www.padesatprocent.czZastoupení žen a mužů v politicePoslanecká sněmovna PČR › Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Analýza kandidátních listin z hlediska zastoupení žen a mužů naznačuje, že se poměr žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR oproti stavu před volbami opět sníží. Pokud vycházíme z volebních výsledků minulých voleb, je pravděpodobné, že celkové zastoupení žen bude stejné jako po volbách v roce 2006, tj. 15,5 %. V průběhu volebního období 2006-2010 však došlo k obměně složení Sněmovny a některé poslanecké mandáty se uvolnily ženám. V současné době je tedy poměr žen ve Sněmovně 18 %. Kandidátní listiny pro předčasné volby na podzim 2009 byly od konečné podoby kandidátních listin pro řádné volby na jaře 2010 poměrně odlišné, z genderového hlediska se však jejich složení nijak výrazně neproměnilo (i na jejich základě bylo možné odhadovat zastoupení žen v nově zvolené Sněmovně kolem 15,5 %).

Tradičně největší zastoupení žen na kandidátních listinách, a to i na prvních pěti místech, má Strana zelených, která při sestavování kandidátních listin uplatňuje kvótu - v každé trojici musí být alespoň jeden zástupce/zástupkyně opačného pohlaví. Celkově je na kandidátních listinách 35 % žen, a více než 30 % žen je i do 5. a do 10. místa.

Na opačné straně stojí Občanská demokratická strana, která do voleb nominovala pouze necelých 20 % žen. Na volitelných místech jsou na kandidátních listinách zastoupeny v ještě menší míře - do 5. místa je jich pouze 11 %, do 10. místa pak 16 %. Pokud tedy voliči a voličky nevyužijí preferenčních hlasů, je pravděpodobné, že se za ODS do Sněmovny dostane stejně (nebo dokonce méně) žen než v předchozích volbách.

Za kritickou hranici zastoupení žen v politice je považováno 30 %. Výzkumy dokazují, že dokud nebude tato hranice překonána, nemohou být ženy (nebo kterákoliv jiná skupina) schopné se úspěšně prosazovat v rámci většiny. Této hranice v počtu nominovaných žen vedle Strany zelených (která ji překonala) dosáhla pouze jediná strana, a to Komunistická strana Čech a Moravy. Ostatní strany se pohybují v rozmezí mezi 20 a 30 % nominovaných žen. V případě KDU-ČSL je to 28 %, ČSSD má na svých kandidátních listinách 25 % žen a nově vzniklá TOP 09 nominovala 24 % žen.

Konečný poměr žen a mužů zastoupených ve Sněmovně bude záviset zejména na dvou největších stranách, tedy na ODS a ČSSD. Ačkoli je mezi celkovým poměrem nominovaných žen značný rozdíl (20 % v případě ODS a 25 % v případě ČSSD), počty žen na volitelných místech jsou v případě obou stran poměrně nízké. Česká strana sociálně demokratická má pouze jedinou lídryni, a to v Královéhradeckém kraji, celkově je na jejích kandidátních listinách zastoupeno 12 žen do pátého místa (17 %) a 32 žen do desátého místa (23 %). Počet žen na kandidátních listinách Občanské demokratické strany je ještě nižší, stejně jako v případě ČSSD vyslala strana do voleb pouze jedinou lídryni, a to v kraji Vysočina. Do pátého místa na kandidátních listinách bylo nominováno pouze 8 žen (10 %), do desátého místa pak 22 žen (necelých 16 %). Nejen, že jsou ženy na kandidátních listinách těchto stran zastoupeny v poměrně malé míře, zároveň jsou také ve většině odsunuty na nevolitelná místa.

Níže naleznete tabulky znázorňující poměr žen a mužů na kandidátních listinách v jednotlivých krajích. Vzhledem k tomu, že se odhady volebních výsledků značně liší, jsou do přehledu zahrnuty všechny strany, které jsou v současné době ve Sněmovně zastoupeny a strana Věci veřejné, u níž předvolební výzkumy naznačují možné překročení 5% hranice. Strany jsou řazeny abecedně.

ČSSD 

Ženy na kandidátních listinách ČSSD pro volby v roce 2010
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 9 (z 36) 25 % 1 (4.) 1 (4.)
Středočeský 10 (z 34) 29 % 0 0
Jihočeský 5 (z 22) 23 % 1 (2.) 3 (2., 8., 9.)
Plzeňský 5 (z 20) 25 % 0 2 (8., 10.)
Karlovarský 3 (z 14) 21 % 0 3 (7., 8., 9.)
Ústecký 6 (z 26) 23 % 0 1 (8.)
Liberecký* 6 (z 17) 35 % 1 (5.) 4 (5., 6., 7., 10.)
Královéhradecký 6 (z 20) 30 % 3 (1., 2., 5.) 6 (1., 2., 5., 8., 9., 10.)
Pardubický 5 (z 19) 26 % 2 (3., 4.) 3 (3., 4., 8.)
Vysočina 6 (z 20) 30 % 1 (4.) 3 (4., 6., 7.)
Jihomoravský 8 (z 34) 23,5 % 0 2 (8., 10.)
Olomoucký** 6 (z 23) 26 % 0 1 (9.)
Moravskoslezský 6 (z 36) 17 % 1 (3.) 1 (3.)
Zlínský 5 (z 22) 23 % 1 (5.) 1 (5.)
Celá ČR 86 25 % 12 (17 %)

32 (23 %)

*Z kandidátní listiny odstoupili dva kandidáti - ze 4. místa Radek Polma a z 9. místa Michal Vereščák. Pro účely rozdělování mandátů se tedy kandidátka z 5. místa posunula na 4. místo a kandidátka ze 6. na 5. místo - z tohoto pohledu byly tedy v první pětici celkem dvě ženy. Stejně tak se kandidátky z druhé pětice - konkrétně ze 7. a 10. místa posunuly o jednu příčku výš. Celkově bylo na kandidátní listině pouze 15 platných kandidátů a kandidátek, z nichž celkový podíl žen je 40 %.

**Lídr kandidátní listiny Miloslav Vlček krátce před volbami odstoupil a stal se tak neplatným kandidátem. Pro účely rozdělování mandátů se kandidátka z 8. místa posunula na místo 7. a kandidátka z místa 11. na 10. místo. Celkově tedy bylo na kandidátní listině pouze 22 platných kandidátů a kandidátek, z nichž ženy tvořily 27,3 %.

KDU-ČSL

Ženy na kandidátních listinách KDU-ČSL pro volby v roce 2010
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 12 (z 36) 33 % 1 (1., 3.) 3 (1., 3., 7., 9.)
Středočeský 14 (z 34) 41 % 3 (1., 3., 4.) 4 (1., 3., 4., 9.)
Jihočeský 3 (z 22) 14 % 1 (5.) 2 (5., 7.)
Plzeňský 6 (z 20) 30 % 0 3 (6., 9., 10.)
Karlovarský 4 (z 14) 29 % 1 (3.) 3 (3., 6., 8., 10.)
Ústecký 10 (z 26) 38,5 % 2 (2., 4.) 5 (2., 4., 6., 8., 10.)
Liberecký 1 (z 17) 6 % 0 1 (7.)
Královéhradecký 5 (z 20) 25 % 0 3 (6., 7., 10.)
Pardubický 5 (z 19) 26 % 2 (2., 3.) 3 (2., 3., 7.)
Vysočina 4 (z 20) 20 % 0 2 (6., 8.)
Jihomoravský 10 (z 34) 29 % 0 2 (7., 10.)
Olomoucký 6 (z 23) 26 % 1 (5.) 2 (5., 9.)
Moravskoslezský 10 (z 36) 28 % 0 3 (6., 8., 10.)
Zlínský 6 (z 22) 27 % 2 (1., 5.) 3 (1., 5., 9.)
Celá ČR 96 28 % 14 (20 %)

41 (29 %)

KSČM

Ženy na kandidátních listinách KSČM pro volby v roce 2010
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha* 12 (z 36) 33 % 2 (2., 5.) 3 (2., 5., 7.)
Středočeský 11 (z 34) 32 % 2 (2., 4.) 4 (2., 4., 7., 8.)
Jihočeský 10 (z 22) 45,5 % 2 (3., 4.) 2 (3., 4.)
Plzeňský 8 (z 20) 40 % 2 (3., 4.) 5 (3., 4., 8., 9., 10.)
Karlovarský 3 (z 14) 21 % 0 0
Ústecký 9 (z 26) 35 % 1 (3.) 3 (3., 6., 9.)
Liberecký 5 (z 17) 29 % 3 (1., 3., 4.) 4 (1., 3., 4., 7.)
Královéhradecký 8 (z 20) 40 % 1 (1.) 2 (1., 6.)
Pardubický 5 (z 19) 26 % 2 (3., 4.) 3 (3., 4., 9.)
Vysočina 3 (z 20) 15 % 1 (3.) 1 (3.)
Jihomoravský 8 (z 34) 23,5 % 1 (1.) 1 (1.)
Olomoucký 3 (z 23) 13 % 0 0
Moravskoslezský 13 (z 36) 36 % 3 (1., 4., 5.) 3 (1., 4., 5.)
Zlínský 6 (z 22) 27 % 1 (5.) 3 (5., 6., 10.)
Celá ČR 104 30 % 21 (30 %)

34 (24 %)

*Kandidátka Lucie Rovná ze 7. místa kandidátní listiny před volbami odstoupila. Počet žen v první desítce byl tak pro účely rozdělování mandátů o jednu nižší, celkově na kandidátní listině bylo pouze 11 platných kandidátek - žen, tj. 31 %.

ODS

Ženy na kandidátních listinách ODS pro volby v roce 2010
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 9 (z 36) 25 % 1 (3.) 2 (3., 8.)
Středočeský 5 (z 34) 15 % 0 0
Jihočeský 3 (z 22) 14 % 0 1 (9.)
Plzeňský 1 (z 20) 5 % 1 (5.) 1 (5.)
Karlovarský 3 (z 14) 21 % 1 (5.) 2 (5., 9.)
Ústecký 6 (z 26) 23 % 1 (2.) 1 (2.)
Liberecký 2 (z 17) 12 % 0 1 (9.)
Královéhradecký 3 (z 20) 15 % 0 3 (6., 7., 10.)
Pardubický 1 (z 19) 5 % 0 0
Vysočina 5 (z 20) 25 % 2 (1., 4.) 2 (1., 4.)
Jihomoravský 5 (z 34) 12 % 1 (5.) 1 (5.)
Olomoucký 7 (z 22) 32 % 0 4 (7., 8., 9., 10.)
Moravskoslezský 10 (z 36) 28 % 1 (2.) 2 (2., 6., 9.)
Zlínský 8 (z 22) 36 % 0 2 (9., 10.)
Celá ČR 68 20 % 8 (11 %)

22 (16 %)

Strana zelených

Ženy na kandidátních listinách Strany zelených pro volby v roce 2010
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 18 (z 36) 50 % 2 (2., 4.) 5 (2., 4., 6., 8., 10.)
Středočeský 5 (z 34) 15 % 1 (3.) 2 (3., 8.)
Jihočeský 7 (z 22) 32 % 1 (3.) 4 (3., 6., 9., 10.)
Plzeňský 8 (z 20) 40 % 2 (2., 4.) 4 (2., 4., 6., 8.)
Karlovarský 4 (z 14) 29 % 1 (3.) 4 (3., 6., 8., 9.)
Ústecký 10 (z 26) 38,5 % 1 (3.) 3 (3., 6., 9.)
Liberecký 7 (z 17) 41 % 3 (1., 4., 5.) 5 (1., 4., 5., 7., 10.)
Královéhradecký 7 (z 20) 35 % 2 (1., 3.) 4 (1., 3., 7., 10..)
Pardubický 7 (z 19) 37 % 2 (1., 4.) 4 (1., 4., 6., 9.)
Vysočina 7 (z 20) 35 % 2 (2., 4.) 4 (2., 4., 6., 9.)
Jihomoravský 13 (z 34) 38 % 2 (1., 3.) 4 (1., 3., 6., 8.)
Olomoucký 8 (z 23) 35 % 1 (2.) 3 (2., 6., 8.)
Moravskoslezský 10 (z 36) 28 % 2 (2., 4.) 3 (2., 4., 7.)
Zlínský 7 (z 22) 32 % 1 (2.) 3 (2., 4., 7.)
Celá ČR 118 35 % 23 (33 %)

52 (37 %)

TOP 09

Ženy na kandidátních listinách TOP 09 pro volby v roce 2010
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 12 (z 36) 33 % 0 3 (6., 7., 9.)
Středočeský 10 (z 34) 29 % 1 (5.) 3 (5., 8., 9.)
Jihočeský 5 (z 22) 23 % 2 (1., 5.) 2 (1., 5.)
Plzeňský 4 (z 20) 20 % 1 (4.) 2 (4., 8.)
Karlovarský 4 (z 14) 29 % 1 (4.) 2 (4., 6., 8)
Ústecký 3 (z 26) 11,5 % 1 (5.) 1 (5.)
Liberecký 2 (z 17) 12 % 1 (2.) 1 (2.)
Královéhradecký 4 (z 20) 20 % 0 1 (6.)
Pardubický 4 (z 19) 21 % 1 (5.) 3 (5., 7., 10.)
Vysočina 5 (z 20) 25 % 1 (4.) 2 (4., 8.)
Jihomoravský 8 (z 34) 23,5 % 3 (1., 3., 4.) 3 (1., 3., 4.)
Olomoucký 10 (z 23) 43,5 % 1 (1.) 3 (1., 6., 9.)
Moravskoslezský 7 (z 36) 19 % 2 (2., 3.) 3 (2., 3., 6.)
Zlínský 5 (z 22) 23 % 2 (3., 5.) 4 (3., 5., 6., 9.)
Celá ČR 83 24 % 17 (24 %)

34 (24 %)

Věci veřejné

Ženy na kandidátních listinách Věcí veřejných pro volby v roce 2010
Kraj Počet kandidátek celkem Procentní podíl kandidátek Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Praha 13 (z 36) 36 % 1 (2.) 3 (2., 6., 7.)
Středočeský* 9 (z 34) 26 % 2 (1., 4.) 2 (1., 4.)
Jihočeský 8 (z 22) 36 % 1 (3.) 3 (3., 7., 8.)
Plzeňský 7 (z 20) 35 % 2 (3., 5.) 4 (3., 5., 8., 10.)
Karlovarský 3 (z 14) 21 % 1 (5.) 2 (5., 7.)
Ústecký** 4 (z 26) 15 % 1 (4.) 2 (4., 9.)
Liberecký 4 (z 17) 23,5 % 1 (4.) 2 (4., 6.)
Královéhradecký 4 (z 20) 20 % 1 (5.) 1 (5.)
Pardubický 6 (z 19) 31,5 % 1 (4.) 4 (4., 6., 8., 10.)
Vysočina 8 (z 20) 40 % 2 (3., 5.) 3 (3., 5., 9.)
Jihomoravský 8 (z 34) 23,5 % 1 (5.) 2 (5., 8.)
Olomoucký 6 (z 23) 26 % 2 (1., 2.) 3 (1., 2., 8.)
Moravskoslezský 13 (z 36) 36 % 2 (1., 3.) 4 (1., 3., 6., 9.)
Zlínský 2 (z 22) 9 % 0 0
Celá ČR 95 28 % 18 (24 %)

35 (25 %)

*Kandidátka nominovaná na 4. místo, Daniela Göttelová, byla grémiem strany z kandidátní listiny vyloučena. V první pětici, resp. v první desítce tak byla pouze jedna platná kandidátka, a to lídryně Kateřina Klasnová. Celkový podíl platných kandidátek - žen byl 24 %.

**Tabulka uvádí údaje za celou kandidátní listinu, počet platných kandidátů a kandidátek byl však nižší. Kandidát ze 3. místa Josef Horváth byl z kandidátní listiny vyloučen grémiem strany, kandidáti a kandidátky ze 7., 9., 20. a 24. místa byli z listiny vyškrtnuti na základě rozhodnutí krajského úřadu. V první pětici tak byla pouze jedna platná kandidátka, a to původně na 4. místě - pro účely rozdělování mandátů se posunula na místo 3. Celkově bylo na kandidátní listině pouze 21 platných kandidátů a kandidátek, z toho pouze dvě ženy, tj. 9,5 %.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!