www.padesatprocent.czKurzy a službyKurzy › Aktuální problematika rovných příležitostí žen a mužů pro veřejnou správu

Aktuální problematika rovných příležitostí žen a mužů pro veřejnou správu

()

Školení vhodné pro:

 • úředníky a úřednice dle zákona č. 312/2002 Sb. Akreditovaný vzdělávací program MV ČR – průběžné vzdělávání (AK/PV-437/2016) a vedoucí úředníky a úřednice – průběžné vzdělávání (AK/VE-239/2016)
 • školy
 • samosprávy
 • politické strany
 • firmy
 • neziskové organizace

Rozsah:

1 den, 6 hodin výuky, termín dohodou

Obsah kurzu:

1. blok: Teorie genderové problematiky a její souvislost s výkonem správních činností na úrovni ÚSC

Cílem tohoto bloku je vytvoření teoretického rámce pro uchopení problematiky rovných příležitostí žen a mužů a osvojení si související terminologie.

Představení teorie, z níž vychází koncept genderu

 • pohlavně-genderový systém (úvod)
 • seznámení s konceptem genderu
 • biologické argumenty pro vysvětlení rozdílností
 • sociologické argumenty pro vysvětlení rozdílností
 • pohlaví vs. gender
 • klíčové aspekty pohlavně-genderového systému (androcentrizmus, genderová polarizace, biologický determinizmus)

Projevy pohlavně-genderového systému v naší kultuře

 • zobrazování žen a mužů
 • gender a svět práce – základní aktuální data týkající se postavení žen a mužů na trhu práce
2. blok: Strategie prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů na úrovni ÚSC

Cílem tohoto bloku je jednak rozlišení a ujasnění různých veřejně-politických termínů, s nimiž se účastníci při své práci setkávají (např. genderová rovnost vs. rovné příležitosti žen, nerovnost vs. znevýhodnění vs. diskriminace) a jednak představení aktuálních strategií a nástrojů prosazování rovnosti žen a mužů.

Genderová rovnost a rovné příležitosti

 • vymezení pojmů
 • normativní argumenty (sociální spravedlnost)
 • praktické argumenty (ekonomická výhodnost, sociální udržitelnost)

Vývoj prosazování genderové rovnosti

 • rovné zacházení
 • pozitivní akce
 • gender mainstreaming

Gender mainstreaming – popis a příklady využití při výkonu správních činností (genderový aspekt lze využít napříč různými odbory úřadu)

Gender Impact Assessment – popis a příklady využití při výkonu správních činností

Genderové rozpočtování – popis a příklady využití při výkonu správních činností

Genderový audit – popis a příklady využití při výkonu správních činností

Genderově citlivý jazyk – popis a příklady využití při výkonu správních činností

3. blok: Legislativní a institucionální zajištění rovných příležitostí v ČR a možnosti praktického uplatňování na úrovni ÚSC

Cílem tohoto bloku je získání orientace v aktuálním legislativním a institucionálním zajištění genderové rovnosti a informace o konkrétních projevech genderových nerovností včetně genderových aspektů veřejné správy.

Politika rovných příležitostí v České republice

 • vládní strategie pro rovnost žen a mužů a na ni navazující akční plány a úkoly
 • institucionální ukotvení na vládní úrovni
 • poradní orgány vlády
 • gender focal points
 • aktuální institucionální ukotvení na úrovni Parlamentu ČR
 • aktuální institucionální ukotvení na úrovni územních samosprávných celků a konkrétní možnosti, jak genderový aspekt na této úrovni systematicky uplatňovat (metodika akčního plánu v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů)

Mezinárodní závazky v prosazování genderové rovnosti

OSN (CEDAW)

EU

Antidiskriminační legislativa a kontrolní mechanizmy

Hlavní oblasti diskriminace

 • trh práce – aktuální data a hlavní problémy
 • politická participace – aktuální data a hlavní problémy

Genderové aspekty veřejné správy – aktuální data týkající se zaměstnání ve veřejné správě, výzkumy

Využité vyučovací metody a techniky:

výklad s podporou powerpointové prezentace, interaktivní práce ve skupinách, využívání osobních zkušeností, diskuze; výukové materiály s podklady vycházejícími z powerpointové prezentace a obsahující odkazy na zajímavé zdroje a informace pro případné další studium přizpůsobené místu vzdělávací akce

Lektorky:

Mgr. Jana Smiggels Kavková, Mgr. Veronika Šprincová, Mgr. Marcela Kubrová Adamusová, Mgr. Markéta Kos Mottlová

Našimi spokojenými klienty jsou:

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Královéhradeckého kraje
 • Magistrát města Praha, Jihlava, Olomouc, Most
 • MČ Praha Letňany, 
 • Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Sociálně demokratické ženy, Strana zelených, Strana pro otevřenou společnost
 • Moravská vysoká škola v Olomouci, VOŠ cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku

Ceník a podmínky (od 1.1.2023):

Navrhněte si sami termín, který Vám vyhovuje.

Cena 6hodinového semináře v sídle Vaší organizace nebo instituce – 24 900,- Kč

Možnost 15 % slevy z celkové ceny při objednání minimálně dvou akreditovaných seminářů. Ceny zahrnují výukový materiál a osvědčení o absolvování vzdělávacícho programu. V případě, že se nejedná o akreditované vzdělávání, délku i obsah semináře lze přizpůsobit Vašim požadavkům.

Smluvní podmínky

Návrhy termínů a pro více informací, napište prosím na: sticka(@)padesatprocent.cz

Pro přihlášku na kurz klikněte na tlačítko "Přihlásit se". Do pole "Poznámka" uveďte, zda jste úředníkem / úřednicí či vedoucím úředníkem / úřednicí dle zákona č. 312/2002 Sb. a budete tedy kurz absolvovat v rámci průběžného vzdělávání. 


Přihlásit se


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!