Hradec Králové

Počet bydlícího obyvatelstva k 1. 1. 2010:

94 493 (muži: 45 220, ženy: 49 273)

Zdroj ČSÚ

Ženy na pozici 2010 2006 2002
Primátorky: ne
ne ne
Náměstkyně (z celkového počtu): 0 (4)
1 (4) 1 (3)

Podíl žen v zastupitelstvu
2010 2006 2002
absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně
10 (37) 27 % 6 (37) 16,2 %
5 (37) 13,5 %
Mgr. Lenka Jaklová TOP 09 Mgr. Táňa Šormová KSČM Ing. Pavla Finfrlová ODS
doc. Ing. arch Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
VPM Ing. Hana Orgoníková ČSSD prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc. ČSSD
Lenka Trkalová, DiS. KSČM Ing. Pavla Finfrlová ODS PaedDr. Marta Pohnerová ODS
PhDr. Taťana Lankašová, CSc. KSČM Ing. Arch. Lenka Zídková ODS doc. Ing. arch Vladimíra Šilhánková, Ph.D. VPM
Ing. Anna Maclová KDU-ČSL Mgr. Naďa Štěrbová ODS Ing. arch. Lenka Zídková ODS
Ing. Hana Orgoníková ČSSD doc. Ing. arch Vladimíra Šilhánková, Ph.D. VPM


Tereza Nyklíčková ČSSDIng. Pavla Finfrlová ODS
Mgr. Naďa Štěrbová ODSIng. arch. Lenka Zídková
ODS

Podíl žen v radě města
2010 2006 2002
absolutně relativně absolutně relativně absolutně
relativně
3 (11)
27,3 %
2 (11) 18,2 % 1 (11)
9,1 %

Celkový podíl žen kandidujících do zastupitelstva
2010 2006 2002

25,3 % 33,4 %
22,8 %
Celkový podíl žen zvolených do zastupitelstva
2010
2006
2002

27 %
16,2 %
13,5 %

Podíl žen v zastupitelstvu Hradce Králové za jednotlivé politické subjekty

 Politická strana
 Počet mandátů celkem
 Mandáty obsazené muži
 Mandáty obsazené ženami
Poměr žen v zastupitelstvu (%)
 ČSSD  8  6 2 25 %
 Doma v Hradci
2
 1
1
50 %
 KSČM 5
 3 2
40 %
 ODS 6  3
3
 50 %
 Hradecký dem. klub
5
 5
0
  0 %
 SZ
3
 3 0   0 %
 TOP 09
 4  3 1
 25 %
 Volba pro město
4
 3
1
25 %
 Změna pro Hradec
3
 3
0
  0 %
Celkem
37
27
10
27 %Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!