www.padesatprocent.cz › Jak využilo Fórum 50 % státní dotaci?

Jak využilo Fórum 50 % státní dotaci?


V průběhu projednávání státního rozpočtu na rok 2019 zazněla řada manipulací a lží ohledně čerpání dotací z programu Úřadu vlády Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. V článku se dozvíte, jak to s dotací, kterou čerpalo Fórum 50 %, bylo doopravdy.

Fórum 50 %, o.p.s. realizovalo v roce 2017 projekt „Čas na paritní demokracii – rovné zastoupení žen v politice“, který byl spolufinancován ze státní dotace administrované Úřadem vlády ČR. V letošním roce organizace žádnou státní dotaci nečerpá.

Všech šest aktivit projektu Čas na paritní demokracii – rovné zastoupení žen v politice bylo zcela v souladu s vládními dokumenty, na jejichž naplňování je dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů zaměřen, tj. Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a na ni navazujícím Akčním plánem pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018. Zároveň byly navrženy tak, aby přispívaly k řešení problému na více úrovních.

V rámci projektu byly provedeny, zveřejněny a medializovány analýzy kandidátních listin a výsledků voleb do PS PČR v roce 2017 z hlediska zastoupení žen a mužů. Dále byla realizována kampaň na podporu žen ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR 2017 a probíhala příprava kampaně k prezidentským volbám s cílem vytipovat možné kandidátky na první českou prezidentku. Velmi úspěšný byl například video spot na podporu ženských kandidátek, který má na Facebooku více než 19 tis. zhlédnutí a před volbami byl promítán v kině Lucerna.

Důležitou součástí byly osvětové aktivity – zejména prostřednictvím medializace tématu v mainstreamových médiích i na sociálních sítích a prostřednictvím blogu na webových stránkách Hospodářských novin, který přístupnou formou seznamoval veřejnost s tématy souvisejícími s rovností žen a mužů. Proběhl také celodenní vzdělávací program pro začínající političky, byla aktualizována veřejná databáze političek a zveřejňovány medailonky českých političek napříč politickým spektrem s cílem tyto ženy zviditelnit.

Na jednání zmíněná akce "Růže pro poslankyně" byla schváleným dodatkem k žádosti z projektu odebrána spolu s náklady, které na ni byly v žádosti požadovány, ale nebyly schváleny. Realizována tedy nebyla a ani být neměla.

Projekt se věnoval i prosazování systémových změn a získávání nových podporovatelů/ek tématu. Okrajově do něj byla zahrnuta i institucionální podpora organizace (podpora diverzifikace zdrojů, práce s dobrovolníky a dobrovolnicemi apod.) jakožto jediného českého subjektu, který se tématu nevyrovnaného zastoupení mužů a žen v politice systematicky věnuje.

Indikátory byly v projektu nastaveny tak, aby bylo možné na jejich základě vyhodnotit úspěšnost realizace jednotlivých aktivit a je třeba je vnímat jako celek.

Celkové náklady dotace činily 524 708 Kč. Čerpány byly následovně:

  • 315 965 Kč v hrubých mzdách – souhrnné náklady na celý realizační tým projektu (součet úvazků cca 0,9) činily 26 330 Kč za měsíc; měsíční hrubá sazba na plný úvazek tak činila 30 706 Kč
  • 107 433 Kč na zákonné odvody
  • 72 000 Kč podíl na nájmu kanceláře – 6 000 Kč za měsíc
  • 29 310 Kč celkové náklady na služby (výroba spotu ke kampani 20 000 Kč; grafické práce – materiály ke kampani na podporu žen ve volbách 6 000 Kč; propagace materiálů na Facebooku 3 310 Kč)

Ostatní náklady byly buď hrazeny z jiných než státních zdrojů, nebo nevznikly (např. realizace akcí v prostorech, které byly poskytnuty zdarma). Povinné spolufinancování projektu z jiných než státních zdrojů, které v roce 2017 činilo 31,4 %, bylo řádně doloženo.

Naprosto souhlasíme s tím, že veřejné peníze je potřeba vynakládat účelně a transparentně. Dlouhodobě se proto snažíme, aby veřejné rozpočty odrážely potřeby všech občanek a občanů. 

Pevně věříme, že podobně podrobného veřejného rozboru se dočkají i další státní dotační programy. Stejně tak by bylo vhodné, aby byly vyhodnoceny i z hlediska rovnosti žen a mužů.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!