanectví ČR v SRN se sídlem v Bonnu, současná generální konzulka ČR v Kanadě

životopis

Jurásková Dana Zdravotnictví manažerka, pedagožka, bývalá ministryně zdravotnictví, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Praha, prezidentka České asociace sester
životopis
Kašparová Kateřina Média a IT
Neziskové organizace

novinářka, předsedkyně sdružení Kočičí azyl, majitelka a ředitelka agentury Paganini Arts (produkce a mediální služby)

životopis

Klimešová Jitka Věda a výzkum

vědecká pracovnice Botanického ústavu AV ČR

životopis

Knorre Naděžda Sport

předsedkyně Komise sportu žen ČOV, místopředsedkyně organizace Women Sport International

Kočárková Dagmar Doprava
Věda a výzkum

členka Akademického senátu ČVUT, akademická pracovnice, členka legislativní komise, manažerka pro pedagogickou činnost při Ústavu dopravních systémů, zástupkyně proděkana pro vnější vztahy a zahraniční styly Fakulty dopravní

životopis

Kolejková Daniela Zemědělství

bývalá mluvčí, v současnosti ve funkci ředitelky Kanceláře úřadu Státní zemědělské a potravinářské inspekce

životopis

Kopicová Miroslava Školství

politička, bývalá ministryně školství, ředitelka Národního vzdělávacího fondu, místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace

životopis

Kosová Jana Neziskové organizace
Práce a sociální věci

bývalá ředitelka Český západ o.p.s., specializace na sociální a komunitní práci, získala ocenění Osobnost Karlovarského kraje

životopis

Kostrounová Jana Věda a výzkum
Zahraniční věci

vedoucí Obchodně-ekonomického úseku českého velvyslanectví v Maroku, bývalá tajemnice egyptského velvyslance v Praze, doktorandka obor Africká studia FF UHK

životopis

Kovalčíková Daniela Doprava

bývalá ředitelka odboru legislativního a právního federativního ministerstva dopravy, bývalá náměstkyně ministra dopravy, zasedala v dozorčí radě ČSA, ředitelka legislativního odboru Generálního ředitelství Českých drah

životopis

Kovářová Daniela Spravedlnost

bývalá ministryně spravedlnosti, bývalá ředitelka Justiční akademie

životopis

Król Klára Finance

pracovala na Ministerstvu financí v odboru legislativy finančního trhu, později vedoucí odboru a náměstkyně ministra financí

životopis

Krpálková Jindřiška Neziskové organizace
Práce a sociální věci

zakladatelka a ředitelka organizace Pro Dialog,z.s., odborné psychosociální poradenství, předsedkyně Výboru pro domácí násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

životopis

Kuchtová Dana Školství
Neziskové organizace
Životní prostředí
Práce a sociální věci

politička, bývalá ministryně školství (SZ), bývalá místopředsedkyně Strany zelených, spoluzakladatelka ekologického hnutí Jihočeské matky, dnes ředitelka Dětského domova v Klánovicích

životopis

Kulštrunková Adéla Školství
Neziskové organizace
Životní prostředí

předsedkyně ekologického hnutí Brontosaurus, iniciátorka a koordinátorka ekologických aktivit, lektorka COP, studentka MU Brno, Ped. fakulta - obor Sociální pedagogika a volný čas, specializace dramatická výchova

životopis

Kunová Jaroslava Zdravotnictví

dříve ekonomickou náměstkyní, později ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň, předsedkyně Asociace nemocnic

životopis

Kupcová Martina Školství

bývalá koncepční a didaktická odbornice na předškolní vzdělávání na MŠMT, spoluautorka metodických materálů vydaných MŠMT pro mateřské školy, lektorka problematiky školních a třídních vzdělávacích programů v mateřské škole

životopis

Ladmanová Monika Spravedlnost
Gender
Neziskové organizace
Průmysl a obchod

právnička, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s., bývalá členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, v současnosti (2012) pracuje pro IBM ČR

životopis

Legierská Yvona Finance
Práce a sociální věci

bývalá náměstkyně Ministra práce a sociálních věcí a Ministra financí, působí na Vysoké škole finanční a správní

životopis

Lenderová Milena Gender
Školství
Věda a výzkum

kulturní dějiny, dějiny 19. století, gender history, dějiny každodennosti a česko-francouzské kulturní vztahy, bývalá děkanka FF Univerzity Pardubice (2001-2007)

životopis

Linhartová Jitka Průmysl a obchod
Spravedlnost

advokátka a vedoucí soutěžní praxe v pražské kanceláři Schönherr, dříve působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v Bruselu

životopis

Ludrovská Alena Průmysl a obchod
Finance

ředitelka společnosti Cetelem pro střední Evropu, anketou HN pravidelně v žebříčku 25 nejúspěšnějších žen českého byznysu, předsedkyní Rady sdružení SOLUS (organizace, která vede registr neplatičů)

životopis

Maříková Hana Gender
Věda a výzkum

sociologie genderu, sociologie rodiny a soukromého života, sociální a rodinné politiky, genderové rozdíly a nerovnosti trhu práce, feministická a kvalitativní metodologie, teorie genderové rovnosti a spravedlnosti, teorie maskulinit

životopis

Matragi Blanka Průmysl a obchod

česká módní návrhářka a podnikatelka, známá i pro design užitkových předmětů nebo šperků, držitelka několika prestižních ocenění (např. cena Salvátora Dalí, Významná česká žena ve světě, aj.)

životopis

Mrázová Renata Finance

generální ředitelka NN pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku a Slovensko(dříve ING ČR/SR pojišťovna a penzijní společnost), členka prezidia České asociace pojišťoven, Prague Leadership Institute

životopis

Muntean Cristina Média a IT

Mediální poradkyně a trenérka ve společnosti Media Education CEE, marketingová ředitelka ve společnosti American Chamber of Commerce in the Czech Republic

životopis

Najvert Dominika Neziskové organizace
Práce a sociální věci

sociální asistence, komunitní plánování, ředitelka SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o.s.

životopis

Neubergová Kristýna Doprava
Věda a výzkum

akademické pracovnice při Ústavu dopravních systémů, působí rovněž na Fakultě dopravní ČVUT

životopis

Nováková Marta Průmysl a obchod
Média a IT

vývoj a implementace informačních systémů, generální ředitelka a předsedkyně představenstva U & SLUNO a.s., investorka

životopis

Novotná Eva Marie Průmysl a obchod
Zahraniční věci
Místní rozvoj

manažerka v oblasti průmyslu, aktuálně pracuje pro Industrial Segment, dříve např. pro SKODA AUTO či BROSE, pozice sourcing manager, commodity manager aj.

životopis

Pachmanová Martina Školství
Kultura
Věda a výzkum

historička umění, kurátorka, pedagožka VŠUP na Katedře dějin umění a estetiky, prorektorka VŠUP

životopis

Perglová Táňa Věda a výzkum

ředitelka sekce rozvojových aktivit projektové kanceláře, Technologická agentura ČR

životopis

Pospíšilová Karin Neziskové organizace

ředitelka Zlaté rybky, bývalá ředitelka občanského sdružení Lékořice (ocenění Neziskovka roku 2013)

Procházková Petra Média a IT

česká humanitární pracovnice a novinářka, stala se známou především svým zpravodajstvím z válečných konfliktů, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu, spoluzakladatelka novinářské organizace Epicentrum a o.s. BERKAT, získala ocenění prezidenta republiky Za zásluhy, Cenu Ferdinanda Peroutky nebo např. Cenu Křepelek

životopis

Reedová Markéta Místní rozvoj
Nadace

politička, v letech 2006 až 2009 náměstkyně primátora Prahy, zasedá ve správní radě Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Nadačního fondu Bezpečná Praha, předsedá školské radě Konzervatoře Jaroslava Ježka, generální ředitelka „Centra pro regionální rozvoj České republiky“

životopis

Retková Daniela Kultura
Neziskové organizace
Životní prostředí

koordinátorka speciálních projektů v Centru současného umění DOX, bývalá ředitelka neziskové organizace Institut pro mezinárodní sport, poradkyně ředitele České inspekce životního prostředí v letech 2009-10

Ritschelová Iva Školství
Věda a výzkum
Životní prostředí

bývalá rektorka UJEP, oborové zaměření na ekonomii a politiku životního prostředí, předsedkyně Českého statistického úřadu

životopis

Rosenbaumová Martina Bezpečnost

tajemnice Českého národního výboru CTIF, působí na ředitelství Hasičského záchranářského sboru (Ministerstvu vnitra)

životopis

Ryšlinková Jana Finance
Věda a výzkum
Neziskové organizace

v minulosti působila jako vědecká a pedagogická pracovnice na UK, ČSAV nebo ČVUT, současná děkanka US Business School Praha a zastupitelka na pražském magistrátu

životopis

Říhová Blanka Věda a výzkum
Zdravotnictví

imunoložka, mikrobioložka, bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, specializuje se na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění

životopis

Sehnálková Jana Věda a výzkum
Zahraniční věci

amerikanistka, specializuje se na vývoj americké zahraniční politiky vůči Číně a Taiwanu

životopis

Seitlová Jitka Spravedlnost
Věda a výzkum
Životní prostředí

senátorka, zástupkyně ochránce lidských práv od 2007

životopis

Schoultz Katie Průmysl a obchod
Finance
Spravedlnost
Zahraniční věci

právnička, realitní investice a rozvoj, firemní akvizice, restrukturalizace

životopis

Slováková Gabriela Bezpečnost
Spravedlnost

současná ředitelka ženské věznice

životopis

Sokolovičová Julia Životní prostředí

environmentální výchova, ředitelka organizace Zelený kruh, působila ve Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

životopis

Soukupová Kristina Bezpečnost
Věda a výzkum

konzultantka vedoucích mezinárodních korporátních a vládních klientů v oboru obrany a bezpečnosti

životopis

Sporková Jaroslava Barbara Gender
Místní rozvoj
Práce a sociální věci

náměstkyně místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a lidské zdroje a ředitelka sekce lidských zdrojů (září 2002 – srpen 2004), Spoluautorka Koncepce vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a Systému vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě, Odborná konzultantka – oblast: lidské zdroje, vzdělávání, organizace výzkumu a vývoje, inovace

životopis

Stehlíková Džamila Věda a výzkum
Zdravotnictví
Práce a sociální věci

bývalá poslankyně za Stranu zelených-ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny

životopis

Straková Jana Školství
Věda a výzkum

vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého, základního a střední školství

životopis

Straškrábová Viera Věda a výzkum
Životní prostředí

mikrobiologie, studium ekosystémů, nominována na cenu Milady Paulové, Čestná oborová medaile G.J. Mendela za zásluhy v biologických vědách, výzkumná pracovnice Hydrobiologického ústavu AV ČR

životopis

Suchardová Michaela Spravedlnost
Nadace
Neziskové organizace

Právní expertka pro evropské právo, externí právnička Nadačního fondu proti korupci a Rekonstrukce státu

životopis

Syková Eva Věda a výzkum
Zdravotnictví

specializuje se na výzkum mozku a kmenových buněk, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR

životopis

Ševčíková Jitka Školství
Nadace
Neziskové organizace

Marketingová specialistka, koordinátorka firemní filantropie, Business Relationship Manager. V současné době školí dovednosti v oblasti PR, CSR, marketingu, time managementu a emoční inteligence. V roce 2010 byla v soutěži časopisu Cosmopolitan zvolena První českou prezidentkou.

životopis

Šilhánková Vladimíra Místní rozvoj
Životní prostředí

členka Rady města Hradce Králové, bývalá předsedkyně a nyní místopředsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj města HK, místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí města HK, bývalá členka Výboru pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje, docentka na Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

životopis

Štrbáňová Soňa Věda a výzkum

původně biochemický a mikrobiologický výzkum v oboru molekulární biologie; nyní historička vědy

životopis

Švihlíková Ilona Finance
Věda a výzkum
Neziskové organizace

mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou, koordinátorka Alternativy zdola

životopis

Trchová Miroslava Věda a výzkum

příprava a charakterizace vodivých polymerů, je vedoucí vědeckou pracovnicí Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, nominována na cenu Milady Paulové

životopis

van der Horst Dáša Zahraniční věci
Neziskové organizace

bývalá diplomatka, působící v Izraeli, Palestině, Holandsku a Číně, bývalá ředitelka české pobočky Amnesty International, nyní v její Evropské kanceláři

životopis

Vavroňová Marie Gender
Neziskové organizace

ředitelka ROSA o.p.s (pomoc obětem domácího násilí)

životopis

Vilímová Jitka Školství
Věda a výzkum
Životní prostředí

docentka na PřF UK, bývalá členka vědecké rady Ústavu pro životní prostředí PřFUK, bývalá proděkanka biologické sekce Univerzity Karlovy v Praze

životopis

Vráblíková Jaroslava Věda a výzkum
Zemědělství
Životní prostředí

profesorka, vedoucí katedry přírodních věd při Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, dlouhodobě se zabývá krajinným inženýrstvím, ekologií a argoekologií

životopis

Wittlingerová Zdeňka Věda a výzkum
Zemědělství
Životní prostředí

tajemnice správní rady České zemědělské univerzity, bývalá kancléřka univerzity, pedagožka specializující se na ochranu životního prostředí, environmentalistiku, vybrané aspekty životního prostředí, environmentální zátěž a metody dekontaminace

životopis

Wolfová Pavlína Média a IT

působila ve zpravodajství České televize, v roce 1996 byla reportérkou pořadu TV Nova, redaktorkou Českého rozhlasu, současná redaktorka časopisu Reflex

životopis

Zlatušková Kamila Kultura
Média a IT

producentka, dramaturgyně, scenáristka a režisérka

životopis

Databáze expertek byla upravena a rozšířena v rámci projektu "Ženy a muži v rovnováze". Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!