www.padesatprocent.cz › Rovnost žen a mužů v ČR: Zpátky do minulosti?

Rovnost žen a mužů v ČR: Zpátky do minulosti?

Taky máte pocit, že se svět zbláznil, když v USA vážně hrozí omezení základních práv žen? Myslíte si, že se to u nás stát nemůže? Bohužel snahy o návrat do minulosti se objevovaly a objevují i v České republice. Proto je zásadní právě teď podpořit nevládní organizace hájící práva žen.

Po loňských volbách jsme připomínali podobnosti s rokem 2010. A rekordním zastoupením žen díky přednostním hlasům a premiérem z řad ODS to nekončí. Stejně jako tehdy se vláda staví k celé lidskoprávní agendě vlažně, což se projevuje například tím, že dosud nebyla obsazena pozice zmocněnce/zmocněnkyně pro lidská práva. Lidé spojení s ultrakonzervativními uskupeními mají díky práci poslaneckých asistentů/asistentek volný přístup do Sněmovny nebo dokonce radí vládě. Podobně jako za Nečasovy vlády, kdy Roman Joch z pozice poradce pro lidská práva prosazoval, že účinným prostředkem boje proti domácímu násilí je manželská rodina... Již tehdy jsme na vládu apelovali, aby lidskoprávní agendu nezanedbávala a vyvraceli mýty o „genderovém feminismu“.

Aktuální dění v České republice i ve světě ukazuje, že úsilí o práva žen a sexuálních menšin je stále potřebnější. Organizace bojující proti chimérám jako je „genderová ideologie“ či „cancel culture“ nabírají na síle, daří se jim pronikat do veřejného prostoru a prosazovat své zájmy. Proč? Protože podle dat Evropského parlamentního fóra pro sexuální a reprodukční práva nejsou podporovány jen drobnými dárci, ale jen v posledních 10 letech v řádech nejméně stovek milionů amerických dolarů z řad ultrakonzervativních organizaci z Evropy, Ruské federace i Spojených států amerických.

Ačkoli vyznavači a vyznavačky těchto názorů často hovoří o tom, že se je a jejich názory snaží někdo zakazovat, jsou to zcela jiné hlasy, které nejsou ve veřejném prostoru dostatečně slyšet. Hlasy volající po odstraňování násilí na ženách, po zachování reprodukčních práv žen, po rovném zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, rovném odměňování či po manželství pro všechny. Proč? Protože nemají takové finanční zázemí a jsou ve svém financování transparentní. Soukromých dárců, zejména těch podporující rovnost žen a mužů v České republice, je málo. Veřejné zdroje určené na tuto agendu zčásti spotřebuje sám stát a nevládní organizace se pak dělí o to, co zbude.

Jsme rádi, že se o tomto nepoměru začíná mluvit a lidé na sociálních sítích vyzývají k podpoře organizací hájící práva žen. V první řadě bychom chtěli poděkovat za vyslyšení této výzvy a dar, který nám přišel. A také bychom chtěli podpořit výzvu, s níž přišla organizace Konsent:

Jak se právě teď ukazuje ve Spojených státech amerických, jednou vybojovaná práva nejsou zaručena navždy. Nečasova vláda nakonec ustoupila občanskému a expertnímu tlaku a podobně zásadní škody nenapáchala. To však není zárukou, že to nyní dopadne stejně. Organizace hájící práva žen se o to snaží i nyní, bez vás to ale nemůžeme dělat tak dobře, jak bychom si přáli. Děkujeme.

Pokud můžete, podpořte nevládní organizaci či organizace, které se zasazují o práva žen v České republice. Chcete víc žen v politice? Podpořte Fórum 50 %. Leží vám na srdci spíše násilí na ženách, nerovné odměňování, nebo třeba manželství pro všechny? Podpořte organizaci, která se danému tématu věnuje. 

Pokud si nemůžete dovolit finanční podporu, sledujte sociální sítě, šiřte příspěvky, choďte na akce nebo nabídněte dobrovolnickou výpomoc. Řadu organizací můžete také podpořit při online nakupování, pokud využijete portál Givt.cz. Všechno se počítá.

QR platba:

Bankovní spojení: 2000347302/2010


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!