www.padesatprocent.czZastoupení žen a mužů v politiceZastupitelstva měst a obcí › Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010

Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010

Zastoupení žen v zastupitelstvech měst a obcí není o mnoho vyšší než na úrovni celostátní. Navíc nelze pohlížet na celou republiku jako na celek a pouze konstatovat, že z 6 249 měst a obcí v České republice je 1 117 vedeno ženami – starostek je tedy 18 %. Zároveň je totiž potřeba upozornit na fakt, že zde existuje nepřímá úměra: čím větší obec či město (větší rozpočet, větší moc apod.), tím méně jsou ve vedení zastoupeny ženy. Pokud se na čísla udávající zastoupení žen v komunální politice podíváme podrobněji, zjistíme, že tato nepřímá úměra skutečně platí: zatímco v zastupitelstvech obcí je poměr žen po předchozích volbách 26 %, ve městech je to 23 % a ve statutárních městech jen 19,5 %.


Ve statutárních městech je tedy zastoupení žen nejnižší, a to nejen v zastupitelstvech, ale i ve vedení – v současné době jsou primátorky pouze ve třech z 24 měst. Proto jsme se také při analýze kandidátních listin do nadcházejících voleb zaměřili právě na tuto úroveň komunální politiky. Analýza zahrnuje všechna statutární města a strany, které kandidují ve většině z nich. Vzhledem k tomu, že Praha a Olomouc byly pro účely voleb rozděleny do sedmi, resp. pěti obvodů, jsou zahrnuty pouze do celkového srovnání, nikoli do srovnání dle pořadí.

Zastoupení žen na kandidátních listinách ve statutárních městech

Politická strana nebo sdružení Procento žen do 5. místa* Procento žen do 10. místa* Podíl kandidátek celkem
ČSSD 19,1% 21,8% 29,3%
KDU-ČSL 29% 29,5% 34,3%
KSČM 29,1% 28,2% 33,1%
ODS 17,3% 18,6% 13,6%
SPOZ 18,9% 29,4% 33,9%
Suverenita 33,3% 32,7% 41,5%
SZ 35,3% 38,2% 41,5%
TOP09 22,7% 25% 25,7%
VV 25,4% 26,4% 34,1%

* údaje nezahrnují Prahu a Olomouc

Z tabulky je patrné, že strany nejsou příliš ochotné nominovat – především na volitelná místa – ženy. Pouze dvě ze sledovaných stran překonaly kritickou 30% hranici, a to Strana zelených a Suverenita – blok Jany Bobošíkové, těsně na hranici se pohybuje Komunistická strana Čech a Moravy.
Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že celkový poměr žen na kandidátních listinách se oproti minulým volbám mírně zvýšil, vzhledem k systému voleb do zastupitelstev měst a obcí však nelze očekávat velké změny. Poměr žen na volitelných místech tří stran, u kterých lze očekávat největší volební úspěch (ČSSD, ODS a TOP09) se totiž pohybuje kolem 20 %, což zhruba odpovídá současnému stavu.
Situace v Praze a Olomouci se nijak výrazně neliší od zbytku republiky. V jiných městech lze výjimečně najít i kandidátní listiny, které jsou z hlediska zastoupení žen a mužů vyrovnané – paritního zastoupení (tj. minimálně 40 %) žen a mužů se v některých městech podařilo dosáhnout na kandidátních listinách většiny stran. V případě dvou největších – ODS a ČSSD jde však skutečně jen o výjimky. Ve většině měst se poměr žen nominovaných za tyto strany pohybuje okolo 20 %. V jednom z pražských obvodů ODS nenominovala  ženu ani jednu. Naopak Věci veřejné v Chomutově, TOP09 a SPOZ v Děčíně, SPOZ v Přerově, Suverenita v Liberci a ve Zlíně, Strana zelených v Brně a v Teplicích a KDU-ČSL v Kladně celkově nominovaly dokonce více žen než mužů.

Zastoupení žen na kandidátních listinách (Praha a Olomouc)

Politická strana nebo sdružení Počet lídryň Poměr žen celkem
ČSSD 1 30,6%
KDU-ČSL 1 28,7%
KSČM 2 34,3%
ODS 1 23,2%
SPOZ 2 27,8%
Suverenita 4 39,8%
SZ 8 44,4%
TOP09 3 27,8%
VV 4 28,7%

Zastoupení žen na kandidátních listinách do zastupitelstva hl. m. Prahy

Politická strana nebo sdružení Počet lídryň Poměr žen celkem
ČSSD 0 31,8%
KDU-ČSL
0 23,8%
KSČM
2 28,6%
ODS
0 17,5%
SPOZ
2 23,8%
Suverenita
3 38,1%
SZ
4 41,3%
TOP09
2 33,3%
VV
3 22,2%

V další části najdete tabulky s podrobným přehledem za všechna statutární města a všechny strany, které kandidují ve většině z nich. Strany jsou řazeny abecedně.

 ČSSD

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 1 (2.) 2 (2., 9.) 20 (55) 36,4%
Chomutov 1 (3.) 2 (3., 6.) 14 (35) 34,3%
České Budějovice 2 (3., 5.) 3 (3., 5., 10.) 12 (45) 26,7%
Děčín 1 (5.) 3 (5., 6., 10.) 6 (27) 22,2%
Frýdek-Místek 1 (1.) 3 (1., 7. 10.) 11 (43) 25,6%
Havířov 1 (4.) 3 (4., 6., 9.) 14 (43) 32,6%
Hradec Králové 1 (1.) 2 (1., 8.) 9 (37) 24,3%
Jihlava 1 (4.) 3 (4., 8., 10.) 5 (37) 13,5%
Karlovy Vary 1 (2.) 3 (2., 4. 10) 12 (38) 31,6%
Karviná 1 (4.) 1 (4.) 14 (41) 34,2%
Kladno 0 0 7 (33) 21,2%
Liberec 2 (1., 4.) 3 (1., 4., 8.) 10 (39) 25,6%
Mladá Boleslav 2 (2., 5.) 2 (2., 5., 6., 9.) 13 (33) 39,4%
Most 0 2 (8., 10.) 13 (45) 28,9%
Olomouc X X 13 (45) 28,9%
obvod č. 1 1 (3.) - 1 (3.) 11,1%
obvod č. 2 1 (5.) - 3 (5., 6., 8.) 33,3%
obvod č. 3 1 (5.) - 3 (5., 6., 8.) 33,3%
obvod č. 4 2 (1., 2.) - 3 (1., 2., 9.) 33,3%
obvod č. 5 3 (2., 4., 5.) - 3 (2., 4., 5.) 33,3%
Opava 0 1 (8.) 11 (45) 24,4%
Ostrava 1 (3.) 3 (3., 8., 9.) 18 (55) 32,7%
Pardubice 0 1 (8.) 13 (39) 33,3%
Plzeň 1 (1.) 2 (1., 10.) 13 (47) 27,7%
Praha X X 20 (63) 31,8%
obvod č. 1 1 (3.) - 3 (3., 6., 8.) 33,3%
obvod č. 2 2 (2., 3.) - 4 (2., 3., 7., 8.) 44,4%
obvod č. 3 1 (3.) - 1 (3.) 11,1%
obvod č. 4 1 (3.) - 2 (3., 6.) 22,2%
obvod č. 5 2 (3., 5.) - 3 (3., 5., 7.) 33,3%
obvod č. 6 2 (3., 4.) - 4 (3., 4., 7., 8.) 44,4%
obvod č. 7 1 (3.) - 3 (3., 7., 8.) 33,3%
Přerov 1 (2.) 3 (2., 7., 10.) 9 (35) 25,7%
Teplice 1 (2.) 2 (2., 6.) 7 (33) 21,2%
Ústí nad Labem 1 (2.) 1 (2.) 10 (37) 27,0%
Zlín 1 (2.) 3 (2., 6., 9.) 8 (41) 19,5%
Celkem 19,1 % (21) 21,8 % (48) 282 (964) 29,3%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

 KDU-ČSL 

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 0 2 (6., 7.) 9 (55) 16,4%
Chomutov - - - -
České Budějovice 1 (5.) 2 (5., 10.) 14 (45) 31,1%
Děčín 2 (2., 5.) 5 (2.,5.,7.,9.,10.) 13 (27) 48,2%
Frýdek-Místek 1 (5.) 1 (5.) 14 (43) 32,6%
Havířov 2 (3., 4.) 4 (3., 4., 9., 10.) 18 (43) 41,9% Sdružení pro město s nestraníky
Hradec Králové 1 (5.) 1 (5.) 9 (37) 27,3% koalice s SNK-ED Doma v Hradci
Jihlava 1 (2.) 2 (2., 8.) 14 (37) 37,8%
Karlovy Vary 2 (1., 5.) 5 (1.,5.,7.,9.,10.) 15 (38) 39,5%
Karviná 2 (1., 5.) 3 (1., 5., 10.) 18 (41) 43,9%
Kladno 4 (1., 2., 3., 5.) 8 (1.,2.,3.,5.,7.,8.,9.,10.) 19 (33) 57,6%
Liberec 2 (2., 5.) 2 (2., 5.) 11 (39) 28,2% koalice Liberec občanům s nezávislými a SZ
Mladá Boleslav 1 (4.) 3 (4., 6., 10.) 10 (21) 47,6%
Most 1 (3.) 3 (3., 6., 10.) 19 (45) 42,2% koalice Občanský kontext se SZ a nezávislými
Olomouc X X 16 (45) 35,6%
obvod č. 1 2 (3., 5.) - 3 (3., 5., 8.) 33,3%
obvod č. 2 2 (2., 5.) - 3 (2., 5., 8.) 33,3%
obvod č. 3 2 (2., 4.) - 5 (2., 4., 6., 7., 8.) 55,6%
obvod č. 4 2 (1., 3.) - 2 (1., 3.) 22,2%
obvod č. 5 1 (2.) - 3 (2., 6., 8.) 33,3%
Opava 0 2 (6., 7.) 18 (45) 40,0%
Ostrava 1 (2.) 2 (2., 9.) 18 (55) 32,7% s podporou nestraníků
Pardubice 3 (2., 4., 5.) 5 (2., 4., 5., 7., 10.) 15 (39) 38,5% Koalice pro Pardubice s nestraníky
Plzeň 1 (2.) 1 (2.) 11 (47) 23,4%
Praha X X 15 (63) 23,8%
obvod č. 1 2 (3., 5.) - 3 (3., 5., 9.) 33,3%
obvod č. 2 0 - 2 (6., 7.) 22,2%
obvod č. 3 2 (2., 3.) - 4 (2., 3., 7., 8.) 44,4%
obvod č. 4 2 (3., 4.) - 2 (3., 4.) 22,2%
obvod č. 5 0 - 0 0,0%
obvod č. 6 1 (5.) - 1 (5.) 11,1%
obvod č. 7 2 (2., 5.) - 3 (2., 5., 7.) 33,3%
Přerov 2 (3., 4.) 3 (3., 4., 9.) 11 (35) 31,4%
Teplice - - - -
Ústí nad Labem 2 (2., 4.) 4 (2.,4.,6.,9.) 7 (15) 46,7%
Zlín 0 1 (9.) 11 (41) 26,8%
Celkem 29 % (29) 29,5 % (59) 305 (889) 34,3%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

 KSČM 

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 2 2 16 (55) 29,1%
Chomutov 1 3 11 (35) 31,4%
České Budějovice 1 3 18 (45) 40,0%
Děčín 1 4 11 (27) 40,7%
Frýdek-Místek 1 1 15 (43) 34,9%
Havířov 3 4 16 (43) 37,2%
Hradec Králové 2 3 9 (37) 24,3%
Jihlava 1 3 15 (37) 40,5%
Karlovy Vary 2 4 15 (38) 39,4%
Karviná 1 2 15 (41) 36,6%
Kladno 1 2 6 (33) 18,2%
Liberec 3 5 20 (39) 38,5%
Mladá Boleslav 1 2 14 (33) 42,4%
Most 1 2 8 (45) 17,8%
Olomouc X X 19 (45) 42,2%
obvod č. 1 3 - 4 44,4%
obvod č. 2 1 - 4 44,4%
obvod č. 3 1 - 1 11,1%
obvod č. 4 3 - 6 66,7%
obvod č. 5 1 - 4 44,4%
Opava 1 2 15 (45) 33,3%
Ostrava 1 4 13 (55) 23,6%
Pardubice 1 4 13 (39) 33,3%
Plzeň 1 1 12 (47) 25,5%
Praha X X 18 (63) 28,6%
obvod č. 1 3 - 4 44,4%
obvod č. 2 0 - 2 22,2%
obvod č. 3 2 - 3 33,3%
obvod č. 4 2 - 3 33,3%
obvod č. 5 1 - 2 22,2%
obvod č. 6 1 - 2 22,2%
obvod č. 7 1 - 2 22,2%
Přerov 1 1 12 (35) 34,3%
Teplice 2 3 8 (33) 24,2%
Ústí nad Labem 2 4 14 (37) 37,8%
Zlín 2 3 15 (41) 36,6%
Celkem 29,1 % (32) 28,2 % (62) 328 (991) 33,1%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

 ODS

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 1 (2.) 1 (2.) 8 (55) 14,6%
Chomutov 2 (3., 5.) 2 (3., 5.) 8 (35) 22,9%
České Budějovice 1 (2.) 1 (2.) 8 (45) 17,8%
Děčín 1 (1.) 2 (1., 7.) 5 (27) 18,5%
Frýdek-Místek 1 (3.) 2 (3., 7.) 12 (43) 27,9%
Havířov 0 1 (10.) 9 (43) 20,9%
Hradec Králové 2 (1., 4.) 3 (1., 4., 6.) 5 (37) 13,5%
Jihlava 0 2 (7., 9.) 6 (36) 16,2%
Karlovy Vary 1 (5.) 1 (5.) 7 (38) 18,4%
Karviná 1 (3.) 3 (3., 6., 9.) 13 (41) 31,7%
Kladno 0 1 (6.) 7 (33) 21,2%
Liberec 2 (2., 4.) 3 (2., 4., 9.) 12 (39) 30,8%
Mladá Boleslav 0 2 (6., 9.) 7 (33) 21,2%
Most 1 (4.) 2 (4., 10.) 14 (45) 31,1%
Olomouc X X 14 (45) 31,1%
obvod č. 1 2 (2., 4.) - 4 (2., 4., 6., 7.) 44,4%
obvod č. 2 1 (1.) - 3 (1., 6., 8.) 33,3%
obvod č. 3 0 - 3 (6., 7., 8.) 33,3%
obvod č. 4 1 (4.) - 2 (4., 6.) 22,2%
obvod č. 5 0 - 2 (6., 7.) 22,2%
Opava 0 0 8 (45) 17,8%
Ostrava 0 1 (6.) 13 (55) 23,6%
Pardubice 0 1 (6.) 4 (39) 10,3%
Plzeň 1 (3.) 4 (3., 7., 8., 10.) 17 (47) 36,2%
Praha X X 11 (63) 17,5%
obvod č. 1 1 (2.) - 1 (2.) 11,1%
obvod č. 2 1 (2.) - 1 (2.) 11,1%
obvod č. 3 0 - 3 (6., 7., 9.) 33,3%
obvod č. 4 0 - 0 0,0%
obvod č. 5 2 (2., 5.) - 2 (2., 5.) 22,2%
obvod č. 6 1 (2.) - 1 (2.) 11,1%
obvod č. 7 2 (4., 5.) - 3 (4., 5., 9.) 33,3%
Přerov 2 (1., 5.) 3 (1., 5., 8.) 9 (34) 25,7%
Teplice 0 2 (6., 10.) 12 (33) 36,4%
Ústí nad Labem 1 (4.) 2 (4., 8.) 15 (37) 40,5%
Zlín 2 (1., 4.) 2 (1., 4.) 9 (41) 22,0%
Celkem 17,3 % (19) 18,6 % (41) 233 (989) 23,6%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

 TOP09

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 2 (1., 5.) 4 (1., 5., 9., 10.) 11 (55) 20,0%
Chomutov 0 1 (7.) 9 (35) 25,7%
České Budějovice 1 (3.) 3 (3., 7., 8.) 12 (45) 26,7%
Děčín 2 (2., 5.) 5 (2., 5., 8., 9., 10.) 14 (27) 51,9%
Frýdek-Místek 1 (2.) 2 (2., 8.) 10 (43) 23,3%
Havířov 1 (3.) 3 (3., 6., 10.) 16 (43) 37,2%
Hradec Králové 1 (5.) 2 (5., 7.) 5 (37) 13,5%
Jihlava 0 2 (6., 7.) 8 (37) 21,6%
Karlovy Vary 1 (3.) 3 (3., 7., 10.) 10 (38) 26,3%
Karviná 1 (5.) 3 (5., 8., 10.) 13 (40) 34,2%
Kladno 1 (5.) 2 (5., 8.) 7 (33) 21,2%
Liberec 2 (2., 3.) 3 (2., 3., 7.) 8 (39) 20,5%
Mladá Boleslav 0 2 (6., 9.) 5 (33) 15,2%
Most 2 (4., 5.) 2 (4., 5.) 17 (45) 37,8%
Olomouc X X 9 (45) 20,0%
obvod č. 1 2 (3., 4.) - 2 (3., 4.) 22,2%
obvod č. 2 2 (1., 3.) - 2 (1., 3.) 22,2%
obvod č. 3 1 (3.) - 1 (3.) 11,1%
obvod č. 4 1 (4.) - 2 (4., 7.) 22,2%
obvod č. 5 1 (2.) - 2 (2., 7.) 22,2%
Opava 1 (2.) 2 (2., 10.) 9 (45) 20,0%
Ostrava 1 (3.) 3 (3., 6., 7.) 10 (55) 18,2%
Pardubice 1 (2.) 2 (2., 6.) 9 (39) 23,1% koalice s nezávislými
Plzeň 1 (3.) 2 (3., 9.) 11 (47) 23,4%
Praha X X 21 (63) 33,3%
obvod č. 1 2 (4., 5.) - 3 (4., 5., 8.) 33,3%
obvod č. 2 1 (1.) - 3 (1., 8., 9.) 33,3%
obvod č. 3 1 (2.) - 3 (2., 6., 9.) 33,3%
obvod č. 4 2 (1., 4.) - 3 (1., 4., 8.) 33,3%
obvod č. 5 2 (3., 4.) - 3 (3., 4., 9.) 33,3%
obvod č. 6 2 (2., 5.) - 3 (2., 5., 9.) 33,3%
obvod č. 7 1 (5.) - 3 (5., 6., 8.) 33,3%
Přerov 1 (2.) 2 (2., 9.) 12 (35) 34,3%
Teplice 1 (5.) 1 (5.) 4 (33) 12,1%
Ústí nad Labem 3 (3., 4., 5.) 4 (3., 4., 5., 9.) 15 (37) 40,5%
Zlín 1 (3.) 2 (3., 9.) 9 (41) 22,0% a Starostové/Nezávislí
Celkem 22,7 % (25) 25 % (55) 254 (990) 25,7%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

SPOZ

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 1 2 15 (55) 27,3%
Chomutov 1 4 14 (35) 40,0%
České Budějovice 2 3 19 (45) 42,2% koalice se Suverenitou
Děčín 1 4 14 (27) 51,9%
Frýdek-Místek - - - -
Havířov 0 3 16 (43) 37,2%
Hradec Králové - - - -
Jihlava 2 3 4 (15) 26,7% koalice se Suverenitou
Karlovy Vary 3 4 16 (38) 42,1% koalice se Suverenitou
Karviná 0 2 9 (41) 22,0%
Kladno - - - -
Liberec 1 3 10 (35) 28,6%
Mladá Boleslav 2 3 13 (33) 39,4%
Most - - - -
Olomouc X X 15 (45) 33,3%
obvod č. 1 2 - 3 33,3%
obvod č. 2 0 - 3 33,3%
obvod č. 3 0 - 2 22,2%
obvod č. 4 2 - 3 33,3%
obvod č. 5 1 - 4 44,4%
Opava 0 2 15 (45) 33,3% koalice se Suverenitou a SZ
Ostrava 0 4 22 (55) 40,0%
Pardubice 1 4 13 (39) 33,3%
Plzeň 0 2 8 (43) 18,6%
Praha X X 15 (63) 23,8%
obvod č. 1 1 - 1 12,5%
obvod č. 2 1 - 1 11,1%
obvod č. 3 0 - 2 22,2%
obvod č. 4 1 - 1 11,1%
obvod č. 5 3 - 5 55,6%
obvod č. 6 1 - 2 22,2%
obvod č. 7 2 - 3 33,3%
Přerov 0 2 18 (35) 51,4%
Teplice 1 3 12 (33) 36,4%
Ústí nad Labem 1 1 3 (19) 15,8%
Zlín 1 4 15 (41) 36,6%
Celkem 18,9 % (17) 29,4 % (53) 266 (785) 33,9%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 3 5 22 (55) 40,0% koalice s Nezávislými demokraty
Chomutov - - - -
České Budějovice 2 3 19 (45) 42,2% koalice se SPOZ
Děčín - - - -
Frýdek-Místek - - - -
Havířov - - - -
Hradec Králové 1 3 14 (37) 37,8%
Jihlava 2 3 4 (15) 26,7% koalice se SPOZ
Karlovy Vary 3 4 16 (38) 42,1% koalice se SPOZ
Karviná 1 2 14 (41) 34,1%
Kladno - - - -
Liberec 3 5 20 (39) 51,3%
Mladá Boleslav - - - -
Most - - - -
Olomouc X X 19 (45) 42,2%
obvod č. 1 3 - 3 33,3%
obvod č. 2 3 - 3 33,3%
obvod č. 3 3 - 5 55,6%
obvod č. 4 4 - 5 55,5%
obvod č. 5 2 - 3 33,3%
Opava 0 2 15 (45) 33,3% koalice se SPOZ a SZ
Ostrava 0 1 24 (55) 43,6%
Pardubice 1 1 17 (39) 43,6%
Plzeň 2 5 20 (47) 42,6%
Praha X X 24 (63) 38,1%
obvod č. 1 2 - 4 44,4%
obvod č. 2 1 - 3 33,3%
obvod č. 3 2 - 5 55,6%
obvod č. 4 2 - 3 33,3%
obvod č. 5 2 - 3 33,3%
obvod č. 6 3 - 3 33,3%
obvod č. 7 2 - 3 33,3%
Přerov 2 5 14 (35) 40,0%
Teplice 1 3 15 (33) 45,5%
Ústí nad Labem 2 4 17 (37) 45,9%
Zlín 2 3 21 (41) 51,2%
Celkem 33,3 % (25) 32,7 % (49) 295 (710) 41,5%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

Strana zelených

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 2 5 29 (55) 52,7%
Chomutov 1 4 12 (35) 34,3% koalice Pro Chomutov s nezávislými
České Budějovice 3 5 18 (45) 40,0% koalice s SOS
Děčín - - - -
Frýdek-Místek - - - -
Havířov - - - -
Hradec Králové 1 3 14 (37) 38,8% koalice Změna pro Hradec s nezávislými
Jihlava 2 (2., 5.) 4 13 (37) 35,1%
Karlovy Vary 2 3 19 (38) 50,0%
Karviná 2 4 16 (41) 39,0%
Kladno - - - -
Liberec 2 (2., 5.) 2 11 (39) 28,2% koalice Liberec občanům s nezávislými a KDU-ČSL
Mladá Boleslav 2 4 16 (33) 48,5%
Most 1 (3.) 3 19 (45) 42,2% koalice Občanský kontext s KDU-ČSL a nezávislými
Olomouc X X 22 (45) 48,9%
obvod č. 1 3 - 5 55,6%
obvod č. 2 2 - 5 55,6%
obvod č. 3 1 - 3 33,3%
obvod č. 4 4 - 6 66,7%
obvod č. 5 3 - 3 33,3%
Opava 0 2 15 (45) 33,3% koalice se SPOZ a Suverenitou
Ostrava 2 5 21 (55) 38,2%
Pardubice 2 5 17 (39) 43,6% koalice Zelená pro Pardubice s nezávislými
Plzeň - - - -
Praha X X 26 (63) 41,3%
obvod č. 1 1 - 4 44,4% koalice s SNK ED
obvod č. 2 3 - 4 44,4%
obvod č. 3 4 - 6 66,7%
obvod č. 4 1 - 3 33,3%
obvod č. 5 1 - 2 22,2%
obvod č. 6 3 - 4 44,4%
obvod č. 7 1 - 3 33,3%
Přerov 2 (2., 3.) 3 11 (35) 31,4% koalice Společně pro Přerov s VV a Nezávislou volbou
Teplice 2 4 18 (33) 54,5%
Ústí nad Labem 2 5 18 (37) 48,6%
Zlín 2 4 16 (41) 39,0%
Celkem 35,3 % (30) 38,2 % (65) 331 (798) 41,5%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

Věci veřejné

Město
Počet žen do 5. místa Počet žen do 10. místa Počet žen celkem Procento žen celkem
Brno 2 (1., 3) 3 (1., 3., 5) 17 (55) 30,9%
Chomutov 2 (1., 2.) 6 (1., 2., 6., 8., 9. 10.) 24 (35) 68,6%
České Budějovice 1 (4.) 2 (4., 7.) 14 (44) 31,8%
Děčín 1 (4.) 3 (4., 7., 9.) 9 (27) 33,3%
Frýdek-Místek 1 (2.) 4 (2., 7., 8., 9.) 10 (43) 23,3%
Havířov 2 (1., 5.) 3 (1., 5., 9.) 15 (43) 34,9%
Hradec Králové 2 (1., 4.) 3 (1., 4., 6.) 10 (37) 27,0%
Jihlava 1 (4.) 2 (4., 9.) 14 (37) 37,8%
Karlovy Vary 1 (2.) 2 (2., 6.) 14 (38) 36,8%
Karviná 2 (2., 4.) 2 (2., 4.) 18 (41) 43,9%
Kladno 2 (3., 4.) 3 (3., 4., 7.) 16 (33) 20,6%
Liberec 1 (2.) 4 (2., 6., 7., 8.) 12 (41) 29,3%
Mladá Boleslav 1 (2.) 4 (2., 6., 8., 9.) 13 (33) 39,4%
Most 2 (3., 5.) 4 (3., 5., 7., 9.) 15 (45) 33,3%
Olomouc X X 17 (45) 37,8%
obvod č. 1 3 (1., 3., 5.) - 6 (1., 3., 5., 6., 8., 9.) 66,7%
obvod č. 2 1 (5.) - 4 (5., 6., 8., 9.) 44,4%
obvod č. 3 0 - 4 (6., 7., 8., 9.) 44,4%
obvod č. 4 1 (5.) - 1 (5.) 11,1%
obvod č. 5 1 (2.) - 2 (4., 9.) 22,2%
Opava 1 (2.) 1 (2.) 16 (45) 35,6%
Ostrava 0 1 (8.) 23 (55) 41,8%
Pardubice 1 (2.) 2 (2., 6.) 12 (37) 32,4%
Plzeň 0 1 (9.) 13 (47) 27,7%
Praha X X 14 (63) 22,2%
obvod č. 1 1 (2.) - 2 (1., 7.) 22,2%
obvod č. 2 2 (1., 5.) - 2 (1., 5.) 22,2%
obvod č. 3 2 (1., 5.) - 3 (1., 5., 9.) 33,3%
obvod č. 4 1 (5.) - 1 (5.) 11,1%
obvod č. 5 2 (2., 3.) - 2 (2., 3.) 22,2%
obvod č. 6 1 (1.) - 3 (1., 6., 8.) 33,3%
obvod č. 7 0 - 1 (8.) 11,1%
Přerov 2 (2., 3.) 3 (2., 3., 6.) 11 (35) 31,4% koalice Společně pro Přerov se SZ a Nezávislou volbou
Teplice 2 (3., 5.) 2 (3., 5.) 9 (30) 30,0%
Ústí nad Labem 1 (2.) 3 (2., 9., 10.) 9 (37) 24,3%
Zlín 0 0 12 (41) 29,3%
Celkem 25,4 % (28) 26,4 % (58) 337 (987) 34,1%

(bez Olomouce a Prahy)
(celá ČR)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!