www.padesatprocent.czPodporují nás › Ambasadoři a ambasadorky

Ambasadoři a ambasadorky

Kdo a proč podporuje vyvážené zastoupení žen a mužů v politice?

 

Rovný přístup žen a mužů ke vzdělání, zaměstnání nebo politické participaci je otázkou spravedlnosti. Ženy se v mnoha oblastech setkávají s překážkami, které muži nezažívají, v politice jsou pak bariéry obzvláště znát. Fórum 50 % na tyto bariéry upozorňuje, podporuje a motivuje ženy, aby vstupovaly do politiky nebo byly aktivní ve svém okolí a pozitivně se tak podílí na vyvažování tohoto nespravedlivého rozdělení.

Karolína Silná, ředitelka Ekumenické akademie.

 

Větší polovinu lidstva tvoří ženy. Je tedy logické, aby jich ± ½ rozhodovala o pravidlech, podle kterých musí společnost žít. Proto mi přijde správné, usilovat o vyrovnaný podíl žen a mužů v politice. Naneštěstí žijeme ve společnosti, ve které jsou ženy vychovávány pasivitě a poslušnosti, a proto je důležité a nezbytné je k aktivní účasti v politice aktivně vybízet. Protože pokud tomu tak nebude, bude politika navždy jenom mužský svět. Účast žen neznamená, že politika bude lepší, ale znamená, že ona polovina lidstva v ní bude mít zastoupení.

                                       Pavel Houdek, instruktor sebeobrany a vítěz soutěže Genderman roku

 

Nízké zastoupené žen v politice vnímám jako demokratický deficit. Ženy mají odlišnou životní zkušenost než muži, vždyť jen 1% mužů chodí na rodičovskou dovolenou. Odlišné zkušenosti znamenají mimo jiné i odlišné priority. A politika, ať již celostátní, nebo komunální, by měla tyto priority zohledňovat. Ve chvíli, kdy se hlasuje o zákonech či o obecním rozpočtu, jsou pak taková rozhodnutí spíše jednostranná. A tak se nakupují Pandury, místo aby se třeba otvíraly nové školky.

Eva Kavková, ředitelka EKS

 

Zkušenosti mužů a žen se dnes u nás stále liší - ženy více zůstávají doma s dětmi, seniory nebo nemocnými, na mužích častěji leží finanční zajištění rodiny. I když je žen tolik jako mužů, v horních patrech politiky to tak bohužel nevypadá. Pokud mají být v klíčových veřejných rozhodováních zastoupeny zájmy a potřeby všech, potřebujeme vyrovnané zastoupení žen i mužů v politice a dalších místech veřejného vlivu. Dobré rozhodnutí je vždycky výsledkem zvážení několika různých úhlů pohledu.

Eliška Kodyšová, ředitelka NNO

 

Ačkoli jsem stoprocentní odpůrce kvót pro ženy v politice, určitě bych byla ráda, kdyby jich bylo v politice více. Ženy mají na mnoho věcí zcela jiný pohled než muži a tak by se to pěkně vyvažovalo. .

Štěpánka Duchková, moderátorka

 

 

mate_na_vyber.jpgNepovažuji za důležité, aby v politice bylo 50% mužů a 50% žen - jak může někdo zkratkovitě tuto iniciativu podle jejího názvu chápat. Nicméně vůbec nepochybuji o tom, že v zastupitelstvech a vedení stran dnes najdeme žen mnohem méně, než je pro zdravý rozvoj společnosti vhodné a hlavním důvodem není fakt, že by ženy o tuto práci neměly zájem.


Adam Gebrian, architekt


 

mate_na_vyber.jpgV evropské populaci je, podle přírody nebo pánaboha, záleží na Vás, rozložení sil mezi ženami a muži 48 ku 52 procentům. Připadá mi nepřirozené, aby v jiných společenských strukturách tyto poměry byly vychýleny jedním směrem. Podporuji tak zavedení kvót jako prozatímní opatření do doby, než dojde k nastolení přirozených poměrů i tam, kde o zastoupení nerozhoduje jen příroda a pánbůh.

Stanislav Polčák, europoslanec (STAN/TOP 09)


 

mate_na_vyber.jpgPodporuji vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, protože svobodná, demokratická a soudržná společnost je založena na rovnosti lidí. Výrazem této rovnosti je i účast na rozhodování o veřejných záležitostech a pohlaví nesmí být bariérou.
Miroslav Jašurek, analytik, publicista, člen vedení Masarykovy demokratické akademie

.


 

Vytvořit mnohem lepší podmínky pro pracovní zapojení žen a využití jejich potenciálu je pro naši dlouhodobou prosperitu nutnost. Je to předpoklad jejich větší přítomnosti v politice, což ji může jen kultivovat. Kvóty vidím jako dočasné opatření, jak dnešní anomálii v zastoupení narovnat a ženy pro vstup do politické hry motivovat.


David Ondráčka, ředitel Transparency International


 

Dívám se na otázku rovnosti žen a mužů z mužské perspektivy. Považuji za důležité, aby i muži měli možnost zapojit se do výchovy dětí. V tradičních českých rodinách jsou tlačeni hlavně k tomu, aby vydělávali peníze, a s jejich zapojením v rodině se moc nepočítá. Proto je pro mě důležité spravedlivé rozdělení rolí v rodině. To ženám umožní zapojit se do veřejného života a mít kariéru. Dnes je žen ve vedoucích pozicích málo, nemají stejné šance jako muži, i když je plno takových, které jsou kompetentní.

Filip Kavka Smiggels, šéfkuchař restaurace Mlsná kavka


 

Politika není sektor jako každý jiný. V ní se utváří pravidla pro ostatní sektory, včetně byznysu a školství. Nerovnováhy v ní se přenášejí dál. V politice by proto měly být zastoupeny různé odbornosti a ideologie, ale také různé hodnoty, různé přístupy k životu, ženy i muži. Právě jejich konstruktivní střetávání zajišťuje nejen základní demokracii, efektivní řešení společných problémů, ale především společenskou celistvost. Bez citelného hlasu žen v politice všichni kulháme.

Petr Lebeda, ekonom, politický analytik, ředitel think tanku Glopolis ..více

mate_na_vyber.jpgJe pravda, že v první řadě by vždy mělo jít o kvality konkrétního člověka, na druhou stranu to často říkají muži, kteří, co se týče lidských, profesionálních i jiných kvalit, tuto tezi jako politici sami vyvracejí. Osobně jsem proto pro zavedení povinných kvót a zipovou metodu. Zkrátka by politici museli začít pro ženy vytvářet větší prostor. Z vlastní zkušenosti, vím, že to jde a že kandidátka 50:50 není nic nereálného a je možné s ní volby i vyhrát, jen se musí chtít.

Jan Korytář, náměstek primátora Liberce (Hnutí Změna)

 

mate_na_vyber.jpgPokud má mít demokracie jako idea i systém správy věcí veřejných smysl a nemá jít jen o hezké ale vyprázdněné slovo, je nutné aby demokratické instituce i svým složením odrážely a reprezentovaly různé skupiny i jejich zájmy ve společnosti. A z tohoto pohledu je pro mě neobhajitelná disbalance v zastoupení mužů a žen v politice. Argumenty, že vyváženější zastoupení můžů a žen přinese kultivaci politiky, efektivnější rozhodování, větší prosperitu apod. můžeme ověřit jedině praxí. Ale i kdyby se ukázalo, že neplatí, copak na nekultivovanou neefektivní a neprosperující politiku mají mít patent jenom muži?

                                       Milan Štefanec, lidskoprávní a ekologický aktivista

 

mate_na_vyber.jpgCo nejvyváženější zastoupení žena mužů v politice je prospěšné pro celou společnost. V politice jsou potřeba lidé s různými zkušenostmi a ženy mají v porovnání s muži například větší zkušenost s péčí – a tím nemyslím jen péči o děti. Proto jsem přesvědčen, že je jejich vyšší účast v české politice přímo nezbytná. A když si k tomu připočteme, že v mladších generacích dosahují ženy vyššího vzdělání než muži, brání v jejich větší účasti v politice snad jen předsudky a stereotypy. Jak na straně mužů, tak na straně žen.

Martin Fafejta, sociolog

 

Rád bych, aby v rozhodovacích politických a dalších veřejných funkcích byly kvalifikované osoby. Nepochybuji o tom, že je u nás dostatek žen, které mají potřebné dovednosti, znalosti, motivaci, ochotu, potřebu a touhu podílet se na rozhodování. Skleněný strop je však jiného názoru, v konkrétním případě příliš často dá na základě „neformálních kvót“ přednost méně schopnému nebo dokonce všehoschopnému muži. Ačkoliv jsou ženy a muži tlačeni do odlišných životních rolí, žitá zkušenost žen není v politice dostatečně reprezentovaná. Vláda a parlament pak některé významné problémy vůbec nevidí a naše demokracie na jednu nohu kulhá.

                                       Tomáš Pavlas, manažer v Otevřené společnosti o.p.s.

 

Muži plodí a rodí muže. Mohlo by to být solidní sci-fi, ale u nás je to realita politiky. Polovina lidstva jsou ženy. Když se podívám na naši politickou sféru a veřejné funkce, vypadá to, jako by ženy skoro neexistovaly, a muži se zvládali reprodukovat sami. To je zvrácené a přeji si přijetí podmínek, které umožní změnu a přivedou ženy do veřejného života.

Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista

 

Žijeme v post-patriarchální společnosti. To je společnost, ve které je sice legislativně stanovena rovnoprávnost mužů a žen, nicméně v ní stále přetrvává řada patriarchálních stereotypů, které mají negativní dopad na životy řady žen i mužů, na jejich vzájemné vztahy, partnerské vztahy, rodinu atd. Tyto stereotypy nelze odstranit přes noc, nicméně je třeba o nich hovořit a tam, kde se to ukáže jako vhodné a praktické, zavádět různá opatření. Jako rozumný požadavek se mi jeví například podmínka genderově vyvážených kandidátek politických stran. Mimo jiné by to totiž politické strany nutilo víc se orientovat na ženy a motivovat je k tomu, aby se aktivně zapojily do politického života. ..více

                                       Igor Indruch, překladatel a spisovatel

 

Ženy představují polovinu populace, takže pro fungování každého demokratického systému je důležité, aby jejich názory byly rovnocenně reprezentovány v organizacích, které vytvářejí politická rozhodnutí, včetně parlamentu a vlády. Země s velkým podílem žen v parlamentu a ve vládě většinou fungují lépe a mají stabilnější vlády. Politika v těchto zemích je také více inkluzivní, protože politici při svých rozhodováních berou v úvahu velkou část populace.

Steven Saxonberg, politolog

 

Cílem politiky a demokracie je moderovat konfliktní zájmy a vize takovým způsobem, aby výsledek byl v souladu se zájmy a vizemi co největší částí občanů. Demokracii nelze nahradit expertností a erudicí, protože ty nedokáží komplexnost zájmů a chutí i přes veškerou objektivnost pojmout a moderovat. V případě, že se kvůli překážkám běžného života na rozhodovacích pozicích nedostatečně umisťuje polovina populace, výsledek rozhodování je zkreslený, společnost je zranitelná, vzniká v ní frustrace, nespokojenost a vnitřní konflikty. Rovné zastoupení žen je proto zásadním krokem směrem k fungující demokracii, dobré společnosti a spokojeným občanům.

                                      Aleš Chmelař, ekonom a výzkumný pracovník

 

Genderové stereotypy jsou většinově reálné a nutně se promítají i do politiky. Neférově ji stáčí jedním směrem, někdy až k neuvěřitelným machistickým extrémům. Ženy jsou pro českou politickou kulturu, kde dnes převládají muži, vysoce potřebné, inspirativní a v důsledku např. pro kvalitu života praktické. Není potřeba jít slepě na 50 %, ale současný stav cca 22 % je nezdravý, staré rozdělení mužských a ženských rolí je již dávno překonané. Situace v kinematografii je naštěstí daleko optimističtější a potvrzují to hrdinky jako Naušika (Naušika z Větrného údolí), Imperator Furiosa (Mad Max: Zběsilá cesta) nebo Julie Vignon de Courcy (Tři barvy: Modrá) a mnoho dalších.

                                      David Beránek, ředitel Bio Oko

 

Jsem přesvědčen o tom, že uplatňováním principů rovnosti ukazujeme žádoucí směr dalšího vývoje moderní, skutečně demokratické společnosti, a dáváme tak i soukromému sektoru dobrý příklad. Napomáháme utváření společnosti pro všechny, aby každý člověk měl příležitost k seberealizaci. Přispíváme k uplatnění celospolečenských zájmů. Prosazování principů rovnosti (nejen) žen a mužů je společně s dalšími faktory základem pro objektivní rozhodování, může se stát také vhodným nástrojem pro podporu řízení kvality činností. Napomáhá profesionálnímu rozhodování, jeho transparentnosti, srozumitelnosti, poslouží pro snazší obhajobu přijatých rozhodnutí a opatření. ..více

                                      Zdenek Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

 

Rovné příležitosti a vyvážené zastoupení žen a mužů v politice je v dnešní moderní společnosti nejenom přirozená a zřejmá volba, ale i nezbytnost ke zkvalitňování politických debat a uskutečňování politických rozhodnutí. Během mého mnohaletého sledování politiky a politiků jsem zjistil, že ženy se více zaměřují na řešení, která jsou prospěšná pro všechny občany. Jsem přesvědčen, že více žen v politice nejenom zkvalitní úroveň politických debat, ale také zvýší šance na realizaci dobrých politických rozhodnutí, kde kompromisy a zaměření se na cíle budou důležitější než politické bitvy mezi frakcemi.

                                      Birger Husted, headhunter

 Ambasadoři rovnováhy v politice 2015   (fotek: 34)

Adam Gebrian, architekt
František Kostlán, novinář
Filip Kavka Smiggels, šéfkuchař
Stanislav Polčák, europoslanec
Ondřej Liška, politik
Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování
Martin Faix, právník, vysokoškolský pedagog
Miroslav Jašurek, ředitel kabinetu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Milan Smrž, vysokoškolský pedagog, expert na obnovitelné zdroje
Michal Uhl, sociolog a politik
Petr Machálek, facilitátor, konzultant, lektor
Martin Potůček, vysokoškolský pedagog, analytik, publicista
Ondřej Císař, politolog, vysokoškolský pedagog
Ondřej Horký-Hlucháň, výzkumný pracovník
Petr Pavlík, genderový expert, vysokoškolský pedagog
Radan Šafařík,  právník, Oddělení rovných příležitostí žen a mužů na MPSV
Jiří Silný, duchovní, překladatel, publicista a pedagog
Tanweer Ali, vysokoškolský pedagog, předseda správní rady Fóra 50 %
Tomáš Tožička, odborník na rozvojovou problematiku
Vojtěch Kotecký, ekolog
David Ondráčka, ředitel Transparency International
Petr Lebeda, ředitel think tanku Glopolis
Jan Korytář, náměstek primátora Liberce (Hnutí Změna)
Milan Štefanec, lidskoprávní a ekologický aktivista
Martin Fafejta, sociolog
Tomáš Pavlas, manažer Otevřené společnosti o.p.s.
Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista
Igor Indruch, překladatel a spisovatel
Aleš Chmelař, ekonom a výzkumný pracovník
Steven Saxonberg, politolog
David Beránek, ředitel kina Bio Oko
Birger Husted, headhunter
Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!