www.padesatprocent.czZastoupení žen a mužů v politicePoslanecká sněmovna PČR › Analýza výsledků voleb do PS ČR 2013

Analýza výsledků voleb do PS ČR 2013

Stejně jako v roce 2010 dali voličky a voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky důvěru novým politickým stranám a uskupení. Kromě KDU-ČSL, která se do Poslanecké sněmovny po 3 letech vrací, získalo podporu hnutí ANO 2011 (18,7 %) a hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (7 %). Nejvíce lidí, kteří v říjnu přišli k volbám, odevzdalo svůj hlas ČSSD (20,5 %), do Poslanecké sněmovny se dále vrací KSČM (14,9 %), TOP 09 (12,2 %) a ODS (7,7 %). Ani jedné ze stran se tedy nepodařilo přesvědčivě zvítězit a ani tentokrát vítěz voleb nebude schopen sestavit většinovou vládu.

Celkový podíl žen v Poslanecké sněmovně PČR se oproti minulému období snížil z 22 % na 19,5 %. Již analýza kandidátních listin největších politických stran naznačovala, že podíl poslankyň se v novém parlamentu velmi pravděpodobně nezvýší. Hned 3 strany, které byly zastoupeny v rozpuštěné dolní komoře a s nadějí na vyšší či nižší překročení 5% hranice opět kandidovaly, totiž nominovaly méně žen než v předchozích volbách. V těch přitom ke konečnému počtu 44 poslankyň významně napomohly preferenční hlasy. V letošních volbách užití preferenčních nejen výrazně nenapomohlo zvýšit zastoupení žen, ale v 8 případech dokonce mužští spolukandidáti díky získaným preferencím předstihli své kolegyně nominované výše. Díky preferenčním hlasům nakonec v Poslanecké sněmovně usedne Jana Pastuchová (ANO 2011), Marie Benešová (ČSSD), Alena Nohavová (KSČM) a Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM). Největší podíl preferenčních hlasů ze všech zvolených poslanců a poslankyň získala volební lídryně ODS Miroslava Němcová – 38,17 %.

Nejvíce žen bude v Poslanecké sněmovně zastupovat KSČM – 11 poslankyň tvoří celou třetinu získaných mandátů strany. I přesto, že se strana při sestavování kandidátních listin řídí vnitrostranickým doporučením, podíl žen nominovaných na kandidátních listinách a především těch zvolených oproti minulým volbám poklesl (ze 42 % v roce 2010 na 33 % podílu žen mezi zvolenými v roce 2013).

Stranou s druhým největším relativním zastoupením žen ve své reprezentaci v Poslanecké sněmovně PČR je TOP 09, kterou i přes výrazný pokles počtu žen na kandidátních listinách budou zastupovat poslankyně z téměř 27 % (7). Politické hnutí ANO 2011 bude v dolní komoře parlamentu zastoupena ženami z 21 % (10). Pravděpodobně jen díky tomu nedošlo v Poslanecké sněmovně ČR k ještě dramatičtějšímu poklesu žen. Výrazně méně zvolených žen, pouze 12 %, bude totiž zastupovat vítěznou stranu ČSSD. Nízké procento žen zvolených za tuto stranu odráží skutečnost, že ženy jsou zpravidla nominovány na nevolitelných místech. Navíc i přes významný zisk mandátů je konečné zastoupení žen nižší než bylo jejich zastoupení na volitelných místech, jelikož celkem 5 žen předstihli jejich mužští kolegové z nižších míst kandidátních listin na základě preferenčního hlasování.

K poklesu celkového počtu poslankyň nepomohl ani návrat strany KDU-ČSL, která nebude zastoupena ani jednou ženou. Podobně jako v případě ČSSD i zde byla jediná žena na volitelném místě "přeskočena" mužským kandidátem. Více než polovinu členské základy této strany přitom tvoří ženy. Občanská demokratická strana zaznamenala nepatrné zvýšení relativního počtu zvolených poslankyň, které ovšem celkově nepřekračuje ani 19 % (3). Politické hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury bude v Poslanecké sněmovně zastoupena ženami z necelých 15 % (3).

Vyrovnané zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách měly v těchto volbách Strana zelených a s nejvyšším počtem lídryň kandidátek také hnutí Změna. Ani jedno z těchto uskupení nakonec nedosáhlo pětiprocentní hranice (SZ 3,2 %, Změna 0,6 %).

Situace zastoupení žen mezi zvolenými do PS PČR se neliší pouze mezi politickými stranami, ale také regionálně. Relativně nejvíce poslankyň bude reprezentovat Ústecký kraj (28,6 %), následovaný Středočeským (28 %) a Moravskoslezským krajem (27,3 %). Čtvrtinu zvolených tvoří ženy v Praze, Libereckém a Zlínském kraji. Nejméně žen bylo naopak zvoleno Pardubickém (10 %), Jihomoravském (8,7 %) a Olomouckém kraji (8 %). V Plzni není mezi zvolenými do PS PČR dokonce ani jedna žena.

Výsledky voleb a zastoupení žen v PS PČR v roce 2013

 

politická strana nebo sdružení

zisk hlasů ve volbách (%)

kandidující osoby ženského pohlaví (%)

zisk mandátů celkem

počet mandátů obsazených ženami

zastoupení žen (%)

ČSSD

20,45

24,49

50

6

12,00

ANO 2011

18,65

20,82

47

10

21,28

KSČM

14,91

27,99

33

11

33,33

TOP 09

11,99

18,37

26

7

26,92

ODS

7,72

23,62

16

3

18,75

Úsvit

6,88

22,51

14

2

14,29

KDU-ČSL

6,78

21,87

14

0

0,00

Celkem


26,92


39

19,5

Zdroj dat: ČSÚ

Graf: Procentuální zastoupení žen v PS PČR za vybrané* politické subjekty

graf_ps_pcr_13.png

* do přehledu jsou zahrnuty pouze strany, které měly v PSP ČR zastoupení déle než jedno volební období

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!