www.padesatprocent.cz › I v nové poslanecké sněmovně zasedají jenom poslanci?

I v nové poslanecké sněmovně zasedají jenom poslanci?

Při otevření oficiálních webových stránek Parlamentu České republiky www.psp.cz se člověk (žena) nestačí divit. Ve sněmovně zasedají jenom poslanci, tedy muži? Hned na úvodní stránce vidíme:

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Aktuální stav ke dni: 13. červenec 2006
Poslanci
dle počátečních písmen příjmení

Ano, poslankyň je tam jako šafránu (15,5 %) ale zařadit je navíc do kategorie poslanců je mírně řečeno nezdvořilé. Podobně se tomu děje na úrovni poslaneckých klubů, výborů, komisí, delegací apod. Jako je tomu např. u mandátového a imunitního výboru, kde ani dvě ženy nepřevážily jednoho muže , aby došlo ke změně názvu, takže:

Místopředseda
Marek Benda
JUDr. Eva Dundáčková
JUDr. Hana Šedivá

Přesto, že žen je všude poskrovnu ještě jsou navíc skryty v kategoriích zástupců, předsedů, místopředsedů apod. Dochází pak k paradoxním slovním spojením jako u volební komise :

Místopředseda
Mgr. Vlasta Bohdalová

Na první pohled se to zdá být úsporné opatření - používat tzv. generické maskulinum. Ale pozor, jak uvádí Jana Valdrová v knize abc feminismu: když bylo testováno co si lidé představí při vyslovení nebo přečtení mužského označení osoby (např. řidič), většina si představí představitele mužského pohlaví a to tím více, čím více je daná funkce prestižní (např. ředitel, prezident, poslanec). Z tohoto testu tedy jednoznačně vyplývá, že většina lidí si představí pod označením poslanec muže a nikoli ženu...

Všichni dobře víme, že jazyk má velkou moc. Jak mluvíme, tak také myslíme. Pokud tedy vždy budeme mluvit jen o poslancích (i když je mezi nimi 31 žen) fakticky popíráme jejich existenci a ženy/poslankyně tím zneviditelňujeme. V české veřejnosti zatím ženy nejsou vnímány jako odbornice. K tomuto faktu velkou měrou přispívají média a jak se můžeme přesvědčit i oficiální webové stránky Parlamentu České republiky.

Nezbývá tedy, než se obrátit na webmastera/ku portálu www.psp.cz připomínkou. Uvidíme, jak si s tím poradí. Vždyť takový portál, financovaný ze státního rozpočtu, kam přispívají stejnou měrou ženy jak muži, by měl být přeci jen genderově senzitivnější...

Lenka Bennerová, o.s. Fórum 50%, 14.7.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!