www.padesatprocent.czZastoupení žen a mužů v politicePoslanecká sněmovna PČR › Analýza kandidátních listin do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2009

Analýza kandidátních listin do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2009

Analýza kandidátních listin z hlediska zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách naznačuje, že se zastoupení žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR po volbách oproti současnému stavu opět sníží. Pokud vycházíme z volebních výsledků minulých voleb, je pravděpodobné, že celkové zastoupení žen bude stejné jako po volbách v roce 2006, tj. 15,5 %. V průběhu volebního období 2006-2010 však došlo k obměně složení Sněmovny a některé poslanecké mandáty se uvolnily ženám. V současné době je tedy poměr žen ve Sněmovně 18 %. Strany sice mají do řádných voleb možnost své kandidátní listiny změnit, zatím se však zdá, že tyto změny nepovedou ke zvýšení počtu poslankyň.

Tradičně největší zastoupení žen na kandidátních listinách, a to i na prvních pěti místech, má Strana Zelených, která při sestavování kandidátních listin uplatňuje kvótu - v každé trojici musí být alespoň jeden zástupce/zástupkyně opačného pohlaví. Celkově je na kandidátních listinách 35,4 % žen, a více než 30 % žen je i do 5. a do 10. místa.

Na opačné straně stojí Občanská demokratická strana, která do voleb nominovala pouze 19 % žen. Na volitelných místech jsou na kandidátních listinách zastoupeny v ještě menší míře - do 5. místa je jich pouze 10 %, do 10. místa pak 14 %. Pokud tedy voliči a voličky nevyužijí preferenčních hlasů, je pravděpodobné, že se za ODS do Sněmovny dostane stejně, nebo dokonce méně, žen než v posledních volbách.

Za kritickou hranici zastoupení žen v politice je považováno 30 %. Výzkumy dokazují, že dokud nebude tato hranice překonána, nemohou být ženy (nebo kterákoliv jiná skupina) schopné se úspěšně prosazovat v rámci většiny. Této hranice v počtu nominovaných žen vedle Strany Zelených (která ji překonala) dosáhla pouze jediná strana, a to Komunistická strana Čech a Moravy. Ostatní strany se pohybují v rozmezí mezi 20 a 30 % nominovaných žen. V případě KDU-ČSL je to 28,3 %, ČSSD má na svých kandidátních listinách 25,4 % žen a nově vzniklá TOP 09 nominovala 24 % žen.

Konečný poměr žen a mužů zastoupených ve Sněmovně bude záviset zejména na dvou největších stranách, tedy na ODS a ČSSD. Ačkoli je mezi celkovým poměrem nominovaných žen značný rozdíl (19 % v případě ODS a 25,4 % v případě ČSSD), počty žen na volitelných místech jsou v případě obou stran poměrně nízké. Česká strana sociálně demokratická má pouze jedinou lídryni, a to v Královéhradeckém kraji, celkově je na jejích kandidátních listinách zastoupeno 12 žen do pátého místa (17 %) a 32 žen do desátého místa (23 %). Počet žen na kandidátních listinách Občanské demokratické strany je ještě nižší, stejně jako v případě ČSSD vyslala strana do voleb pouze jedinou lídryni v kraji Vysočina. Do pátého místa na kandidátních listinách bylo nominováno pouze 7 žen (10 %), do desátého místa pak 20 žen (14 %). Nejen, že jsou ženy na kandidátních listinách těchto stran zastoupeny v poměrně malé míře, zároveň jsou také ve většině odsunuty na nevolitelná místa.

Níže naleznete tabulky znázorňující poměr žen a mužů na kandidátních listinách v jednotlivých krajích. Vzhledem k tomu, že se odhady volebních výsledků značně liší, jsou do přehledu zahrnuty všechny strany, které jsou v současné době ve Sněmovně zastoupeny. Strany jsou řazeny abecedně.

ČSSD 

Ženy na kandidátkách ČSSD pro předčasné volby v roce 2009
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 10 (z 36) 28 % 2 (3., 5.) 2 (3., 5.)
Středočeský 10 (z 34) 29,4 % 0 0
Jihočeský 5 (z 22) 23 % 1 (2.) 3 (2., 8., 9.)
Plzeňský 6 (z 20) 30 % 0 2 (8., 10.)
Karlovarský 3 (z 14) 21,4 % 0 3 (7., 8., 9.)
Ústecký 5 (z 26) 19 % 0 1 (8.)
Liberecký 6 (z 17) 35 % 1 (5.) 4 (5., 6., 7., 10.)
Královéhradecký 6 (z 20) 30 % 3 (1., 2., 5.) 6 (1., 2., 5., 8., 9., 10.)
Pardubický 5 (z 19) 26 % 2 (3., 4.) 3 (3., 4., 8.)
Vysočina 6 (z 20) 30 % 1 (4.) 3 (4., 6., 7.)
Jihomoravský 8 (z 34) 23,5 % 0 2 (8., 10.)
Olomoucký 6 (z 23) 26 % 0 1 (9.)
Moravskoslezský 6 (z 36) 17 % 1 (3.) 1 (3.)
Zlínský 5 (z 22) 23 % 1 (5.) 1 (5.)
Celá ČR 87 25,4 % 12 (17 %)

32 (23 %)

KDU-ČSL

Ženy na kandidátkách KDU-ČSL pro předčasné volby v roce 2009
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 11 (z 36) 30,6 % 1 (3.) 3 (3., 7., 9.)
Středočeský 14 (z 34) 41 % 3 (1., 3., 4.) 4 (1., 3., 4., 9.)
Jihočeský 3 (z 22) 13,6 % 1 (5.) 2 (5., 7.)
Plzeňský 6 (z 20) 30 % 1 (5.) 3 (5., 8., 9.)
Karlovarský 3 (z 14) 21,4 % 1 (5.) 3 (5., 6., 8.)
Ústecký 11 (z 26) 42 % 2 (2., 5.) 5 (2., 5., 7., 8., 9.)
Liberecký 1 (z 17) 6 % 0 1 (7.)
Královéhradecký 6 (z 20) 30 % 1 (1.) 3 (1., 7., 10.)
Pardubický 5 (z 19) 26 % 2 (3., 5.) 3 (3., 5., 7.)
Vysočina 4 (z 20) 20 % 0 2 (6., 8.)
Jihomoravský 11 (z 34) 32,4 % 0 2 (7., 10.)
Olomoucký 6 (z 23) 26 % 0 2 (6., 9.)
Moravskoslezský 10 (z 36) 28 % 0 3 (6., 8., 10.)
Zlínský 6 (z 22) 27 % 1 (1.) 3 (1., 6., 10.)
Celá ČR 97 28,3 % 13 (18,6 %)

39 (28 %)

KSČM

Ženy na kandidátkách KSČM pro předčasné volby v roce 2009
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 13 (z 36) 36 % 2 (2., 5.) 3 (2., 5., 7.)
Středočeský 12 (z 34) 35 % 2 (2., 4.) 4 (2., 5., 7., 8.)
Jihočeský 10 (z 22) 45,5 % 2 (3., 4.) 2 (3., 4.)
Plzeňský 8 (z 20) 40 % 2 (3., 4.) 5 (3., 4., 8., 9., 10.)
Karlovarský 3 (z 14) 21,4 % 0 0
Ústecký 9 (z 26) 34,6 % 1 (3.) 3 (3., 6., 9.)
Liberecký 5 (z 17) 29,4 % 3 (1., 3., 5.) 4 (1., 3., 5., 8.)
Královéhradecký 6 (z 20) 30 % 1 (1.) 2 (1., 6.)
Pardubický 5 (z 19) 26 % 2 (3., 4.) 3 (3., 4., 9.)
Vysočina 3 (z 20) 15 % 1 (3.) 1 (3.)
Jihomoravský 8 (z 34) 23,5 % 1 (1.) 1 (1.)
Olomoucký 3 (z 23) 13 % 0 0
Moravskoslezský 12 (z 36) 33 % 3 (1., 4., 5.) 3 (1., 4., 5.)
Zlínský 6 (z 22) 27 % 1 (5.) 3 (5., 6., 10.)
Celá ČR 103 30 % 21 (30 %)

34 (24 %)

ODS

Ženy na kandidátkách ODS pro předčasné volby v roce 2009
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 9 (z 36) 25 % 1 (3.) 2 (3., 8.)
Středočeský 5 (z 34) 15 % 0 0
Jihočeský 3 (z 22) 15 % 0 1 (9.)
Plzeňský 1 (z 20) 5 % 1 (5.) 1 (5.)
Karlovarský 2 (z 14) 14 % 1 (5.) 2 (5., 9.)
Ústecký 6 (z 26) 23 % 1 (2.) 1 (2.)
Liberecký 2 (z 17) 12 % 0 1 (9.)
Královéhradecký 3 (z 20) 15 % 0 3 (6., 7., 10.)
Pardubický 1 (z 19) 5 % 0 0
Vysočina 5 (z 20) 25 % 2 (1., 4.) 2 (1., 4.)
Jihomoravský 4 (z 34) 12 % 0 0
Olomoucký 7 (z 23) 30,4 % 0 3 (7., 8., 9.)
Moravskoslezský 9 (z 36) 25 % 1 (2.) 2 (2., 6.)
Zlínský 8 (z 22) 36,4 % 0 2 (9., 10.)
Celá ČR 65 19 % 7 (10 %)

20 (14 %)

TOP 09

Ženy na kandidátkách TOP 09 pro předčasné volby v roce 2009
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 12 (z 36) 33 % 0 3 (6., 7., 9.)
Středočeský 9 (z 34) 26,5 % 1 (5.) 3 (5., 8., 9.)
Jihočeský 5 (z 22) 23 % 2 (1., 5.) 2 (1., 5.)
Plzeňský 4 (z 20) 20 % 1 (4.) 2 (4., 8.)
Karlovarský 3 (z 14) 21,4 % 1 (4.) 2 (4., 6.)
Ústecký 3 (z 26) 11,5 % 1 (5.) 1 (5.)
Liberecký 3 (z 17) 17,6 % 1 (2.) 2 (2., 7.)
Královéhradecký 5 (z 20) 20 % 1 (4.) 2 (4., 6.)
Pardubický 5 (z 19) 23 % 1 (5.) 3 (5., 6., 8.)
Vysočina 4 (z 20) 20 % 1 (4.) 2 (4., 8.)
Jihomoravský 10 (z 34) 29 % 2 (1., 3.) 2 (1., 3.)
Olomoucký 10 (z 23) 43,5 % 1 (1.) 3 (1., 6., 9.)
Moravskoslezský 6 (z 36) 16,7 % 2 (2., 3.) 3 (2., 3., 6.)
Zlínský 5 (z 22) 23 % 2 (3., 5.) 4 (3., 5., 6., 9.)
Celá ČR 84 24 % 17 (24,3 %)

34 (24,3 %)

Strana Zelených

Ženy na kandidátkách Strany Zelených pro předčasné volby v roce 2009
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 19 (z 36) 53 % 2 (2., 4.) 5 (2., 4., 6., 8., 10.)
Středočeský 9 (z 34) 26,5 % 2 (2., 4.) 4 (2., 4., 6., 8.)
Jihočeský 5 (z 22) 23 % 1 (2.) 4 (2., 6., 9., 10.)
Plzeňský 7 (z 20) 35 % 2 (2., 5.) 4 (2., 5., 6., 8.)
Karlovarský 5 (z 14) 36 % 2 (1., 5.) 4 (1., 5., 8., 10.)
Ústecký 9 (z 26) 34,6 % 1 (3.) 3 (3., 6., 9.)
Liberecký 7 (z 17) 41 % 4 (2., 3., 4., 5.) 5 (2., 3., 4., 5., 9.)
Královéhradecký 7 (z 20) 35 % 1 (2.) 3 (2., 6., 9.)
Pardubický 6 (z 19) 31,6 % 2 (1., 4.) 4 (1., 4., 7., 9.)
Vysočina 7 (z 20) 35 % 2 (1., 4.) 4 (1., 4., 7., 10.)
Jihomoravský 12 (z 34) 36,4 % 2 (2., 4.) 4 (2., 4., 7., 9.)
Olomoucký 7 (z 23) 30,4 % 1 (3.) 3 (3., 6., 8.)
Moravskoslezský 14 (z 36) 39 % 2 (1., 5.) 4 (1., 5., 6., 9.)
Zlínský 7 (z 22) 32 % 1 (3.) 3 (3., 6., 10.)
Celá ČR 121 35,4 % 25 (35,7 %)

54 (38,6 %)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

duben 132024