Rozvíjíme se na 100 %: Posilováním kapacit k udržitelnosti

Cílem projektu je zvýšit kapacitu, efektivitu a dopad činnosti organizace Fórum 50 %, o.p.s. prostřednictvím spolupráce s externími expertkami a experty. Jedná se zejména o vypracování a propojení klíčových strategických dokumentů a pravidelné vyhodnocování jejich plnění. Dále zvýšení kapacity konkrétních zaměstnankyň v oblasti komunikace a financování s cílem posílit finanční udržitelnost organizace.

Celý článek >>

Aktuality

Selma Muhič Dizdarevič: Znásilnění jako válečný zločin v jurisprudenci Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

(12.10.06)

Obzvláště důležitým přínosem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii je vnímání činu znásilnění jako předmětu mezinárodního trestního práva, jelikož znásilnění spáchané v rámci ozbrojeného konfliktu a jehož objektem je civilní obyvatelstvo, bylo zahrnuto mezi zločiny proti lidskosti.

Celý článek >>
 

Co tisk dal (22. - 29. 9. 2006)

(29.9.06)

Gendrově senzitivní pohled na mainstreamová média. Celý článek >>

 

Issue groups - nominace témat

(25.9.06) Česká ženská lobby navrhla na General assembly 2007 dvě témata na tzv. issue groups. Issue groups představují nový způsob organizace GA - jde o pracovní skupiny, které zasednou během konání GA a které přijmou společné stanovisko v určitých oblastech. Témata issue groups navrhují jednotlivé národní koordinace. Česká ženská lobby navrhla dvě témata: politická participace žen a reprodukční práva a zdraví žen. Celý článek >>
 

Skleněný strop

(25.9.06)

Nad tzv. skleněným stropem, čili neviditelnou bariérou, která brání ženám zastávat vysoké řídící pozice, se ve svém článku zamýšlí Norrena Hertz.

Celý článek >>
 
« | 1 | .. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | .. | 282 | »

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!