www.padesatprocent.cz › Výsledky soutěže Úřad roku Půl na půl

Výsledky soutěže Úřad roku Půl na půl

Ve čtvrtek 9.6.2011 byly v rámci konference "Rovné příležitosti" vyhlášeny výsledky soutěže Úřad roku "Půl na půl - respekt k rovným příležitostem". Na nejvyšších příčkách se umístily dvě obce, které přistoupily k Evropské chartě za rovnost žen a mužů - Staňkovice a Letňany. Gratulujeme.

Ve čtvrtek 9.6.2011 byly v rámci konference "Rovné příležitosti" vyhlášeny výsledky soutěže Úřad roku "Půl na půl - respekt k rovným příležitostem". Tuto soutěž již od roku 2007 každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Smyslem soutěže je zviditelnit a podpořit úřady, které aktivně uplatňují politiku rovných příležitostí žen a mužů. Obce, které se chtějí soutěže zúčastnit, vyplní dotazník, který zjišťuje např. počet žen ve vedoucích pozicích, existenci antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu, opatření zamířená na slaďování pracovního a rodinného života, vzdělávání v oblasti rovných příležitostí atd.

V letošním ročníku byly oceněny tyto obce:

Obce I. typu:

1. místo Staňkovice

2. místo Proseč pod Ještědem

3. místo Krajková

Obce II. typu:

1. místo Studénka

2. místo Jílové u Prahy

3. místo Kdyně

Obce III. typu:

1. místo Praha 18

2. místo Most

3. místo Jihlava

Kraje:

1. místo Vysočina

2. místo Praha

3. místo Karlovarský kraj

Po převzetí diplomu a hlavního daru - symbolické vodováhy s logy pořadatelů - vystoupili představitelé a představitelky úřadů a obcí se svými příspěvky, ve kterých představili některá z opatření, které v rámci svých úřadů uplatňují. Starostka Staňkovic Naďa Černíková zmínila význam "Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích" a vyjádřila nespokojenost s přístupem Svazu měst a obcí ČR, který by měl být hlavním propagátorem Charty u nás, fakticky ovšem v tomto směru nevyvíjí žádné aktivity. Vladislav Gerhard, tajemník úřadu Prahy 18, poukázal na zavedení flexibilní pracovní doby na úřadě a na aktivity pro zaměstnance a zaměstnankyně, kterých se mohou účastnit i jejich rodinní příslušníci a příslušnice. Celou řadu zajímavých aktivit pak vyvíjí krajský úřad Vysočina zastoupený jeho ředitelem Zdeňkem Kadlecem. Za všechny jmenujme např. flexibilní pracovní dobu, neplacené volno navíc či zapojení obcí v kraji do projektu zaměřeného na genderové rozpočtování.

Všem vítězným úřadům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do další práce.

Související články:

Konference "Rovné příležitosti" v roce 2011

Půl na půl: Krajský úřad kraje Vysočina dostal cenu za rovnocený přístup k ženám

Pražský Magistrát obstál v soutěži o rovných příležitostech opět se ctíSdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!