www.padesatprocent.czZastoupení žen a mužů v politiceZastupitelstva měst a obcí › Zastoupení žen a mužů ve vedení obcí (2020)

Zastoupení žen a mužů ve vedení obcí (2020)

Starostky vs. starostové v ČR

Nejvíce žen starostek najdeme ve vedení malých obcí do 1000 obyvatel (28 %), nejméně naopak ve vedení velkých měst nad 100 000 obyvatel (necelých 8 %). Stále platí nepřímá úměra: čím více financí a moci, tím méně žen o nich rozhoduje.

Infografika odpovídá na tyto otázky:

  • Která politická strana má nejvíce a naopak nejméně starostek?
  • Jaká je věková struktura starostek a starostů?
  • Vedou ženy malé, nebo velké obce?
  • Součástí infografiky je interaktivní mapa ČR zobrazující data za více jek 6 300 obcí. U každé obce je možné zjistit, zda ji vede muž nebo žena, z jaké je politické strany, kolik mu/jí je let, jakou profesi vykonával/la před zvolením.

Data jsou členěna podle velikosti obcí a také podle věku a politické příslušnosti starostů a starostek. Datový soubor byl vytvořen Odborem rovnosti žen a mužů ÚV ČR na základě dat Českého statistického úřadu a Ministerstva vnitra ČR.

Data jsou aktuální k 31. 5. 2019 a jejich vizualizaci zpracovala Kateřina Mahdalová.

 

 

 

Projekt „Společně pro změnu: Inovace strategií a nástrojů prosazování genderové rovnosti v zemích V4“ je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.

                     

Projekt „Spoluprací k úspěchu: Podpora zapojení žen do komunální politiky" je financován z Operačního programu Zaměstnanost 

                 

Projekt „100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice“ je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!