#StopNenavisti

Ženy ve veřejném životě čelí celé řadě překážek. Jednou z nich jsou i různé formy násilí či nenávisti – ať již v reálném světě nebo v kyberprostoru. Co zažívají české veřejně aktivní ženy? Co by mohlo situaci zlepšit? A co pro to můžeme udělat? Na tyto otázky odpovídáme v projektu #StopNenavisti.

Celý článek >>

Aktuality

Selma Muhič Dizdarevič: Znásilnění jako válečný zločin v jurisprudenci<sup>1 </sup>Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

(12.10.06) Obzvláště důležitým přínosem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii je vnímání činu znásilnění jako předmětu mezinárodního trestního práva, jelikož znásilnění spáchané v rámci ozbrojeného konfliktu a jehož objektem je civilní obyvatelstvo, bylo zahrnuto mezi zločiny proti lidskosti. Ani Statut ICTY ani Ženevská konvence z roku 1949 však neuvádí explicitně znásilnění jako vážné porušení konvence či nějakou jinou formu zločinu. Lze ale říci, že ICTY je "...průkopníkem v definování a vyšetřování sexuálních deliktů."" (Carlson, 2006: 16). Celý článek >>
 

J.S.Kavková: Rovné příležitosti žen a mužů ve volebních programech politických stran

(12.10.06)

Obsahem studie je zhodnocení volebních programů největších politických stran z hlediska zpracování rovných příležitostí žen a mužů. Cílem je zhodnotit, nakolik je prosazování této problematiky v programech obsaženo, jaká konkrétní témata jsou v nich zahrnuta a jakým způsobem jsou rovné příležitosti uplatňovány v rámci samotných stran.

Celý článek >>
 

Selma Muhič Dizdarevič: Znásilnění jako válečný zločin v jurisprudenci Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

(12.10.06)

Obzvláště důležitým přínosem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii je vnímání činu znásilnění jako předmětu mezinárodního trestního práva, jelikož znásilnění spáchané v rámci ozbrojeného konfliktu a jehož objektem je civilní obyvatelstvo, bylo zahrnuto mezi zločiny proti lidskosti.

Celý článek >>
 

Co tisk dal (22. - 29. 9. 2006)

(29.9.06)

Gendrově senzitivní pohled na mainstreamová média. Celý článek >>

 

Issue groups - nominace témat

(25.9.06) Česká ženská lobby navrhla na General assembly 2007 dvě témata na tzv. issue groups. Issue groups představují nový způsob organizace GA - jde o pracovní skupiny, které zasednou během konání GA a které přijmou společné stanovisko v určitých oblastech. Témata issue groups navrhují jednotlivé národní koordinace. Česká ženská lobby navrhla dvě témata: politická participace žen a reprodukční práva a zdraví žen. Celý článek >>
 
« | 1 | .. | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | .. | 280 | »

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen