www.padesatprocent.cz › Přihlašujte se do soutěže Úřad roku Půl na půl

Přihlašujte se do soutěže Úřad roku Půl na půl

Úřady veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni se právě teď mohou hlásit do soutěže, která hodnotí uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v jejich praxi.

9. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky i v tomto roce ve spolupráci s organizacemi Alternativa 50+, Fórum 50 %, a Gender Consulting. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Dotazníky k soutěži najdete na stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem-v-roce-2015.aspx

V případě zájmu o účast prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 20. dubna 2015. Vyplněné dotazníky lze odeslat e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v květnu 2015 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii. Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 4. června 2015 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.

Soutěž je součástí projektu "Ženy a muži v rovnováze". Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.picapp.com


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!