www.padesatprocent.cz › Proč je v politice stále málo žen?

Proč je v politice stále málo žen?

Podívejte se na video ilustrující hlavní bariéry, které ženám znesnadňují vstup do politiky a působení v ní.

Celý prosinec běžel na sociálních sítích seriál o bariérách, kterým ženy v politice čelí. Podívejte se na celé video, ve kterém se dozvíte i to, proč bychom měli o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice usilovat a co pro to můžete udělat i vy.

Projekt 100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Projekt Spoluprací k úspěchu: Podpora zapojení žen do komunální politiky je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt 100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!