Pomozte nám zmapovat překážky a potřeby žen v politice

Jste politička či žena se zájmem o veřejné dění v Pardubickém, Jihomoravském či Moravskoslezském kraji? Chcete sdílet své zkušenosti pro dobrou věc? Sdílejte s námi své zkušenosti s působením ve veřejném životě a pomozte zlepšit postavení žen (nejen) v komunální politice.

Celý článek >>

Aktuality

Markéta Kadlecová: Gender a škola

(16.6.06) Školství a vzdělávání je vnímáno jako oblast, kde mají všichni bez ohledu na to, zda se jedná o muže či ženu, stejné příležitosti a možnosti, a kde záleží pouze na individuálních schopnostech každé/ho. Podle populární představy jsou na tom dívky i chlapci stejně, nejsou mezi nimi dělány rozdíly, protože jejich výuka probíhá společně, používají se stejné učebnice a mají stejné předměty. Je tomu ale skutečně tak? Opravdu záleží na schopnostech každého? Celý článek >>
 

Rozhovor s Janou Hybáškovou

(15.6.06) Celý článek >>
 

Markéta Kadlecová: Feminismus

(15.6.06)

Feminismus je u nás vnímán téměř jako extremistické hnutí. Feministky jsou považovány za ty, které nemají rády muže a chtějí s nimi soupeřit. Ženy, které jsou aktivní a úspěšné ve veřejném životě, jako o život zdůrazňují, že v žádném případě nejsou feministky. Málokterá z nich má ale o feminismu nějakou bližší představu a málokdo z těch, kdo o feministkách a feministech hovoří pejorativně, nějakou feministku či feministu zná.

Celý článek >>
 

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů

(14.6.06)

Na začátku června byla zveřejněna „ Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů“. Stínovou zprávu vypracovávají každé dva roky odbornice a odborníci z nevládní a akademické sféry a hodnotí v ní plnění politiky rovných příležitostí žen a mužů v České republice. Stínová zpráva je vydávána jako alternativa k vládním Souhrnným zprávám o plnění Priorit a postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Zajímavé je, že mezi oběma dokumenty existují v hodnocení plnění politiky rovných příležitostí výrazné rozdíly. Celkově se Stínová zpráva liší od vládní Souhrnné zprávy tím, že je vypracována nezávislými odbornicemi a odborníky, analyzuje více oblastí a navrhuje konkrétní doporučení ke zlepšení situace.

Celý článek >>
 
« | 1 | .. | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | .. | 269 | »

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!