www.padesatprocent.czKurzy a službyKurzy › Komunitní a genderové rozpočtování ve městech a obcích – veřejné výdaje a zapojování veřejnosti

Komunitní a genderové rozpočtování ve městech a obcích – veřejné výdaje a zapojování veřejnosti

()

Školení vhodné pro:

 • úředníky a úřednice dle zákona č. 312/2002 Sb. Akreditovaný vzdělávací program MV ČR – průběžné vzdělávání (AK/PV-438/2016) a průběžné vzdělávání vedoucí úředníky a úřednice (AK/VE-240/2016)
 • političky a politiky
 • neziskové organizace
 • školy

Rozsah:

1 den, 6 hodin výuky, termín dohodou

Obsah kurzu:

1. blok: Úvod do komunitního rozpočtování na úrovni ÚSC

Cílem tohoto bloku je uvedení do problematiky komunitního rozpočtování, osvojení si základní terminologie a argumentů a seznámení se s dokumenty, které se komunitním rozpočtováním zabývají.

Seznámení se s konceptem komunitního rozpočtování (participatory budgeting)

 • vymezení pojmu komunitní rozpočtování a související terminologie
 • normativní a praktické argumenty pro implementaci komunitního rozpočtování na úrovni ÚSC v ČR
 • výhody a rizika komunitního rozpočtování

Představení mezinárodních závazků (OSN) a strategických dokumentů EK, CEMR a ČR souvisejících s komunitním rozpočtováním

Situace v České republice a v zahraničí

 • výsledky analýzy obecních rozpočtů v České republice z hlediska rozdělení výdajů na služby a aktivity využívané muži a ženami
 • příklady komunitního rozpočtování ze zahraničí
2. blok: Metodika komunitního rozpočtování na úrovni ÚSC

Cílem tohoto bloku je jednak představení metodiky a seznámení se s různými nástroji zapojování veřejnosti do rozpočtovacího procesu, jednak nácvik přístupu relevantního komunitnímu rozpočtování k reálným rozpočtům, které si účastníci/e přinesou ze svých obcí.

Seznámení se s různými způsoby, jak lze ke komunitnímu rozpočtování přistupovat

Rozhodnutí o míře participativnosti

 • představení nástrojů zapojování veřejnosti, jejich nákladnosti, výhod a nevýhod, konkrétních příkladů

Definování cílových skupin, sestavení časového plánu

 • možné cílové skupiny, formy jejich oslovení, důležitost genderového hlediska, sestavení časového plánu

Definování položky v rozpočtu

 • přehled potenciálně problematických položek rozpočtu, širší kontext související s těmito položkami, členění rozpočtů podle směrné účtové osnovy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu vs. členění podle logiky komunitního rozpočtování

Zjišťování potřeb cílových skupin a analýza aktuální situace

 • metody sociologického výzkumu, metody zapojování veřejnosti
 • srovnání výhod a nevýhod, úskalí analyzování aktuální situace
 • souvislost a možnost propojení s komunitním plánováním

Politické rozhodnutí, zejména institucionální zajištění – usnesení zastupitelstva, zřízení komise, výboru

Využité vyučovací metody a techniky:

výklad s podporou powerpointové prezentace, interaktivní práce (účastníci/ce budou pracovat s rozpočty svých obcí), využívání osobních zkušeností, diskuze; výukové materiály s podklady vycházejícími z powerpointové prezentace a obsahující odkazy na zajímavé zdroje a informace pro případné další studium

Lektorky:

Mgr. Veronika Šprincová, Mgr. Markéta Kos Mottlová, Mgr. Marcela Kubrová Adamusová, Mgr. Jana Smiggels Kavková

Našimi spokojenými klienty jsou:

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • obec Pržno, Nelahozeves
 • Národní síť zdravých měst
 • iniciativa "Angažovaní z Vysočiny"

Ceník a podmínky (od 1.1.2023):

Navrhněte si sami termín, který Vám vyhovuje.

a. Cena 6hodinového semináře v sídle Vaší organizace nebo instituce - 24 900,- Kč

Možnost 15% slevy z celkové ceny při objednání minimálně dvou akreditovaných seminářů. Ceny zahrnují výukový materiál a certifikát. V případě, že se nejedná o akreditované vzdělávání, délku i obsah semináře lze přizpůsobit Vašim požadavkům.

Smluvní podmínky

Návrhy termínů a pro více informací, napište prosím na: sticka(@)padesatprocent.cz

Pro přihlášku na kurz klikněte na tlačítko "Přihlásit se". Do pole "Poznámka" uveďte, zda jste úředníkem / úřednicí či vedoucím úředníkem / úřednicí dle zákona č. 312/2002 Sb. a budete tedy kurz absolvovat v rámci průběžného vzdělávání. 


Přihlásit se


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!