www.padesatprocent.cz › Rovnováha žen a mužů mění úřady v České republice

Rovnováha žen a mužů mění úřady v České republice


Ještě jedno ohlédnutí za soutěží Úřad roku Půl na půl, tentokrát v tiskové zprávě Svazu měst a obcí ČR. Kdo jsou letošní vítězové a jak prosazují genderovou rovnost ve své práci?

Kamýk nad Vltavou, Praha 22 a Kraj Vysočina. Tyto úřady nejlépe podporují rovné příležitosti žen a mužů v České republice. Vyhrály soutěž „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2016“. Jubilejní 10. ročník tradičně uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Alternativou 50+, Fórem 50 % a společností Gender Consulting. Akce má za cíl monitorovat a podporovat politiky zavádění rovnosti žen a mužů a principy gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na konferenci „Rovné příležitosti“, na které se - v rámci projektu „Ženy a muži v rovnováze“ - po obsahové stránce podílel i Svaz měst a obcí ČR.

„V České republice máme vládní strategii pro rovné příležitosti do roku 2020. V ní jsou důležité zejména tři body: rovnost v rozhodovacích pozicích, vytváření podmínek pro slaďování profesního a rodinného života a nasměrování finančních toků tak, aby se podporovaly rovné příležitosti,“ říká náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová a dodává: „Těší mě, že u nás postupně přibývají radnice, magistráty i krajské úřady, které umožňují flexibilní zaměstnání, mají zázemí pro maminky s dětmi, bezbariérový přístup pro seniory apod. Přála bych si, aby to samozřejmostí na všech úřadech veřejné správy.“

Do soutěže „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2016“ se přihlásilo 98 samospráv. Síly porovnávaly ve třech velikostních kategoriích: obce I. typu, obce II. a III. typu a kraje. Vyplňovaly stanovené dotazníky, které hodnotila nezávislá komise. Vítězi se staly Kamýk nad Vltavou, Praha 22 a Kraj Vysočina.

Například vítězná Praha 22 loni v přízemí radnice uvedla do provozu Otevřené informační centrum. OIC nabízí rozšířenou otevírací dobu (58 hodin týdně), poradny zdarma a práci pro ženy, které se vrací z mateřské či rodičovské dovolené. V centru si lze ověřit listiny a podpisy, získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů aj., osobně podat poštu určenou pro úřad, získat informace o městské části a radnici včetně potřebných formulářů a žádostí aj. Pro děti je připraven koutek na hraní. Navíc před vchodem stojí interaktivní úřední deska a informační kiosek, které jsou k dispozici nonstop.

Cenu za radnici Prahy 22 převzala tajemnice úřadu a členka Pracovní skupiny pro rovné příležitosti Svazu měst a obcí ČR Olga Jandová. „Mám velikou radost! Ocenění v soutěži „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2016“ vnímám jako uznání práce všech kolegů a kolegyň, kterým není lhostejné, jak se u nás návštěvníci a klienti cítí,“ říká tajemnice Městské části Praha 22 a členka Pracovní skupiny pro rovné příležitosti Svazu měst a obcí ČR Olga Jandová a dodává: „Velký význam má cena i pro mě osobně. Rovným příležitostem se věnuji celý život, ženy a muže tak samozřejmě vnímám jako partnery. Když spolupracují, mohou společně dosáhnout lepších výsledků a pozitivně měnit budoucnost. A nemyslím tím pouze děti…“

„Těší mě, že na poli rovných příležitosti stále vymýšlejí nové a nové projekty i aktivity. Pohledy žen a mužů jsou rozdílné, život ale máme společný,“ říká členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová a dodává: „Samosprávy mají v oblasti rovných příležitostí nezastupitelnou úlohu, Svaz měst a obcí je mimo jiné národním koordinátorem pro Evropskou chartu za rovnost mužů a žen na úrovni života měst a obcí. K této dobrovolné deklaraci o respektování principů rovných příležitostí mužů a žen přistoupilo už 1 150 evropských samospráv.“

V České republice se k Evropské chartě dosud připojily čtyři samosprávy - Milotice, Záluží u Berouna, Staňkovice a Praha 18. Mnohé radnice už přitom mají, jak ukazuje právě soutěž „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2016“, řadu opatření, která podporují rovné příležitosti.

Svaz měst a obcí ČR podporuje obce v zavádění principů rovných příležitostí také prostřednictvím dříve zmiňovaného projektu „Ženy a muži v rovnováze". Začal v červenci 2014, skončit má letos v srpnu. Jeho cílem je zmapovat současný stav rovných příležitosti v České republice, zvýšit povědomí o tématu, posílit kapacity a spolupráci žen v rozhodovacích pozicích a ukázat i příklady dobré praxe.

„ Je důležité, aby ženy a muži byli v rovnováze. Příklad bychom si měli brát z míst, kde to dělají dobře, třeba právě u vítězných obcí, měst a krajů,“ říká ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková a dodává: „Bohužel stále platí, že nejvíce žen (a to nejen v politice) najdeme tam, kde je nejméně moci a peněz. Tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná a zpravidla jen symbolicky finančně ohodnocená.“

Projekt „Ženy a muži v rovnováze“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Realizuje ho Fórum 50% ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Severskou obchodní komorou v ČR.

Pro další informace kontaktujte: Štěpánka Filipová, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku..


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!