www.padesatprocent.czKurzy a službyKurzy › Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Školení vhodné pro:

 • úředníky a úřednice
 • firmy
 • školy
 • neziskové organizace
 • odbory

Rozsah:

1 den, 6 hodin výuky, termín dohodou

Obsah kurzu:

1. blok: Genderové stereotypy jako brzda v rozvoji plného potenciálu žen a mužů
 • co je to gender?
 • gender versus pohlaví (biologické a sociální aspekty, společenská a kulturní podmíněnost)
 • genderové stereotypy: odkud se berou a jak s nimi pracovat?
 • genderové role a osobní potenciál
 • rovnost žen a mužů: proč o ni usilovat?
2. blok: Dopady genderových stereotypů na strukturu a fungování trhu práce
 • rovné příležitosti 
 • horizontální a vertikální genderová segregace na trhu práce (skleněný strop, skleněný výtah, skleněný útes)
 • diskriminace na trhu práce: platová nerovnost, přístup k zaměstnání a k rozhodovacím pozicím, rodičovství 
 • kultura v organizaci (styly komunikace, sexuální obtěžování)
 • diverzita na pracovišti i ve vedení
3. blok: Nástroje uplatňování rovných příležitostí v praxi
 • genderový audit 
 • další metody: hodnocení genderových dopadů, metoda 3Z, akční plány rovnosti žen a mužů
 • systémové nástroje podporující rovné příležitosti na pracovišti: např. etický kodex, struktura zaměstnaneckých benefitů, opatření pro sladění osobního a pracovního života, formalizace pravidel kariérního postupu, systém školení a další
4. blok: Jak umožnit zaměstnancům a zaměstnankyním sladit profesní a osobní život?
 • nástroje a možnosti nastavení firemních procesů
 • výhody a limity uplatňování konkrétních opatření
 • výzvy pro management
 • praktické využití flexibilních forem práce v případových studiích z ČR i ze zahraničí

Metody výuky:

Výklad s prezentací PPT, praktický nácvik, skupinová diskuse, interaktivní cvičení, příklady z praxe.

Lektorky:

Mgr. Veronika Šprincová, Mgr. Marcela Kubrová Adamusová, Mgr. Jana Smiggels Kavková, Mgr. Markéta Kos Mottlová

Našimi spokojenými klienty jsou:

 • ASISTA, s.r.o.
 • GLE, o.p.s.
 • Fair&Bio, obchodní družstvo
 • Evropská kontaktní skupina
 • Centrum pro rodinu, o.p.s.

Ceník a podmínky (od 1.1.2023):

Navrhněte si sami termín, který Vám vyhovuje.

Cena 6hodinového semináře v sídle Vaší organizace nebo instituce - 24 900,- Kč

Možnost 15 % slevy z celkové ceny při objednání minimálně dvou seminářů. Ceny zahrnují výukový materiál a osvědčení o absolvování kurzu. Délku i obsah semináře lze přizpůsobit Vašim požadavkům.

Smluvní podmínky

Návrhy termínů a pro více informací, napište prosím na: sticka(@)padesatprocent.cz

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!