www.padesatprocent.cz › Přihlašujte se do soutěže Úřad roku "Půl na půl"

Přihlašujte se do soutěže Úřad roku "Půl na půl"

Má váš úřad bezbariérový přístup, dětský koutek, přebalovací pulty? Umožňuje pružnou pracovní dobu a zkrácené úvazky? Prosazuje i jinak rovné příležitosti? Pokud ano, i pro něj je určena soutěž úřadů "Půl na půl".

8. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky v tomto roce ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50%, o.p.s. a Gender Consulting, s.r.o. První ročník soutěže se konal v roce 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Dotazníky k soutěži najdete na stránkách Ministerstva vnitra nebo pod tímto článkem.

V případě zájmu prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 31. března 2014. Vyplněné dotazníky lze odeslat e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v květnu 2014 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne v červnu 2014 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.

Dotazník obce II a II

Dotazník obce I


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!