www.padesatprocent.cz › České političky v labyrintu mužů

České političky v labyrintu mužů

Občanské sdružení Fórum 50% v těchto dnech vydává odbornou studii „Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?“ věnovanou politické participaci žen nejen v České republice, jejíž autorkou je Petra Rakušanová ze Sociologického ústavu AV ČR. Publikace byla uhrazena z prostředků nadace Open Society Fund Praha a je k dispozici všem odborným i městským knihovnám v ČR. Všichni zájemci a zájemkyně si ji mohou zdarma vyzvednout v kanceláři organizace (Plzeňská 66, Praha 5).

České političky v labyrintu mužů Studie přehledně mapuje účast žen ve vrcholové politice a průřezově také v politických stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí také pohled na postoje veřejnosti k zapojení žen do politiky v České republice. Hlavním cílem studie je analyzovat důvody nižšího zastoupení žen v politických funkcích v Česku. Z tohoto důvodu se zaměřuje na následující bariéry vstupu žen do politických funkcí: institucionální (volební systém, fungování politických stran), individuální (individuální postoje a názory) a společenské (hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurs na téma zastoupení žen v politice). Vedle toho představuje vybrané strategie genderové rovnosti a stručně představuje historii úspěchu zastoupení žen v politice ve Skandinávii. V závěru se studie zaměřuje na popis a analýzu stávajících aktivit na podporu žen v politice u nás.

„Je to vůbec první odborná studie na toto téma, která byla v České republice vydána tiskem. Všem čtenářkám a čtenářům ji mohu vřele doporučit,“ říká Lenka Bennerová z Fóra 50%. Při této příležitosti vydalo občanské sdružení Fórum 50% tiskovou zprávu.

Publikaci si můžete stáhnout ve formátě PDF.

Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s.Fórum 50%, 1. 8. 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen