www.padesatprocent.cz › Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2023

Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2023

Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašují již 17. ročník tradiční soutěže.

Tématem letošního ročníku soutěže zaměřené na monitoring a podporu rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni je, jak řeší úřady krajů, měst a obcí genderovou diskriminaci na pracovišti a jakým způsobem pomáhají ženám ohroženým sociálním vyloučením.

Zájemci o účast v soutěži vyplní soutěžní dotazník, který naleznou níže, a do 2. října 2023 ho zašlou na e-mailovou adresu JUDr. Jiřiny Castoreny j.cas@institutpraha.cz. Na téže adrese nebo na telefonním čísle 224 943 326 lze rovněž získat bližší informace k soutěži.

Hodnotící komise následně vyhodnotí došlé dotazníky přihlášených obcí a krajů.
Na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I. typu, obce II. a III. typu, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku 2023 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění vítězným úřadům proběhne dne 28. listopadu 2023 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. Součástí programu bude i konference s panelovou diskusí, které se zúčastní i akademický a neziskový sektor. Účast na konferenci je bezplatná a s možností registrace do 30. října 2023 na e-mailové adrese j.cas@institutpraha.cz .

Soutěžní dotazník pro obce I. typu

Soutěžní dotazník pro obce II. a III. typu

Soutěžní dotazník pro krajské úřady


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!